چه نیات شری در این بیانیه دادن های رجوی نهفته است؟!

0
322

حقیقت آنست که مراجعات و مکاتبات خانواده های 3هزار اسیر رجوی ، باعث طرح بیشتر نام این باند در رسانه ها و … شده وازاین بابت واقعا هم میتواند ادعا کند که معروفترین اپوزیسیون برانداز ایران است واین اشتهاربی افتخار وبلکه ننگین، به قیمت نگرانی ده ها هزار ازمردم ایران که نسبت فامیلی با اسرای رجوی دارند، بدست آمده است!!! درخاتمه بازهم تاکید براین نکته خالی ازفایده نیست که هم اکنون نمی بایست احدی از گروگان های رجوی درلیبرتی باقی مانده باشند . وچون باقی مانده اند، بدانجهت است که رجوی نقشه های شومی علیه آنها دارد ومثلا میداند که زندگی آنها بعلت آن دست واین دست کردن مشکوک برای انتقال آنان ، درخطر بوده و ماجرای ” آی دزد، آی دزد ” دربین است!!

چه نیات شری در این بیانیه دادن های رجوی نهفته است؟!

منبع: انجمن نجات   ـ 04.07.2016

درحالی که دولت آلبانی برای پذیرش بقیه ی اسرای رجوی در کشور ، اعلام آمداگی کرده ، درزمانی که مدت قرارداد رجوی با دولت عراق وسازمان ملل متحد درمورد اقامت این اسرا درکمپ لیبرتی، سال هاست که به پایان رسیده ، این گروه دغلکار وپیمان شکن، این روزها بیانیه هایی ازقول عوامل وعناصر مختلف خود صادر کرده که درآن با طرح تضمین سلامتی لیبرتی نشینان ، ازآمریکا هم دعوت کرده که درعراق حضور یافته و به این امر کمک نماید؟!
بلی! فرقه ی رجوی با گستاخی وپرروئی منحصر بفرد خود، خواستار حضور سربازان آمریکائی درعراق ونقض حق حاکمیت این کشور همسایه شده است : ” سنگ مفت ، گمجشگ مفت ” !
پیرو اطلاعیه های منتسب به سناتورها وپارلمانترهای بعضی ازکشورها، این بار نوبت به Ngo های مبهم رسیده تا اطلاعیه ای بنام ” گزارش رسانه‌های عربی از بیانیه 120 سازمان غیر دولتی عراقی در حمایت از مجاهدان لیبرتی ” ازطرف آنها دررسانه های رجوی منتشر شود:
” خبرگزاری شرق الاوسط مصر گزارش داد: (سازمانهای غیردولتی عراق) ضرورت پایان‌دادن به دخالت‌های رژیم ایران در عراق و تأمین حفاظت و امنیت ساکنان کمپ لیبرتی رامورد تأکید قراردادند “.
توجه کنید که این شرق الاوسط ازطرف عربستان تامین مالی میشود وتکلیف اش با مردم ایران روشن وبدین طریق میزان بیطرفی این خبرنگاری درجلوی چشم های کنجکاو ، روشن تر!
دوباره:
” روزنامه الیوم السابع نیز در گزارش خود نوشت، 120 سازمان غیردولتی در عراق، ملل متحد و دولت آمریکا را فراخواندند تا مسئولیتها و التزاماتشان، برای تأمین امنیت و حفاظت (اعضای سازمان مجاهدین) اپوزیسیون رژیم ایران در بغداد را برعهده بگیرند و به آن عمل کنند “.
یعنی این سازمان های غیر دولتی عراق اینقدر خائنند که به آمریکا میگویند که ” کرم نما وفرود آ که خانه خانه ی توست ” ؟؟
آیا این سازمان های مردم نهاد؟؟!!عراقی، هنوز براین تصورند که عراق باندازه ی لازم ویران نگشته که دوباره آمریکا بیآید ومابقی خرابکاری هایش را انجام داده وهمه چیز را چنان ویران کند که عراق را به یک جامعه ی بی طبقه  تبدیل کند؟!
چرا بی طبقه گفتیم؟
برای اینکه ساختمانی وجود نداشته باشد که دارای طبقات مختلف بوده وهمه چیز با زمین هم سطح بوده وبی طبقه گی و عدالت برقرار باشد!!
دریک ادعای غیر منطقی، چنین مطرح شده است:
” (آنها در بیانیه خود گفتند)، رژیم حاکم بر تهران بر این باور است که راه خروجش از بحران‌های داخلی، صدور تروریسم و بنیادگرایی به عراق و سایر کشورهای منطقه و ازمیان برداشتن اپوزیسیون اصلی خود یعنی سازمان مجاهدین خلق است…”.
حل بحران های ایران مانند دیگر کشورهای پیرامونی، از راه توسعه ی تولید، کنترل واردات در راستای حمایت ازتولید داخلی، وجود آرامش وامنیت میگذرد ودست زدن به تروریزم درتضاد با رفع اینگونه ی بحران است!!
دیگر اینکه ایران ازاپوزیسیونی بنام باند رجوی ترسی ندارد و چندان اهمیتی به بود ونبود این اپوزیسیون نمیدهد!
شانس باند رجوی ازاین بابت است که خانواده های گرفتار درچنگال خونین رجوی ، مجبور به طرح مسائل فرزندان خود بوده واین مسئله سبب معروفیت آن میشود و فرقه نیز متقابلا دچار این توهم می شود که راستی راستی علی آباد هم شهری است و او هم اپوزیسیون اصلی ایران!
حقیقت آنست که مراجعات و مکاتبات خانواده های 3هزار اسیر رجوی ، باعث طرح بیشتر نام این باند در رسانه ها و … شده وازاین بابت واقعا هم میتواند ادعا کند که معروفترین اپوزیسیون برانداز ایران است واین اشتهاربی افتخار وبلکه ننگین، به قیمت نگرانی ده ها هزار ازمردم ایران که نسبت فامیلی با اسرای رجوی دارند، بدست آمده است!!!
درخاتمه بازهم تاکید براین نکته خالی ازفایده نیست که هم اکنون نمی بایست احدی از گروگان های رجوی درلیبرتی باقی مانده باشند . وچون باقی مانده اند، بدانجهت است که رجوی نقشه های شومی علیه آنها دارد ومثلا میداند که زندگی آنها بعلت آن دست واین دست کردن مشکوک برای انتقال آنان ، درخطر بوده و ماجرای ” آی دزد، آی دزد ” دربین است!!
جمعی از خانواده های گروگان های رجوی
آذربایجان شرقی

_______________________________________

نامه سرگشاده خانم زهرا معینی فعال حقوق بشر به نخست وزیر آلبانی آقای ادی راما

آرشیو موضوع : آلبانی

اسامی نفرات انتقالی از لیبرتی به آلبانی در هفته اول تیرماه

اسامی نفرات انتقالی در هفته اول تیرماه ۱۳۹۵  ندای حقیقت، سی ام ژوئن ۲۰۱۶:…  بنا برگزارش رسیده به سایت ندای حقیقت دو سری بیست نفره دیگر از اعضای اسیر در کمپ لیبرتی در سه شنبه وپنجشنبه هفته گذشته ۲۱ و ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ به آلبانی منتقل شدند. اسامی انتقال یافتگان به شرح زیر است: سری اول:  ۱٫ شهزاد اسدی ۲٫ خورشید …

ادوارد ترمادو: قدرت حیدری کیست؟ وی اکنون در آلبانی بسر می برد

قدرت حیدری کیست؟ وی اکنون در آلبانی بسر می برد  ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، بیست و هفتم ژوئن ۲۰۱۶:… قدرت حیدری جنایتکار با آخرین سری افراد در بند سازمان به عنوان یک سرکوبگر به آلبانی فرستاده شد تا در آنجا هم بتواند با افرادی که سر به مخالفت با تشکیلات دارند برخورد کند، نظر دوستم درست …

محمد رزاقی: اینجا کجاست ؟!

محمد رزاقی: اینجا کجاست ؟!  محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، بیست و چهارم ژوئن ۲۰۱۶:… این ساختمان در نگاه اول شاید فکرکنید یک خوابگاه دانشجوئی دخترانه در کشورهای اسلامی که مسئولینش مجبور شده اند برای حفظ شئونات اسلامی درب وپنجره های ان را بپوشانند ! اشتباه نکنید اینجا ساختمان وابسته به ناسا هم نیست . ساختمان امنیتی یک مملکت …

اسامی ۴۰نفر انتقالی هفته دوم خرداد ۱۳۹۵ اعضای فرقه رجوی از لیبرتی به آلبانی

اسامی ۴۰نفر انتقالی هفته دوم خرداد ۱۳۹۵ اعضای فرقه رجوی از لیبرتی به آلبانی  ندای حقیقت، بیست و دوم ژوئن ۲۰۱۶:…  دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ برابر ۲۰ژوئن ۲۰۱۶ بنا بر گزارش های رسیده دو گروه ۲۰ نفره دیگر از اعضای اسیر فرقه رجوی در هفته دوم خرداد ماه۱۳۹۵ از کمپ لیبرتی به کشور آلبانی اعزام …

نامۀ گروهی از خانواده های اسرای فرقۀ رجوی در آلبانی به کمیساریا در آن کشور

نامۀ گروهی از خانواده های اسرای فرقۀ رجوی در آلبانی به کمیساریا در آن کشور پیوند رهایی، بیست و یکم ژوئن ۲۰۱۶:… ما خانواده های اسرای دربند ایرانی در آلبانی به اطلاع شما می رسانیم: فرزندان ما که اکنون بعد ازسالها اسارت درعراق به آلبانی منتقل شده اند سه دسته می باشند: دسته ای از آنان …

نامه سرگشاده خانم زهرا معینی فعال حقوق بشر به نخست وزیر آلبانی آقای ادی راما

نامه سرگشاده خانم زهرا معینی فعال حقوق بشر به نخست وزیر آلبانی آقای ادی راما زهرا معینی، زنان ایران، بیستم ژوئن ۲۰۱۶:…  جناب آقای ادی راما نخست وزیر محترم کشور آلبانی؛ شما اعلام کردید که دولت آلبانی انتظار دارد تا پایان سال جاری میلادی ۱۹۰۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق را که مخالف رژیم …

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ روند فروپاشی قلعه اشرف قسمت ششم

تقریبا میتونم بگم هفت الی هشت ما ه قبلش مسجل شده بودکه اشرف را باید ترک بکنیم ولی سازمان تصمیم خود را نمی گفت. نشستهای متعددی می گذاشتند و نشست های توجیهی با ویدئو کال کنفرانس خودمسعودرجوی گذاشت …

کمیساریا: ۹۵۸ نفر از مجاهدین در طول ۳ سال به آلبانی منتقل شدند

کمیساریا: ۹۵۸ نفر از مجاهدین در طول ۳ سال به آلبانی منتقل شدند  ایران دیدبان، پانزدهم ژوئن ۲۰۱۶:…  کمیساری پناهندگی ملل متحد در گزارشی که دیروز از وضعیت نقل ‌و انتقال پناهندگان در سراسر دنیا منتشر کرد به انتقال ساکنان کمپ لیبرتی در طی سال ‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ از عراق به آلبانی نیز …

نخست وزیر آلبانی: تیرانا ۱۹۰۰ نفر دیگر از مجاهدین را تا پایان سال ۲۰۱۶ می پذیرد

نخست وزیر آلبانی: تیرانا ۱۹۰۰ نفر دیگر از مجاهدین را تا پایان سال ۲۰۱۶ می پذیرد  ایران دیدبان به نقل از  Agenzia Nova، نهم ژوئن ۲۰۱۶:… نخست وزیر آلبانی ادی راما اعلام کرد که دولت آلبانی انتظار دارد تا پایان سال جاری میلادی ۱۹۰۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق را که مخالف رژیم شیعی ایران …

پنجشنبه ۱۳ خرداد ۹۵اسامی ۴۰نفر انتقالی اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی

پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ انتشار اسامی ۴۰نفر انتقالی اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی ندای حقیقت، اول ژوئن ۲۰۱۶:…  سایت ندای حقیقت – پنجشنبه ۱۳خرداد ۱۳۹۵ برابر ۲ژوئن ۲۰۱۶ – به اطلاع خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی می رسانیم: دوگروه ۲۰ نفره دیگر در هفته اول خرداد ماه به کشور آلبانی اعزام …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید