میر باقر صداقی: … مریم رجوی ارزش آنرا نداشت​

0
866

حمید عرفا برای هیچ بخاطر فرمان تشکیلاتی خودت را به آتش کشیدی مریم رجوی ارزش آنرا نداشت

 میر باقر صداقی، ایران ستارگان، بیست و سوم ژوئن ۲۰۱۶:… مگر خالو یادت رفته بعد ازخلع سلاح و فرار رهبر فراری تناقض همه ما این بود که چرا رهبری چون جرات نمیکردیم بگوئیم رهبری میگفتیم سازمان اینهمه سال به ما دروغ گفته است و کار تشکیلات شده بود نشست نشست نشست برای توجیه نکرده ها و ماستمالی خالو خودت هم خوب میدانی اگر بر فرض روزی مسعود و مریم رجوی توسط دولت ایران دستگیر شوند بیش … 

لینک به منبع

حمید عرفا برای هیچ بخاطر فرمان تشکیلاتی خودت را به آتش کشیدی مریم رجوی ارزش آنرا نداشت

 میر باقر صداقی باز مدیحه سرای علیرضا خالو کاکایی : در بازخوانی ۱۷ ژوئن: با حمید عرفا یکی از قهرمانان شکست توطئه ارتجاعی – استعماری

پرنده یی با بالهای شقایق نامه یی به حمید عرفا از قهرمانان خودسوزی در ۱۷ ژوئن گل کرد در ابتدا علیرضا خالو مینوسد :

برادرم حمید!

فیلمی از تو، سالها پیش در اشرف دیدم، از آن هنگام در سکوتی درنگ ناک فرو شده بودم و بغضی غریب راه گلویم را بسته بود. با آنکه در استفاده از کلمات و گستراندن آنها بر کاغذ چندان مشکل دست و پاگیری در خود نمی یابم اما قلم به دست گرفتن برایم سخت بود.

خوب میدانم و میدانی که میتوان کلمات را بر کاغذ بارید اما آنها جان و خون و احساس دارند. اگر نگارنده را تکان ندهند قادر نخواهند بود مخاطبان خود را برانگیزانند.

نوشتن و سرودن از آن کارهایی است که در آن‌ها نمیتوان به خود و دیگران دروغ گفت، به‌نوعی مانند نگریستن در آینه است. کار آینه ها با صداقت تمام نمایاندن نمودهاست.

حمید عرفا با دستور تشکیلاتی رجوی خودسوزی کرد

باید به علیرضا خالو این انسان مسخ شده گفت سالهاست در دربار رهبر عقیدتی مدیحه سرای میکنی خوب میدانم و خوب میدانی تنها با کلمات بازی کرده ای این حرفها شاید برای تو, نگارنده تکان دهنده باشد اما برای مخاطب تو در بیرون از مناسبات و تشکیلات مجاهدین هیچ مخاطبی را بر نه انگیخت برخلاف تصور کودکانه در نوشتن و سرودن میتوان به خود دروغ گفت و دیگران را فریفت چنانکه سالهاست رهبر عقیدتی من و تو را فریفت بعد از آن خودسوزیهای تشکیلاتی واکنش تمامی دنیا و رسانه ایرانی وغیر ایرانی انزجار بود و بس .هیچ گروه و تشکیلاتی هم غیر از مجاهدین آنرا تائید نکرد علیرضا خالو برخلاف تصور حمید عرفا نه آینه بود نه حماسه بخاطر اینهم همان مریم رهبری ایدئوپولژیک در انکار آن خودسوزیها بر آمد و صراحتا در مقابل انزجار جهانی در آن خودسوزیها شانه خالی کرد .

در ادامه علیرضا خالو مینویسد میگویند مرغ توفان، پیش از آمدن توفان با صیحه خود از آن خبر میدهد و تو جز با برافروختن بال‌هایت نمیتوانستی خود را به دیوار بسته گوشها فروکوبی و به جهان مسخ گشته و سنگی‌شده بگویی، نباید نباید نباید سرنوشت خلق ایران برای یک دوره تاریخی دیگر به محاق رود.

سال هفتادو سه در قرارگان اشرف بیش از هفتصد نفر بفرمان مسعود و مریم زیر شکنجه رفتند تا به اجبار زیر کاغذهای را امضا کنند که نفوذی بودند وبرای ترور رهبر عقیدتی آمده بودند مگر در مناسبات مجاهدین خودشان خودشان را نکشتند پس همان بهتر مجاهدین برای تمامی دورانهای تاریخی در محاق باشند این به نفع مردم و خلق ایران است خالو جان بجای اینکه اینهمه افسوس بارانهای شگرف را بخوری و دنبال دنیای نو پاک و طاهر گردی در دنیای مجاهدین روزهای عاشورا گونه زیاد است چرا از این روزهای عاشورا گونه بهره نمیگیری یادت میآورم بعد از آن خودسوزیهای مهیب پاریس در قرارگاه اشرف ما هم تظاهرات داشتیم با مشعلهای روشن و بفور نفت هم با گالن یافت میشد صحنه صحنه خودسوزی بود که تشکیلات برای ما فراهم ساخته بود خواهر مژگان فقط رویش نمیشد بگوید بچه ها خودتان را به آتش بکشید مگر روزهای قبل آن شب گزارش و داوطلبین انتحار را از ما نخواسته بودند که هرکس آماده خودسوزی است اعلان کند. اما چه خوب همه ما در اشرف همان شب عاقل بودیم و خود را به آتش نکشیدیم .

مگر خالو یادت رفته بعد ازخلع سلاح و فرار رهبر فراری تناقض همه ما این بود که چرا رهبری چون جرات نمیکردیم بگوئیم رهبری میگفتیم سازمان اینهمه سال به ما دروغ گفته است و کار تشکیلات شده بود نشست نشست نشست برای توجیه نکرده ها و ماستمالی خالو خودت هم خوب میدانی اگر بر فرض روزی مسعود و مریم رجوی توسط دولت ایران دستگیر شوند بیش از همه شکر خواهند خورد و توبه چون اینهای که من وتو میشناسیم اهل فدا وصداقت نیستند از اینرو میگویم مریم رجوی ارزش آنرا نداشت تا حمیدها بخاطر آن خودش را به آتش بکشد . سالهاست ترسوئی رجوی اثبات شده است از همکاری با ساوک و لو دادن بنیانگذاران و فرار در هر سر فصلی خصلت جدائی ناپذیر مسعود رجوی است اگرجائی خطر باشد و جای خطر کردن بی شک آنجا جای مسعود رجوی نیست و اگر هم عیب وایرادی هم برای حمیدها است در این موضوع است که برای چه و برای کی ؟ علیرضا جان بخاطر اینکه خیال خودت را راحت کنی خیلی راحت گفتی معاندانی که فهمشان به اندازه نوک دماغشان هم نیست البته حق دارند بگویند در آن شرایط خطیر خودسوزی کار دیوانگان است اولا باید گفت من و ما هم مثل تو در آنزمان عضو سازمان بودم پس صحبت معاند نیست تازه کدام شرایط خطیر من و تو خوب میدانیم حکومت فرانسه حکومت قانون است اگر واقعا خانم رجوی قانون شکنی نکرده است بعد از محاکمه آزاد میشد بس هیچ توطئه ارتجاعی و استعماری در میان نبوده ونیست و هیچ نیازی به خودسوزی آدمها هم نبود تحلیل درست این است که چون مسعود و مریم مثل همیشه در شرایط سخت مبارزه فرار کرده بودند و نیروها را در عراق زیر مهیبترین بمباران ول کرده بودند به امان خدا که نود درصد شان کشته شوند برای عدم پاسخگوئی به فرارشان نیاز به یک جنجال داشتند که متاسفانه دولت فرانسه با دستگیری مریم رجوی این فرصت و این جنجال را برای مریم و مسعود ایجاد کرد.

حال بگذریم که خالو جان در نه رزمگاه لیبرتی از بیکاری , در مشغله ذهنی زیاد , تناقض در احساساتش داشته نمیدانسته چه بنویسد و چه بگوید .

میر باقر صداقی ۲۳ ژوئن دوهزاروشانزده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : 17 ژوئن 2003

هیاهوی ۱۷ژوئن مافیای رجوی ودروغگویی های مربوطه!

این باور خام ادامه داشت تا اینکه خبر آزادی او و تبلیغ خود سوزی ها واخذ تعهدات کتبی مبنی براعلام داوطلب بودن تک تک ما برای خود سوزی ، به همه جا درز کرد وما دراینجا بود که فهمیدیم که مریم دست به چه فداکاری هایی در خروج بی سروصدا دراشرف واقامت در کاخ اورسو زده است وبا …

عبدالکریم ابراهیمی:هفده ژوئن، آینه تمام نماى چهره تروریستى فرقه رجوى

هفده ژوئن، آینه تمام نماى چهره تروریستى فرقه رجوى  عبدالکریم ابراهیمی، نوزدهم ژوئن ۲۰۱۶:…  هفده ژوئن، روزى تاریخى در مبارزه با تروریسم و تروریسم پرورى است. درست در سال ۲۰۰۳ در این روز، نیروهاى امنیتى و پلیس ضد تروریست فرانسه طى یک عملیات هماهنگ به مقر مریم رجوى و تعدادى از مقرهای سران فرقه رجوى، …

مقاله صدیقه مجاوری دلیلی بر اثبات یا نفی دعاوی رجوی در انقلاب به اصطلاح ایدئولوژیکی داخلی فرقه رجوی؟

مقاله صدیقه مجاوری دلیلی بر اثبات یا نفی دعاوی رجوی در انقلاب به اصطلاح ایدئولوژیکی داخلی فرقه رجوی؟  امید آزادی (امضاء محفوظ)، هفدهم ژوئن ۲۰۱۶:… وی در زمان خودسوزی دارای پسری ۹ ساله بود که نشان میداد تولد این فرزند ۹ سال قبل از زمان خودسوزی یعنی در سال ۷۳ صورت گرفته است و این …

سبحانی: ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ ـ یک روز تاریخی در مبارزه علیه تروریسم و فرقه گرایی

هم اکنون 13 سال از  17 ژوئن 2003  گذشته است و همچنان پرونده  مسعود رجوی …

میلاد آریایی: سیلی سرخ واقعیت و کلاه ۱۷ ژوئن مجاهدین

در چنین وضعیت نابسامانی کلاه گشاد هفده ژوئن را مجاهدین با دلتنگی و آشفتگی مثال زدنی هر سال بر سر میکنند تا کمی از سوزش دردهایشان کاسته شود. بر آنانی که با صرف میلیون ها دلار سخنران و تماشاچی کرایه ای استخدام میکنند تا برای از ما بهتران تلاش ها و دست و پا زدن هایشان را لیست …

صداقی:آیا امسال فریضه گردهمایی ماه ژوئن فرقه رجوی به فراموشی سپرده شده

آیا امسال فریضه و فراخوان گردهمایی ماه ژوئن هر ساله فرقه رجوی در پاریس به فراموشی سپرده شده میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، بیست و پنجم می ۲۰۱۶:… هیفده ژوئن دوهزارو سه واحد هایی از پلیس ضد تروریست فرانسه به بیش از ده مقر فرقه تروریستی مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس حمله کرده و سرکرده فرقه رجوی …

۱۷ ژوئن یاد آور وحشیگری افراطی در خاطرات مردم اروپا

سی ژوئن یاد آور وحشیگری افراطی در خاطرات مردم اروپا  ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، بیستم می ۲۰۱۶:…  سی ژوئن سال ۲۰۰۳ زمانی که مریم رجوی و دارودسته اش توسط پلیس فرانسه بازداشت میشوند، سرکردگان سازمان از ترس و وحشت به افراد شستشو مغزی شده خود فرمان خودسوزی در خیابان های اروپا می دهند و در …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید