برادرم را آزاد کنید ، خانواده ها کابوس رجوی

0
865

من یک خواهرم که ۱۵سال درد دوری برادر کشیدم ای رجوی خائن که ادعا میکنی برادر من خودش تو را انتخاب کرد چرا از ترست برادر من را در دورترین نقطه هنگام حضورم درجلوی لیبرتی قایم میکنی؟ چرا مزدورانت عکس برادر شهید خودت را پاره کردند؟ چراعزیزان ما را به اسارت گرفتی؟ مصطفای من خانواده اش را میخواهد. رجوی این را بدان این تهمتها هیچ جور از عزم من کم نمی کند و با صدای بلند فریاد میزنم رجوی خائن برادرم را از تو میگیرم به خدا قسم ذره ای کوتاه نخواهم آمد.

خانواده ها کابوس رجوی … نامه خانم نرگس بهشتی ساکن تهران، خواهر (مصطفی بهشتی تحت اسارت فرقه ستیزه جوی مجاهدین در لیبرتی، عراق) به مسعود رجوی رهبرعقیدتی فرقه ستیزه جوی مجاهدین

سایت نیم نگاه ـ 21.06.2016

دوشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵

با سلام

 اینجانب نرگس بهشتی خواهر مرتضی و مصطفی بهشتی میباشم در جواب نامه ای که فرقه رجوی با ترس و اضطراب برای حضورمان درجلوی درب لیبرتی نوشته است مینویسم من یک خواهرم ، خواهری که رجوی خائن جگرگوشهایم را ربود و داغ یک برادر بر دلم گذاشت. من نه مزدوراطلاعات و نه پاسدارم.

2

3

من یک خواهرم که ۱۵سال درد دوری برادر کشیدم ای رجوی خائن که ادعا میکنی برادر من خودش تو را انتخاب کرد چرا از ترست برادر من را در دورترین نقطه هنگام حضورم درجلوی لیبرتی قایم میکنی؟ چرا مزدورانت عکس برادر شهید خودت را پاره کردند؟ چراعزیزان ما را به اسارت گرفتی؟

 مصطفای من خانواده اش را میخواهد. رجوی این را بدان این تهمتها هیچ جور از عزم من کم نمی کند و با صدای بلند فریاد میزنم رجوی خائن برادرم را از تو میگیرم به خدا قسم ذره ای کوتاه نخواهم آمد.

لینک های مرتبط :

http://www.nimnegah.org/farsi/?p=17842

به وجدان بیدار … نامه خانم نرگس بهشتی ساکن تهران، خواهر (مصطفی بهشتی تحت اسارت فرقه ستیزه جوی مجاهدین در لیبرتی، عراق)

http://www.nimnegah.org/farsi/?p=17852

ای رجوی من را از دیدن پدرم محروم کردی ولی عمویم را از تو می گیرم

narges beheshti - matn

4

http://youtu.be/aacQdp9RyfM

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید