مزدا پارسی:فرقه رجوی همه ویژگی های برده داری مدرن را داراست

0
1398

فرقه رجوی همه ویژگی های برده داری مدرن را داراست

بر اساس خاطرات و شهادت های اعضای جدا شده چون نادره افشار ومنیره حبشی،کودکان در قرارگاه های مجاهدین خلق از والدین خود جدانگه داشته می شدند و در مواردی مجبور به کار اجباری می شدند. پس از جنگ اول خلیج،سازمان کودکان را از والدین کاملاً جدا کرد و به اروپا فرستاد.در اروپا کودکان در پانسیون ها و نزد خانواده های هوادار نگه داشته می شوند و برای جمع آوری پول به نفع سازمان برای گدایی به خیابان ها فرستاده می شدند.چنانچه موسسه ی واک فری نیز اذعان میکند،گدایی اجباری یکی از نمونه های نقض حقوق کودکان در سیستم های برده داری مدرن در اروپا،آسیا،آفریقا و امریکای لاتین است

مزدا پارسی ـ انجمن نجات مرکز فارس ـ چهارشنبه 26 خرداد 1395

فرقه ی رجوی همه ی ویژگی های برده داری مدرن را داراست

موسسه ی واک فری جنبشی جهانی ست که برای پایان دادن به برده داری مدرن، در استرالیا بنیان نهاده شده است. بر اساس آمار این مؤسسه در حال حاضر 46 میلیون نفر در جهان گرفتار برده داری مدرن هستند. بر اساس تعریفی که واک فری ارائه می دهد، برده داری مدرن شرایطی است که فرد مورد بهره کشی قرار میگیرد و نمی تواند از تهدیدها، خشونت ها ، شستشوی مغزی ، سوء استفاده از قدرت و فریبکاری که در سیستم بر او تحمیل می شود فرار کند. به تعریف واک فری، در سیستم های برده داری مدرن ، فرد مجبور است که به رایگان کار کند. نظام های برده داری شامل برده داری کودکان ، ازدواج اجباری ، بردگی خانگی و کار اجباری می شوند که برده ها را با ارعاب و خشونت ملزم به اطاعت می کنند.
برای کسانی که تجربه ی زندگی در درون قرارگاه های سازمان مجاهدین خلق داشته اند ، ویژگی های برده داری مدرن که در بالا ذکر شد بسیار ملموس و آشنا به نظر می رسد . این افراد حتی می توانند چند ویژگی دیگر نیز که  در فرقه ی رجوی تجربه کرده اند را به فهرست بالا اضافه کنند مانند ازدواج اجباری ، طلاق اجباری ، جدایی کودکان از والدین ، محرومیت از خواب و استراحت و نمونه های بسیار دیگری از نقض حقوق بشر. به علاوه ، در گزارش موسسه ی رند به سفارش وزارت دفاع امریکا آمده است که مجاهدین خلق یک فرقه است که طلاق و تجرد اجبار ی، کنترل دائمی ، کار اجبار ی، محرومیت از خواب ، سوءاستفاده ی جسمی ، توقیف اموال  ، انزوای عاطفی و زندانی کردن اعضای مخالف، را در ساز وکار خود به کارمی برد. در حالی که مجاهدین خلق ادعا می کند که مخالف ” هرگونه بهره کشی  انسان از انسان ” است، حقیقت درونی این فرقه کاملاً مخالف آن را ثابت می کند.
بر اساس تحقیقات واک فری، نیمی از قربانیان برده داری مدرن زنان و دختران هستند و 3/1 قربانیان کودکان هستند . در مورد فرقه ی مجاهدین خلق ، حدود 900 عضو از سه هزار عضو فرقه زن هستند و شمار زیادی از فرزندان اعضای فرقه هم از قربانیان روش های مخرب آن هستند.
بر اساس خاطرات و شهادت های اعضای جدا شده چون نادره افشار ومنیره حبشی ، کودکان در قرارگاه های مجاهدین خلق از والدین خود جدانگه داشته می شدند و در مواردی مجبور به کار اجباری می شدند. پس از جنگ اول خلیج ، سازمان کودکان را از والدین کاملاً جدا کرد و به اروپا فرستاد. در اروپا کودکان در پانسیون ها و نزد خانواده های هوادار نگه داشته می شوند و برای جمع آوری پول به نفع سازمان برای گدایی به خیابان ها فرستاده می شدند. چنانچه موسسه ی واک فری نیز اذعان میکند، گدایی اجباری یکی از نمونه های نقض حقوق کودکان در سیستم های برده داری مدرن در اروپا، آسیا ، آفریقا و امریکای لاتین است. این موسسه رسماً عنوان میکند :” جنایت کاران کودکان را به گدایی کردن در خیابان ها مجبور می کنند.”
بر اساس آمار واک فری، 68 درصد از برده ها در سراسر دنیا مجبور به کار اجباری بدون دستمزد هستند. در مورد فرقه رجوی همه ی اعضا وادار به کار اجباری بدون دستمزد می شوند. آنها مجبورند که ساعات طولانی روزانه کار کنند، همواره از کمبود خواب رنج می برند. اعضای سابق از کارهای جان فرسایی در جدول روزانه ی کاری فرقه ی رجوی نام می برند که بعضاً غیرلازم و بی فایده است و تنها برای مشغول نگه داشتن جسم و ذهن اعضا کاربرد دارد. خانم زهرا میرباقری از کیسه های هشتاد کیلویی پر از سنگ می گوید که باید از جایی به جای دیگر جابجا می کرد و مجبور بود در حین حمل کیسه بدود. وی اکنون پس از سال ها خروج از فرقه ، از درد مزمن گردن و کمر رنج می برد.
موسسه واک فری همچنین بیان می کند که در سیستم های برده داری مدرن ، قربانیان پشت درهای بسته نگه داشته می شوند مانند اعضای مجاهدین خلق که حتی اجازه ندارند با هیچ کس خارج از کمپ تماسی داشته باشند. در داخل کمپ ها هم روابط افراد بسیار محدود است و سران فرقه مانع از ارتباطات دوستانه و صمیمی میان اعضا می شوند. اعضا به تلفن و اینترنت دسترسی ندارند و مسئولان فرقه اخبار جهان بیرون را به صورت فیلتر شده و گزینشی به اعضا منتقل می کنند. اعضا تنها به وسیله ی رسانه های تبلیغاتی خود فرقه تغذیه ذهنی و اطلاعاتی می شوند.
قربانیان مجاهدین خلق در کمپ های عراق، آلبانی و فرانسه زیر مستبدترین سیستم نظارتی و کنترل گر زندگی می کنند . کسانی که موفق به فرار از مجاهدین خلق می شوند، در واقع به قیمت جان خود ریسک فرار را پذیرفتند چرا که مسعود رجوی به آن ها گفته بود که سازمان خروجی ندارد. گزارشی سازمان دیدبان حقوق بشر از نقض حقوق بشر در سازمان مجاهدین خلق با عنوان  ” خروج ممنوع” که در سال 2005 منتشر شد  ، اشاره به همین نکته و ده ها مورد حقوق بشری دیگر در فرقه رجوی دارد. موسسه ی واک فری در این باره می نویسد:” قربانیان می گویند کسانی که در حین اقدام به فرار دستگیر می شوند یا کشته می شوند و یا به دریا انداخته می شوند. ( به دریا انداختن بیشتر درباره ی برده های تایلندی که برای ماهیگیری در شرایط سخت و بدون دستمزد بهره کشی می شوند، کاربرد دارد)
بهره کشی جنسی یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر است که بر اساس آمار واک فری دربرده داری های مدرن رخ می دهد. این جرم به صورت گسترده در فرقه رجوی نیز رخ داده است . مسعود رجوی رهبر عقیدتی فرقه ، تنها کسی است که در کل فرقه حق ازدواج و داشتن روابط جنسی دارد. بنابراین به خود اجازه می دهد که با شمار زیادی از زنان عضو شورای رهبری فرقه رابطه داشته باشد . بتول سلطانی یکی از قربانیان فرقه ی رجوی پس از جدا شدن از فرقه برای نخستین بار از این راز پرده برداشت.
موسسه ی واک فری درباره ی برده داری در نقاط مختلف دنیا از جمله تایلند، انگلستان، کشورهای خاورمیانه و…آمار و اطلاعات دقیقی ارائه می دهد و بدین طریق سعی دارد که اذهان جهانیان را درباره ی جنایات حقوق بشری که در جوامع مدرن رخ می دهد ، روشن کند.از این رو، قربانیان سازمان مجاهدین خلق ( فرقه ی رجوی) نیز باید به عنوان بخشی از این جمعیت عظیمی که از برده داری مدرن رنج می کشند  ، تلقی شوند. حتی شاید به دلیل ژست دمکراسی خواه رهبران این فرقه و پروپاگاندای پرطمطراقش مورد قربانیان مجاهدین خلق وخیم تر و بحرانی تر به نظر برسد. علیرغم ادعاهای رهبرانشان درباره ی دمکارسی و آزادی در واقع اعضای فرقه مجاهدین خلق در معرض دهشتناک ترین موارد نقض حقوق بشر هستند .
مزدا پارسی

منبع: انجمن نجات مرکز فارس

 _______________________________________________
آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

آرشیو موضوع : نفی خشونت، تروریسم و فرقه گرایی

جهانی:۳۵ سال بعد از سی خرداد سال شصت فرقه رجوی در چه نقطه ای هست ؟

سی و پنج سال بعد از سی خرداد سال شصت فرقه رجوی در چه نقطه ای هست ؟ علی جهانی، وبلاگ آیینه، شانزدهم ژوئن ۲۰۱۶:… بله با این تفکر ابلهانه رجوی در سی خرداد سال شصت استارت مبارزه مسلحانه را زد و حاصل این به اصطلاح مبارزه که در حقیقت اقدامات تروریستی علیه مردم ایران بوده …

سبحانی: ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ ـ یک روز تاریخی در مبارزه علیه تروریسم و فرقه گرایی

هم اکنون 13 سال از  17 ژوئن 2003  گذشته است و همچنان پرونده  مسعود رجوی …

عمر متین، مظنون حمله کلوب اورلاندو که بود؟

مقام‌های آمریکایی نام مظنون اصلی حمله به کلوب شبانه همجنسگرایان اورلاندو را عمر میرصدیق متین اعلام کرده‌اند. او در جریان حمله پلیس برای آزاد کردن گروگان‌ها کشته شد. عمر متین، ۲۹ ساله، شهروند آمریکا و افغان تبار بود. او در نیویورک به دنیا آمد اما در شهر فورت پیرس در جنوب اورلاندو زندگی می‌کرد. این شهر با ماشین دو …

فرازهایی از کتاب گسستن بندها

 فرقه ها به طور سیستماتیک فوبیاهای مختلفی را در اذهان اعضای خود به وجود می آورند. القای فوبیا یک تکنیک ساده ولی قدرتمند است که توسط فرقه ها برای ایجاد وابستگی و اطاعت در اعضا مورد استفاده قرار می گیرد. افرادی بوده اند که دیگر اعتقادی به رهبر فرقه و دکترین آن نداشتند، اما نمی توانستند از گروه …

اعضایی که از کودکی و نوجوانی در تملک رجوی بوده اند

اعضایی که از کودکی و نوجوانی در تملک رجوی بوده اند مزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، دوم ژوئن ۲۰۱۶:… سمیه نوجوانی ایرانی – کانادایی بود که مجاهدین با فریبکاری استخدامش کردند و او را به پادگان اشرف فرستادند ، در اشرف به او آموزش های جنگ های چریکی دادند و مجبورش کردند که بماند. …

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

کودکان لباس‌های نظامی به تن می‌کنند، آموزش‌های رزمی می‌بینند و اسلحه و تفنگ شلیک می‌کنند. آن‌ها پاسپورت‌های اندونزیایی خود را در جرقه آتشی بزرگ می‌سوزانند.به گزارش فرارو به نقل از فارین …

انقلاب فرهنگی هرگز نباید تکرار شود

۱۶ ماه مه (۲۷ اردیبهشت ماه) برابر است با پناهمین سالگرد یکی از «مرگبارترین» و «خشونت‌آمیز‌ترین» رخدادهای سیاسی معاصر چین؛ زمانی‌که مائو زه‌دونگ دستور داد نبرد «طبقاتی» آغاز شود. در جریان این «انقلاب»، مدارس تعطیل شدند و اقتصاد «سرزمین میانه» با رکود مواجه شد. برآوردها نشان می‌دهند که این «انقلاب» به کشته شدن ۱.۵ میلیون نفر و بازداشت و …

ایران قلم: درک و فهم مشترک از مبارزه با تروریسم

بنابر مدارکی که بعد از سقوط صدام حسین به دست آمده است، سازمان مجاهدین میلیون ها دلار از عواید برنامه نفت در قبال غذا (برنامه ای که سازمان ملل برای گرسنه نماندن مردم عراق در زمان تحریم طراحی کرده بود- م) را از طریق صدام حسین بین سالهای 1999 و 2003 دریافت نموده اند که به مصرف برنامه …

غفور فتاحیان: به یاد جعفر کهزادمنش و جلیل بزرگمهر و …

به یاد جعفر کهزادمنش و جلیل بزرگمهر و دهها سربه نیست شدۀ دیگر در فرقۀ رجوی  غفور فتاحیان، پیوند رهایی، سیزدهم می ۲۰۱۶:…  جعفر از جملۀ نوجوانان ایرانی بود که در سودای آزادی برای میهن و مردمش به سازمان مجاهدین خلق با هویت و هدفی که از قبل از انقلاب معروف بود پیوسته بود ولی …

ایران قلم:خیمه شب بازی سالیانه مجاهدین خلق برای گرامیداشت خشونت و ترور

 رهبری فرقه مجاهدین خلق با بحران های عمیق تشکیلاتی ناشی  از فروپاشی اشرف و استقرار در کمپ لیبرتی مواجه می باشد ؛ کمپی که مریم رجوی آن را زندان لیبرتی می نامد و در عین حال تلاش می کند در این زندان نیروهای خود را همچنان اسیر نگاه دارند. اما مطمئنا از خیمه شب بازی …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید