وزیر دادگستری آلمان: چندهمسری را نباید به رسمیت شناخت

0
439

هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان مخالف به رسمیت شناختن چندهمسری در آلمان است. او سه‌شنبه (۱۴ مه/ ۲۵ خرداد) در گفت‌وگو با روزنامه “بیلد” تأکید کرد: «هیچ‌کدام از آنهایی که به ما پناه ‌آورده‌اند حق ندارند ریشه‌های فرهنگی یا باورهای مذهبی خود را فراتر از قوانین ما بدانند.» مشکل چند همسری میان مسلمانان مهاجر در آلمان پدیده جدیدی نیست اما ورود حدود یک میلیون مهاجر در طول یک سال به آلمان ابعاد تاز‌ه‌ای به این مشکل بخشیده است. در برخی از کشورهای اسلامی مردان مجاز هستند تحت شرایط مشخصی تا چهار همسر اختیار کنند. چندهمسری در میان مهاجرانی که از کشورهای اسلامی به آلمان آمده‌اند اغلب در سکوت تحمل می‌شود چون مقامات آلمانی در عمل از تضییع حقوق یکی از زنان پرهیز می‌کنند.وزارت دادگستری آلمان پیشتر تأکید کرده بود که در حال حاضر دلیلی برای اقدام فوری در زمینه تصویب قانونی جدید در این زمینه وجود ندارد چون چارچوب‌های قانونی روشن است و چند همسری یا بستن پیمان ازدواج با چند نفر در آلمان ممنوع است.

وزیر دادگستری آلمان: چندهمسری را نباید به رسمیت شناخت

دویجه وله ـ 14.06.2015

وزیردادگستری آلمان ارجحیت قانون بر سنت‌ها را ضروری می‌داند و مخالف به رسمیت شناختن چندهمسری میان مسلمانان مهاجر است. شماری از پناهجویانی که وارد آلمان شده‌اند چند همسر دارند. مقامات آلمانی گاهی این شرایط را تحمل می‌کنند.

هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان مخالف به رسمیت شناختن چندهمسری در آلمان است. او سه‌شنبه (۱۴ مه/ ۲۵ خرداد) در گفت‌وگو با روزنامه “بیلد” تأکید کرد: «هیچ‌کدام از آنهایی که به ما پناه ‌آورده‌اند حق ندارند ریشه‌های فرهنگی یا باورهای مذهبی خود را فراتر از قوانین ما بدانند.»

مشکل چند همسری میان مسلمانان مهاجر در آلمان پدیده جدیدی نیست اما ورود حدود یک میلیون مهاجر در طول یک سال به آلمان ابعاد تاز‌ه‌ای به این مشکل بخشیده است. در برخی از کشورهای اسلامی مردان مجاز هستند تحت شرایط مشخصی تا چهار همسر اختیار کنند.

چندهمسری در میان مهاجرانی که از کشورهای اسلامی به آلمان آمده‌اند اغلب در سکوت تحمل می‌شود چون مقامات آلمانی در عمل از تضییع حقوق یکی از زنان پرهیز می‌کنند.

وزارت دادگستری آلمان پیشتر تأکید کرده بود که در حال حاضر دلیلی برای اقدام فوری در زمینه تصویب قانونی جدید در این زمینه وجود ندارد چون چارچوب‌های قانونی روشن است و چند همسری یا بستن پیمان ازدواج با چند نفر در آلمان ممنوع است.

سخنگوی وزیردادگستری نیز تصریح کرده بود پناهجویانی که می‌خواهند خانواده خود را به آلمان بیاورند نیز تنها مجاز به آوردن یک همسر به آلمان هستند.

ازدواج‌ زیر سن قانونی میان پناهجویان

وزیر دادگستری آلمان در گفت‌وگو با روزنامه “بیلد” تأکید کرد که درخواست برخورد قانونی با ازدواج کودکان را بررسی می‌کند. او تأکید کرد: «ما ازدواج اجباری را تحمل نمی‌کنیم چه رسد به ازدواج دخترانی که زیر سن قانونی هستند.»

هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمانهایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان

ازدواج زیرسن قانونی نیز میان پناهجویان مورد نادری نیست.

موارد بسیاری از ازدواج دختران زیر سن قانونی با پسری زیر سن قانونی یا مردی بزرگسال که خارج از مرزهای آلمان ثبت شده در مدارک پناهجویان مشاهده شده است.

شماری از ایالت‌های آلمان حال خواستار آن شدند که حداقل سن ازدواج از ۱۶ به ۱۸ سال افزایش یابد.

به گفته وزیر دادگستری آلمان چنین ازدواج‌هایی مورد به مورد بررسی می‌شوند و بعد تصمیم گرفته می‌شود که آن مورد در آلمان به رسمیت شناخته ‌شود یا خیر.

اما رأی دادگاهی ایالتی نشانگر آن است که چنین ازدواج‌هایی می‌توانند در آلمان معتبر باشند. این دادگاه در شهر بامبرگ پس از بررسی یک مورد ازدواج که بر اساس قوانین سوریه ثبت شده بود آن را معتبر تشخیص داد. این زوج پناهجوی سوری هنگام ورود به آلمان دختری ۱۴ ساله و مردی ۲۰ ساله بودند.

در همین زمینه:

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید