شما دوستان رجوی، دشمن مردم ایران هستید!

0
1083

بدین ترتیب، این ارتش آزاد؟! سوریه ومحبوب رجوی بود که آغازگر قتل وکشتار و آوارگی مردم شد و داعش با استفاده ازاین فرصت طلائی وبستر مناسب  بود که رشد ونموی بیشتر یافت! آری! کار ارتش آزاد ؟؟!! سوریه، به گذرگاه با استحکامی برای داعش  تبدیل شد وسبب اینهمه خسارات وجنایات!! وبهمین سبب است که بعضی ازدوستان بدرستی این ارتش آزاد را بنوعی ” ام الداعش سوریه” مینامند و ننگ ونفرت بر رجوی که ازاین پدیده حمایت کاملی میکند!! این جوان داریائی مخاطب سیمای ضد آزادی رجوی میگوید:

شما دوستان رجوی، دشمن مردم ایران هستید!

منبع: انجمن نجات  ـ 09.06.2016

در زمانی که باند حقیر رجوی که نه سر پیاز است ونه ته آن، این حق را بخود میدهد که مسئله ی سوریه را به یکی ازمسائل اصلی خود تبدیل کرده وبا اعزام گروه تلویزیونی و تبلیغاتی به آن کشور دراوضاع مداخله کند و بنفع دشمنان مردم سوریه تبلیغات راه بیاندازد، اعتراض این باند مافیایی به کمک های جمهوری اسلامی که با درخواست دولت قانونی این کشور ودرراستای قراردادهای استراتژیک چندین دهه ی ایران وسوریه قرار دارد ، شرم آور وخنده دار است.
رسانه های رجوی ، در گزارشی با عنوان : ” گزارش اختصاصی سیمای آزادی از شهر تحت محاصره و مقاوم داریا ” منتشر کرده اند که درآن گفته شده:
” داریا در حومه جنوب غربی دمشق، شهر مقاومی است که از 4 سال پیش تحت محاصره ظالمانه رژیم اسد قرار گرفته و به یکی از الگوهای پایداری مردم سوریه تبدیل شده است… این شهر قبل از جنگ حدود 80 هزار نفر جمعیت داشت و اما اکنون ارزیابی می‌شود که فقط 8000 تن در آن باقی مانده باشند “.
خواننده ی بی اطلاع با خواندن این خبر گزینش شده، براین تصور میافتد که گویا داریا کشوری مستقل بوده وآنهم در حومه ی پایتخت سوریه که توسط دولت سوریه مورد تعرض و محاصره قرار گرفته است!!
حال آنکه موضوع عبارت ازاین است که بدنبال اعتراضات مدنی گروهی ازمردم سوریه به نارسائی های حکومت خود، عده ای ازدوستان دنیای تجاوز، سلطه وهمکاران بین المللی رجوی ، با سرعت تمام وارد میدان شده واین مبارزات مدنی مردم سوریه را با سوق دادنش به مبارزات مسلحانه وبشدت مشکوک، درنطفه خفه کرده و داریا بعنوان شهری در حومه ی دمشق به تصرف این رزمندگان غرب پرست درآمد ومردم ضرر کرده ازاین اقدامات فوری وخشن رزمندگان رجوی سان سوریه، به خانه های خود بازگشته وسرانجام مجبور به جلای وطن شده وشد آنچه نمیباید بشود!
بدین ترتیب، این ارتش آزاد؟! سوریه ومحبوب رجوی بود که آغازگر قتل وکشتار و آوارگی مردم شد و داعش با استفاده ازاین فرصت طلائی وبستر مناسب  بود که رشد ونموی بیشتر یافت!
آری! کار ارتش آزاد ؟؟!! سوریه، به گذرگاه با استحکامی برای داعش  تبدیل شد وسبب اینهمه خسارات وجنایات!! وبهمین سبب است که بعضی ازدوستان بدرستی این ارتش آزاد را بنوعی ” ام الداعش سوریه” مینامند و ننگ ونفرت بر رجوی که ازاین پدیده حمایت کاملی میکند!!
این جوان داریائی مخاطب سیمای ضد آزادی رجوی میگوید:
” … ابو عبدو از جوانان داریا در یک مصاحبه اختصاصی با سیمای آزادی، وضعیت این شهر محاصره‌شده و پایدار را چنین تشریح می‌کند: اینجا خانه‌های ساکنان داریاست. آنها از سال 2011 تا الآن تحت محاصره هستند. سازمان ملل تلاش داشت وارد شود اما نظام اولین‌بار نگذاشت کمک‌ها برای یاری به ما وارد شدند… و از این سلاح استفاده می‌کند، سلاحی که به‌لحاظ بین‌المللی ممنوعه است و به‌جز در سوریه در جای دیگری استفاده نمی‌شود. ما مقاومت می‌کنیم انشاء الله، ما را نظام سوریه و شبه نظامیان فرقه گرا و حزب الله و حزب (رژیم) ایران یعنی سپاه پاسداران رژیم ایران محاصره کرده‌اند “.
این حق هردولتی است که برای تصرف یک شهر اشغال شده اش آنرا پس بگیرد ودراین پس گرفتن ها، مسلما تلاش خواهد کرد که کمک های مربوطه بدست نیروهای مسلح که عزم به سرنگونی حکومت کرده اند ، نرسد!
اما اگر این نیروهای مسلح مردمی بودند، نمیگذاشتند که مردم شهر را ترک کرده، درکوه ودشت بمیرند، دردریاها غرق شوند ودرجنگل های اروپا مورد تجاوز قرار گیرند!!
این جنایت ها نه به پای دولتی که میخواهد ازحق حاکمییت کشور خود دفاع کند، بلکه بحساب کسانی نوشته میشود که مردم را اینگونه بخاک سیاه نشانده وبه آنها امکان طرح مدنی اعتراض هایشان را باورود به ترور وجنگ مسلحانه ندادند!
این مصاحبه شونده، بنفع بی شرمانه ای مطرح میکند که:
” … ما از این سرزمین دفاع می‌کنیم. ما ساکنان اصلی داریا هستیم. اینها ادعاهایی بیش نیست، یعنی ما دشمن کشور خودمان هستیم؟! و می‌خواهیم به این کشور آسیب برسانیم “؟!
جواب ساده ی این ادعا این است که مگر این سرزمین مورد تجاوز دول بیگانه قرار گرفته که شما در مقام دفاع ازآن برآمده اید؟!
کدام کشور خارجی به خاک شما تجاوز کرده ودولت قانونی تان قدرت مقابله با آنرا نداشته وشما مجبور به دفاع خودسرانه ازآن شدید؟؟
راست آنست که این شما ها هستید که برای تامین منافع دشمنان مردم سوریه، دست به اسلحه برده اید وبه نیابت ازآنها به جنگ با دولت وهموطنان خود پرداخته ونقش مزدوری را بعهده گرفته اید!!!
درخاتمه میخوانیم:
” پیام به مردم ایران این است که ما ضد خود مردم ایران نیستیم، ما ضد سیاست‌هایی هستیم که رژیم ایران با رژیم سوریه علیه خلق سوریه دنبال می‌کند. یعنی مردم زیر ستم هستند، اما با حمایت رژیم ایران. یعنی رژیم ایران از رژیم سوریه با سلاح حمایت می‌کند، سلاح آنها را تأمین می‌کند تا با تمام امکانات کشتار کنند. نظام سوریه به مرحله‌یی رسیده که چنین کمک‌هایی به آن می‌کنند. “.
شما با حکومتی درسوریه میجنگید که سقوط اش بعنوان یکی از سنگرهای مقدم مبارزه با طمع ورزی ها وتوسعه طلبی های صهیونیزم، برای مردم ایران هم دردسر ساز خواهد بود وبنابراین بصورت آشکاری با مردم ایران دشمنی میکنید!!
دیگر اینکه اگر ایران ودیگران از حکومت قانونی سوریه دفاع میکنند وسوریه امکاناتی ازآنها میگیرد، شما این امکانات را ازچه کسی میگیرید؟!
مسلما ازخارجی هایی که دوست مردم سوریه نیستند و آنگاه این سئوال مطرح میشود که اگر شما حق استفاده از امکانات لجستیکی وتسلیحاتی دشمنان مردم سوریه را دارید، چرا دولت سوریه حق استفاده ازکمک های کشورهایی که دربدترین حالت لااقل منافع شان دردشمنی با مردم سوریه نیست ، ندارد؟!
این توقع پررویانه، نشان ازانحصار طلبی وقیحانه ای دارد که شما درپیش گرفته اید؟!
کاری که عادت همیشگی مسعود رجوی است؟!
صابر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : انجمن های مدافع حقوق بشر

فرازهایی از کتاب گسستن بندها

فرازهایی از کتاب گسستن بندها

 فرقه ها به طور سیستماتیک فوبیاهای مختلفی را در اذهان اعضای خود به وجود می آورند. القای فوبیا یک تکنیک ساده ولی قدرتمند است که توسط فرقه ها برای ایجاد وابستگی و اطاعت در اعضا مورد استفاده قرار می گیرد. افرادی بوده اند که دیگر اعتقادی به رهبر فرقه و دکترین آن نداشتند، اما نمی توانستند از گروه …

اعضایی که از کودکی و نوجوانی در تملک رجوی بوده اند

اعضایی که از کودکی و نوجوانی در تملک رجوی بوده اند

اعضایی که از کودکی و نوجوانی در تملک رجوی بوده اند مزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، دوم ژوئن ۲۰۱۶:… سمیه نوجوانی ایرانی – کانادایی بود که مجاهدین با فریبکاری استخدامش کردند و او را به پادگان اشرف فرستادند ، در اشرف به او آموزش های جنگ های چریکی دادند و مجبورش کردند که بماند. …

میلاد آریایی: سیلی سرخ واقعیت و کلاه ۱۷ ژوئن مجاهدین

اعضایی که از کودکی و نوجوانی در تملک رجوی بوده اند

در چنین وضعیت نابسامانی کلاه گشاد هفده ژوئن را مجاهدین با دلتنگی و آشفتگی مثال زدنی هر سال بر سر میکنند تا کمی از سوزش دردهایشان کاسته شود. بر آنانی که با صرف میلیون ها دلار سخنران و تماشاچی کرایه ای استخدام میکنند تا برای از ما بهتران تلاش ها و دست و پا زدن هایشان را لیست …

پنجشنبه ۱۳ خرداد ۹۵اسامی ۴۰نفر انتقالی اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی

اعضایی که از کودکی و نوجوانی در تملک رجوی بوده اند

پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ انتشار اسامی ۴۰نفر انتقالی اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی ندای حقیقت، اول ژوئن ۲۰۱۶:…  سایت ندای حقیقت – پنجشنبه ۱۳خرداد ۱۳۹۵ برابر ۲ژوئن ۲۰۱۶ – به اطلاع خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی می رسانیم: دوگروه ۲۰ نفره دیگر در هفته اول خرداد ماه به کشور آلبانی اعزام …

احسان بیدی:شکست توطئه های مسعود رجوی

اعضایی که از کودکی و نوجوانی در تملک رجوی بوده اند

اقای بهزاد علیشاهی یک شاهد زنده وگویایی است که خودش ازانجاییکه در دستگاه تبلیغاتی مسعودرجوی بوده ویکی ازفرماندهان ان دستگاه بوده وبا دستگاه دروغ پردازی مسعودرجوی این هیولای زمانه آشنایی کامل داشته ،یک شاهد زنده میباشد برای همین اربابان مسعودرجوی توسط این ملیجک وطن فروششان سعی براین داشتان با سند سازی و پرونده سازی حتی شده …

پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵ اسامی ۸۰نفر انتقالی از اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی

اعضایی که از کودکی و نوجوانی در تملک رجوی بوده اند

پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵ اسامی ۸۰نفر انتقالی از اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی ندای حقیقت، بیست و ششم می ۲۰۱۶:… پنجشنبه ۶خرداد ۱۳۹۵ برابر ۲۶می ۲۰۱۶ بنا بر گزارش های رسیده چهارگروه ۲۰ نفره در اردیبهشت ماه۱۳۹۵ به کشور آلبانی اعزام شدند.. اسامی نفرات منتقل شده بشرح زیر است : سری اول:  ۱٫ محبوبه …

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

کودکان لباس‌های نظامی به تن می‌کنند، آموزش‌های رزمی می‌بینند و اسلحه و تفنگ شلیک می‌کنند. آن‌ها پاسپورت‌های اندونزیایی خود را در جرقه آتشی بزرگ می‌سوزانند.به گزارش فرارو به نقل از فارین …

علی جهانی : چهار خرداد سالروز اعدام بنیانگذاران سازمان و نقش رجوی

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

همانطور که همگان در جریان هستند رجوی با لو دادن بنیانگذاران سازمان و سایر اعضای سازمان در زندان ساواک شاه نقش اساسی را در اعدام آنها داشته است و اسناد این ادعا هم موجود هست که بعد از سرنگونی رژیم شاه در اداره ساواک پیدا شده و در رسانه های عمومی منتشر گشته است و همچنین آقای عزت …

بهزاد علیشاهی: تشکر از پیامهای شادباش و نکته ای مهم

بهزاد علیشاهی: تشکر از پیامهای شادباش و نکته ای مهم

تشکر از پیامهای شادباش و نکته ای مهم بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و دوم می ۲۰۱۶:… اساس بحث یک اختلاف ایدئولوژیکی عمیق است. ما با ایدئولوژی فرقه گرایی و اسارت اعضا بر آن اساس مخالفیم و در این رابطه افشاگری میکنیم که دوستانمان را نجات دهیم و با پرتو گرم حقیقت یخ …

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

رهبری فرقه مجاهدین این همه پول را از کجا آورده است که علاوه بر استخدام سخنران و  تماشاچی اجاره ای برای خیمه شب بازی هایش ، ضرر و زیان حقوقی افراد لابی خود را برای جرائم جنسی نیز می پردازد. یکی از این لابی ها دنیس هسترت آمریکایی بوده است. در همین ماه گذشته بود که رسانه های …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید