حاج مسعود رجوی برای اهداف کثیفش حاضر هست سرنوشت هر کس را به بازی بگیرد

0
1019

حاج مسعود رجوی برای اهداف کثیفش حاضر هست سرنوشت هر کس را به بازی بگیرد 

مجید روحی، ایران اینترلینک، دوم ژوئن ۲۰۱۶:…  به سعید گفتم مشکلت چیه که توی آسایشگاه مانده ای و با مسئولین درگیر میشوی ؟ سعید یک دفعه شروع کرد فوش دادن به حاج مسعود رجوی و مسئولین بالای فرقه رجوی بعد تعریف کرد که در پاکستان به دنیا آمده است و در پاکستان مغازه بزرگی داشتن و در آمد خوبی یک روز به دام یکی از هواداران فرقه حاج مسعود رجوی می افتد. هوادار فرقه رجوی با کلک و دروغ به سعید میگوید … 

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

زندگی و سر نوشت هیچ کس برای حاج مسعود رجوی اهمیتی ندارد و حاج مسعود رجوی برای اهداف کثیف و شوم خود حاضر هست سرنوشت هر کس را به بازی بگیرد

دزدیدن اتباع افغانی و پاکستانی توسط مجاهدین خلق رجوی

مجید روحییکی از شیوه های جذب نیرو در فرقه مکار حاج مسعود رجوی، ایجاد سراب کاریابی بر سر راه مهاجران ایرانی و مسافران فرنگ بود

در گذشته مسیر کاریابی و اشتغال با حل مسئله پناهندگی از عراق و اسارتگاه اشرف می گذشت

طعمه ها از دامی که حاج مسعود رجوی و فرقه اش برایشان تنیده بودند خبر نداشتند، وقتی چشم باز می کردند که در زندان و اسارتگاه اشرف هستند از پناهندگی در اروپا یا کار در فلان جا خبری نیست، حاج مسعود رجوی سرشان را کلاه گشادی گذاشته بود

حاج مسعود رجوی آیا می توان انسانها را با زور و شستشوی مغزی در محیطی چون زندان و اسارتگاه اشرف یا کمپ لیبرتی و آلبانی برای همیشه به دام انداخت؟

حاج مسعود رجوی تا کی بایستی به تنیدن حصارهای عنکبوتی به دور انسانها ادامه بدهید ؟

آیا پافشاری بر روش های فاشیستی در تضییع حقوق اولیه انسانها و خانواده هایی که فرزندان و عزیزانشان در دنیای تاریک و تار فرقه حاج مسعود رجوی تحت کنترل همه جانبه قرار دارند، منافاتی با شعارها و ادعاهای حقوق بشری حاج مسعود رجوی و فرقه اش ندارد؟

اعضای فریب خورده و اسیر در فرقه حاج مسعود رجوی با چهرهای آفتاب سوخته با چشمانی سو سو زنان و پر از تردید و ابهام همراه با گونه هایی بر آمده از اندیشه‌ای فرو افتاده در وحشت از آینده‌ای بی سرانجام با هزاران سؤال بی پاسخ ؟

بعد از دادگاهی و زندان و شکنجه در اسارتگاه اشرف من را نزد مهوش سپهری * نسرین * بردن

نسرین به من گفت که تو را میفرستم قرارگاه ژیلا دیهیم که کمکت کند در تشکیلات رشد کنی و بعد موقه رفتن نسرین من را تهدید به مرگ کرد اگر بشنویم درباره زندان و شکنجه با کسی صحبت کردی سر به نیستت میکنیم

بعد من را آوردن قرارگاه ژیلا دیهیم مسئولین همه مواظب من بودن حتی توالت هم میرفتم می آمدن پشت درب توالت می ایستادن

مدتی گذشت مسئول یگانمان آمد همه را صدا کرد و گفت بیاید سالن غذا خوری نشست قرارگاه هست همه تو سالن جمع شدیم ژیلا دیهیم آمد و گفت خبر خوش برایتان دارم تعدادی نفر جدید امشب می اید به قرارگاه همه نفرات جدید هستن با آنها خوب رفتار کنید و کمک کنید در تشکیلات رشد کنند

شب همه در سالن غذا خوری جمع شدیم و منتظر نفرات جدید بودیم تا خوشامد بهشون بگیم

نفرات جدید آمدن بعد از شام باید میرفتن بالای سن و خودشان را معرفی میکردن هیچ کدام از نفرات درست فارسی بلد نبودند و از پاکستان آمده بودند برای تمام نفرات قرارگاه علامت سوال شده بود

برای هر یک نفر یک مسئول گذاشته بودن و کسی جرات نمیکرد با نفرات جدید صحبت کند

بعد از مدتی چند تا از نفرات جدید را فرستادن یگان ما که مسئله دار شده بودن و سر کار نمیرفتن و در آسایشگاه همیشه خواب بودن

یک روز یکی از نفرات جدید به نام سعید با مسئولم در آسایشگاه درگیری لفظی پیدا کردند بعد از تمام شدن درگیری رفتم با سعی صحبت کنم اول میترسید با من صحبت کند بعد کلی به فرقه رجوی و حاج مسعود رجوی فوش دادم تا سعید به من اعتماد کرد و شروع کرد به صحبت کردن

به سعید گفتم مشکلت چیه که توی آسایشگاه مانده ای و با مسئولین درگیر میشوی ؟

سعید یک دفعه شروع کرد فوش دادن به حاج مسعود رجوی و مسئولین بالای فرقه رجوی بعد تعریف کرد که در پاکستان به دنیا آمده است و در پاکستان مغازه بزرگی داشتن و در آمد خوبی یک روز به دام یکی از هواداران فرقه حاج مسعود رجوی می افتد

هوادار فرقه رجوی با کلک و دروغ به سعید میگوید میخواهی بروی اروپا و پناهندگی سیاسی بگیری سعید قبول میکند سعید مغازه و وسایلهای مغازه را یک جا میفروشد و پولش را میدهد به هوادار فرقه حاج مسعود رجوی

بعد سعید و تعدادی دیگر را هوادار فرقه حاج مسعود رجوی میبرد دوبی و از دوبی غیر قانونی وارد عراق میکند و بعد سعید و نفرات دیگر رامسئولین فرقه رجوی به خانه ای مخفی میبرند که چند نفر دیگر هم انجا بودند

به سعید گفتم آنها را میشناسی الان در اسارتگاه اشرف هستن ؟

سعید گفت آنها فهمیده بودن که حاج مسعود رجوی و فرقه اش چه کلاه گشادی سرشان گذاشته اند میخواستن فرار کنند مسئولین فرقه رجوی موقه فرار به آنها شکلیک کردن و یکی از آنها به قتل رسید و نفر بعدی زخمی شد دیگر خبری از آنها نشد و بعد مسئولین فرقه رجوی ما را تهدید کردن اگر بخواهید فرار کنید این بلا را سر شما هم می آوریم

و بعد سعید و دوستانش را آورده بودن به اسارتگاه اشرف و با زور لباس نظامی تنشان کرده بودند

مسئولین فرقه حاج مسعود رجوی با سعید و دوستانش که از پاکستان آمده بودند خیلی بد برخورد میکردند

زد آمریکا حمله کرد عراق را گرفت و همه رفتیم برای مصاحبه با آمریکایی ها

وقتی سعید با دوستانش میخواستن بروند برای مصاحبه مسئولین بالای فرقه رجوی سعید و دوستانش را صدا کردن در یک اطاق و به آنها دیکته کردن که بگویند ایرانی هستن و خودشان آگاهانه مبارزه را انتخاب کردن و میخواهند تا آخرین قطره خونشان در فرقه رجوی بمانند

مسئولین فرقه به سعید و دوستانش قول دادن که به زودی سعید و دوستانش را با قاچاقچی بفرستند اروپا

سعید و دوستانش وقتی رفتن پیش آمریکاییها حقیقت را گفتن که فرقه رجوی با کلک و دروغ سعید و دوستانش را آورده اند به اسارتگاه اشرف

بعد از اتمام مصاحبه سعید و دوستانش برگشتن و مسئولین فرقه رجوی به سعید و دوستانش گفتند تمام حرف های که زدید را مکتوب بنویسید سعید و دوستانش یک مشت حرف دروغ تویل مسئولین فرقه حاج مسعود رجوی دادند

بعد مسئولین فرقه رجوی قبل از شام خوردن به سعید و دوستانش در سالن غذا خوردی هدیه دادن و تشویق کردن

مدتی گذشت یک روز سعید و دوستانش را صدا کردن آمریکایی ها و بردن به سمت مقرشان تا عصر

فردایش سعید را دیدم گفتم کجا رفتید سعید با خنده گفت سفیر پاکستان آمده بود و ما رفتیم با سفیر پاکستان صحبت کنیم سفیر پاکستان ما را دید تعجب کرد و پرسید چرا آمدید به فرقه رجوی شما که ایرانی نیستید سعید گفت آمدیم با خمینی بجنگیم سعید گفت وقتی این حرف را زدیم سفیر پاکستان خندید و گفت خمینی که خیلی وقت است فوت کرده
سعید گفت ما واقعیت را به سفیر پاکستان گفتیم که فرقه حاج مسعود رجوی با کلک و دروغ قرار بود ما را ببرند اروپا و آورده اند به اسارتگاه اشرف و با زور لباس نظامی تنمان کرده است
سفیر پاکستان بعد از چند روز بعد سعید و دوستانش را منتقل کرد به کشور پاکستان

این هم رسوای و رو سیاهی بود که برای حاج مسعود رجوی ماند

حاج مسعود رجوی موجودی است تشنه قدرت و معروفیت و برای رسیدن به قدرت حتی دراندازه های یک کرسی درمجلس حاضر است دست به جنایت وکشتاربزند

حاج مسعود رجوی بسیار بزدل و ترسو است

سواد حاج مسعود رجوی درحد خواندن و نوشتن است

حاج مسعود رجوی بسیار کینه جو و عاشق جنگ و خشونت و تروراست

حاج مسعود رجوی درعین حال بسیار خودخواه و جان دوست است وحاضر است به خاطرزنده بودنش هزاران نفررابه کشتن بدهد

اگر بخواهیم کلیه ضعف های شخصیتی رنگارنگ افراد را درکنار هم قرار دهیم حاج مسعود رجوی همه نقایص و ضعف های فردی را یکجا در خود دارد

حاج مسعود رجوی را با توجه به تاریخچه زندگی اش می توان چنین تعریف نمود

حاج مسعود رجوی اوج و نهایت و آخر رذالت _ پستی _ فرومایگی _ دنائت _ شیادی _ دروغگویی _ فریبکاری _ دجالیت_ بی سوادی _ نادانی وحماقت _بزدلی _ پاچه خواری _ سرسپردگی _ مزدوری _ زن ستیزی _ بلاهت _ دریوزگی _ عهد شکنی _ خیانت _ ریاکاری _ بیشرمی و….. می باشد

واقعیت اینکه زندگی و سر نوشت هیچ کس برای حاج مسعود رجوی و فرقه اش اهمیتی ندارد و حاج مسعود رجوی و فرقه اش برای اهداف کثیف و شوم خود حاضر هستند سرنوشت هر کس را به بازی بگیرند

در پایان

دو نفر هم به نام عبدالله و کریم بودند که از کشور افغانستان بودند که به دام فرقه حاج مسعود رجوی با کلک و دروغ برای کار و فرستادن به اروپا افتاده بودند و به اسارتگاه اشرف اورده بودند و با زور لباس نظامی تن شان کرده کریم کشته شد و عبدالله از کمپ تیف آمریکا ییها فرستاده شد افغانستان

حاج مسعود رجوی آنچه را که در ملاء خود پیدا نکرده بود سعی داشت در بیگانگان تمنا کند

حاج مسعود رجوی سعی میکرد با جمع آوری نفرات پاکستانی و افغانی و از کشورهای دیگر به طرف حسابهای خود صدام حسین معلون و……….. بفهماند که پایگاه توده ای دارد ولی واقعا این کار حاج مسعود رجوی ابلهانه بود

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : کودکان

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

کودکان لباس‌های نظامی به تن می‌کنند، آموزش‌های رزمی می‌بینند و اسلحه و تفنگ شلیک می‌کنند. آن‌ها پاسپورت‌های اندونزیایی خود را در جرقه آتشی بزرگ می‌سوزانند.به گزارش فرارو به نقل از فارین …

ازدواج شش دختر زیر ۱۰ سال در استان کردستان

ازدواج شش دختر زیر ۱۰ سال در استان کردستان

ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در ایران کماکان رواج دارد. بر اساس قانون مدنی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. با این حال در ماده ١٠۴١ قانون مدنی آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ١٣‌ سال تمام شمسی و پسر‌ قبل از رسیدن …

کم‌کاری جامعه روشنفکری ایران درباره مسئله مهاجران

کم‌کاری جامعه روشنفکری ایران درباره مسئله مهاجران

این زمینه‌ها چقدر می‌تواند در وقوع جنایت علیه مهاجران موثر باشد؟ سعید پیوندی معتقد است در این مورد ما نه تنها با سکوت دولتی و رسمی مواجه هستیم بلکه نیروهای زنده جامعه ایران، روشنفکران و رسانه​ها نیز در این مورد کوتاهی کرده‌اند. او می‌گوید: «این گروه‌ها می‌بایست در طی ۳۰ـ ۲۰ سال گذشته و با افزایش حضور افغان​ها از یکطرف …

حنیف بالی، کودکی که خاکستری نشد

حنیف بالی، کودکی که خاکستری نشد

او سه ساله بود که بتنهایی به سوئد آمد. پدر و مادرش که از اعضای «سازمان مجاهدین خلق» بودند فرزند را فدای ایدئولوژی کردند، راهی عراق و «کمپ اشرف» شدند و به گفته حنیف بالی «مادرها اجازه داشتند که در سال ۱ بار» با فرزندانشان تماس تلفنی بگیرند و «پدر او در کل عمر او ۲ …

لابی مریم رجوی به جرم تجاوز به ۵ پسربچه و پرداخت حق السکوت محکوم شد

لابی مریم رجوی به جرم تجاوز به ۵ پسربچه و پرداخت حق السکوت محکوم شد

لابی مریم رجوی به جرم تجاوز به ۵ پسربچه و پرداخت حق السکوت محکوم شد بی بی سی، یازدهم آوریل ۲۰۱۶:…  مقامات قضایی آمریکا گفته اند که دنیس هسترت، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا، سال ها پیش زمانی که به عنوان معلم و مربی کشتی مشغول به کار بوده دست کم ۵ پسربچه را مورد …

شناسایی ۵ هزار کودک خیابانی در کشور

شناسایی ۵ هزار کودک خیابانی در کشور

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: بیش از ٩٠‌درصد کودکان خیابانی با پدر و مادر خودشان زندگی می‌کنند و بقیه هم نزد اقوام و آشنایان خود هستند. ‌درصد کمی از آنان به‌عنوان کودک خیابانی – به آن مفهومی که کودک شب در خیابان بخوابد- شناخته می‌شوند و این موضوع خیلی نادر است، حتی آنهایی هم که …

اجاره کودکان برای گدایی ‘روزی ۱۵ هزار تومان، فروش دو میلیون تومان

اجاره کودکان برای گدایی ‘روزی ۱۵ هزار تومان، فروش دو میلیون تومان

فرحناز ارفع، رییس سازمان داوطلبان هلال احمر امروز (دوشنبه ۱۰ اسفندماه) اعلام کرد کودکان برای “گدایی روزانه ۱۵ هزار تومان اجاره” داده می‌شوند و “قیمت فروش آنها نیز دو میلیون تومان” است. خانم ارفع گفت: “به همین دلیل در تلاش برای سر و سامان دادن زنان کارتن خواب هستیم اما مایل به رسانه‌ای کردن اقداماتمان نیستیم.” به گزارش تسنیم، …

کودکان سرباز

کودکان سرباز

در پیش‌نویس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، “کودک سرباز” به کسی گفته می‌شود که کمتر از ۱۸ سال سن دارد و به عضویت ارتش یا نیروهای شبه‌نظامی در می‌آید. این تعرف تنها شامل کسانی نمی‌شود که اسلحه به دست می‌گیرند یا مین خنثی می‌کنند، بلکه مواردی چون آشپزی، باربری، پیام‌رسانی، جاسوسی، سوءاستفاده جنسی و ازدواج اجباری را نیز …

کودکان بی‌هویت، آتشی زیر خاکستر

کودکان بی‌هویت، آتشی زیر خاکستر

لذا لازم است در این باره تدابیر لازم اتخاذ شود و یک تجدید نظر جدی در قانون مدنی صورت پذیرد تا از تبدیل شدن معضل کودکان بی‌هویت به یک بحران غیر قابل کنترل در آینده جلوگیری شود که شاید مهم‌ترین راه حلی که می‌تواند درخور توجه باشد دادن اعطای تابعیت از طرف مادران ایرانی به این کودکان …

سوءاستفاده از کودکان توسط داعش

سوءاستفاده از کودکان توسط داعش

خانواده ای که کودکان خود را به «داعش» بدهد ، ماهانه ۱۴۰۰ دلار در ازای هر کودک دریافت خواهد کرد. این مبلغ هنگفتی برای این خانواده هاست، زیرا ساکنان دو شهر فوق الذکر از زمانی که شبه نظامیان «داعش» آنجا را تصرف کردند با گرسنگی شدیدی روبرو شدند. اگر والدین با دادن فرزندان خود مخالفت کنند آنها را …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید