حاج مسعود رجوی به پایان موج سواری هایش رسیده است

0
1027

حاج مسعود رجوی به پایان موج سواری هایش رسیده است

مجید روحی، ایران اینترلینک، اول ژوئن ۲۰۱۶:… اما فرصت طلبی چنان به استخدام بی لیاقتی حاج مسعود رجوی و فرقه اش درآمد که عراق برای حاج مسعود رجوی و فرقه اش بهشت شد و صدام حسین معلون انقلابی ترین مرد جهان حاج مسعود رجوی و فرقه اش چاره کار،شکست تاکتیکهای اتخاذ شده و بی نتیجه بودن عملکرد خود را در درون با انقلاب ایدئولوژیک و در برون با دروغ و فرافکنی دید. اما حاج مسعود رجوی برای پیشبرد … 

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

حاج مسعود رجوی با شگردهای عوامفریبانه، دروغپردازی، وارونه نمایی، ایران ستیزی، خیانت، بیگانه لیسی و جاسوسی به پایان موج سواری هایش رسیده است

پایان مسعود رجوی

 مجید روحیدر یک کلام حاج مسعود رجوی و فرقه اش مسیری را در پیش گرفته که خلاف جهت و میل به حق مردم ایران قدم بر میدارد، موضعگیری می کنند هیچ وجه اشتراک، همکاری، همفکری و تفاهمی با مردم ایران ندارد هر قدمی که بر میدارد در راستای اطاعت کور، فرمانبرداری مغرضانه، همکاری صمیمانه با دشمنان مردم ایران است. عجیب اینجاست که با این شرح و توصیف حاج مسعود رجوی و فرقه اش هرگز زیر بار نمی رود و به فکر اصلاح و نجات خود نیست! عیب کار حاج مسعود رجوی این است که واقع بین و انتقاد پذیر نیست

موج سواری، تعریف دقیقی است از روند حرکت و استراتژی حاج مسعود رجوی و فرقه اش پس از انقلاب ایران

این روند نتیجه بلافصل کاستی های وخیم تری بود که حاج مسعود رجوی و فرقه اش پس از انقلاب و با حضور در اجتماع از آن رنج می بردند

در یک نگاه کلی این کاستی ها را در سه عامل می توان خلاصه کرد

* بی ریشگی

* جداسازی بین خود

* جامعه و مردم و خود برتر بینی

حاج مسعود رجوی و فرقه اش بی ریشه بودند چون جایی در فرهنگ و اعتقادات و سنن مردم این مرز و بوم نداشتند از این روی با دسته بندی در اجتماع بین عنصر به اصطلاح پیشتاز و عوام * یعنی تمام مردم * انقلابی و غیر انقلابی ،چپ و راست و……

حاج مسعود رجوی و فرقه اش خودشان را از مردم و منافع آنها جدا کردند و بر اساس یک ایده موهوم وعده سیر تاریخ و اجتماع را برای برگزیدن حاج مسعود رجوی به رهبری اجتماع بخود می داد و بر این اساس با خود برتر بینی حاج مسعود رجوی نه تنها گوشش به سخن حق و نصایح هیچ نیرویی در جامعه ایران بدهکار نبود

بلکه حاج مسعود رجوی با خودبرتر بینی ملاک حقانیت کلیه نیروها را در دنباله روی از خود می دانست

رسیدن به تروریسم ،عینیت تفکر حاج مسعود رجوی در جامعه بود جامعه و مردم که بازیچه آدمهای خیالاتی و ماجراجو نبودند،تا در مقابل دو تا تیر و طرقه دست به سینه بایستد
برای اینکه حرف حاج مسعود رجوی خریدار داشته باشد حاج مسعود رجوی به ریشه احتیاج داشت نه به بمب و اسلحه

تروریسم هم نتوانست درد حاج مسعود رجوی را درمان کند

جامعه تحولات بسیار عمده پس از انقلاب را از سر گذرانده بود و زورگویی را برنمی تابید، گلوله و بمب گذاری یک عده ماجراجو هر اندازه که می توانست ارعاب ایجاد کند ،از توپ و مسلسل نیروی نظامی شاه که بیشتر نبود

بنا براین خیلی زود ،بسیار زودتر از آنکه ناظران انتظار داشتند،هیاهوی تروریستها حاج مسعود رجوی فروکش کرد و حاج مسعود رجوی به سمت فرصت طلبی ،فرمالیسم و وابستگی پیش رفت بدون شک سرنوشتی که هم اکنون حاج مسعود رجوی و فرقه اش با آن دست به گریبان می باشند ،می توانست در چندین سال پیش اتفاق بیفتد

اما وجود جنایتکاری همانند صدام حسین معلون در منطقه باعث به تاخیر افتادن این روند شد

وجود صدام حسین معلون ،علاوه بر این و علاوه بر اینکه بعنوان اصلی ترین منبع تغذیه حاج مسعود رجوی و فرقه اش عمل کرد

عاملی بود برای اینکه فرمالیسمی که تا مغز استخوان حاج مسعود رجوی و فرقه اش را در بر گرفته بود ،پنهان بماند و بی لیاقتی حاج مسعود رجوی و فرقه اش و بی نتیجه بودن عملکرد حاج مسعود رجوی و فرقه اش به چشم نیاید

اگر بخواهیم صرفاً از جنبه سیاسی نگاه کنیم یک نمونه تاریخی و شاخص این بی لیاقتی ،رفتن حاج مسعود رجوی و فرقه اش به عراق و تصمیم حاج مسعود رجوی و فرقه اش برای خدمت به ماشین جنگی صدام حسین معلون بود

حاج مسعود رجوی و فرقه اش در عرض چند سال با اتخاذ مواضع نا مناسب ،خود را از متن جامعه ایران به جایی رساندند که در هیچ کجای دنیا دیگر جایی نداشتند و ندارند

واضح است حاج مسعود رجوی و فرقه اش که طی نمودن چنین پروسه ای ،نیازی فوق العاده به وارونه نگری ،خودبرتر بینی و فرصت طلبی داشت و اینها از جمله مواد و مصالحی بود که سیاست حاج مسعود رجوی و فرقه اش را ساخته و پرداخته و بوفور در فرقه حاج مسعود رجوی یافت می شود

در این مورد خاص تمام نیروها، از دور و نزدیک به حاج مسعود رجوی و فرقه اش هشدار دادند و حتی کسانی که واقع بین تر بودند ،با درازا کشیده شدن جنگ ،سرنوشت امروز حاج مسعود رجوی و فرقه اش را نیز تصویر کردند

اما فرصت طلبی چنان به استخدام بی لیاقتی حاج مسعود رجوی و فرقه اش درآمد که عراق برای حاج مسعود رجوی و فرقه اش بهشت شد و صدام حسین معلون انقلابی ترین مرد جهان حاج مسعود رجوی و فرقه اش چاره کار،شکست تاکتیکهای اتخاذ شده و بی نتیجه بودن عملکرد خود را در درون با انقلاب ایدئولوژیک و در برون با دروغ و فرافکنی دید

اما حاج مسعود رجوی برای پیشبرد اموراتش در سطح جهان و نیازی که برای ارضاء غرایز سلطنت طلبانه و روابط دیوان سالارانه خودش استراتژی * موج سواری * را برگزید

حاج مسعود رجوی پایه و مایه اصلی موج سواریخودش را در چشم دوختن به تحولات بین المللی در رابطه با ایران بود

اما بنا بود که حاج مسعود رجوی و فرقه اش نقش * آلترناتیو * را بازی کند بنا بر این حاج مسعود رجوی و فرقه اش جستجوی خواستهای دشمنان ایران را آغاز کردند و در هر تحولی ،بلندتر از سایرین این خواستها را تکرار می کردند

مسئله انقلاب ایران و کوتاه شدن دست امپریالیستها و استعمارگران از کشور ایران که از آن با نام بنیادگرایی یاد می شود برای مدتها سرگرمی حاج مسعود رجوی و فرقه اش در محافل گوناگون غربی بود و برای خودنمایی، سوابق ضد بنیادگرایانه حاج مسعود رجوی و فرقه اش برای خود جعل می کردند

حمایت انقلاب ایران از مبارزان فلسطینی،که اسرائیل با عنوان حمایت از تروریسم ،آن را داخل فرهنگ غرب نمود،برای حاج مسعود رجوی و فرقه اش یک فرصت ایجاد نمود تا چند صباحی،بر روی آن موج سواری کنند

جنگ عراق علیه ایران،حقوق بشر ،فعالیتهای هسته ای ایران و مسائل دیگر در این استراتژی ، امواجی بودند که حاج مسعود رجوی و فرقه اش را از قعر حرکتهای تروریستی می توانست به رو بیاورد و چهره بزک کرده ای از حاج مسعود رجوی و فرقه اش ارائه دهد

تحولات اخیر منطقه و جهان ،بخصوص پس از سرنگونی صدامحسین معلون شرایط نوینی بوجود آورده است که کلیه تلاشهای حاج مسعود رجوی و فرقه اش را برای استمرار این استراتژی ،تبدیل به فرصتهای بر علیه آنان نموده است

البته این استراتژی تاکتیکهای خاص خود را می طلبید،تاکتیکهایی که طراحی آن در مراکز قدرت و سرمایه انجام می شد و به حاج مسعود رجوی و فرقه اش دیکته می شد

انفجار مرکز یهودیان * آمیا * در آرژانتین،برای یک دهه به حاج مسعود رجوی و فرقه اش این امکان را داد تا با استفاده از آن به موج سواری بپردازند و خود را صاحب اطلاع و کارشناس ایران معرفی نمایند

یهوده نبود که بسیاری از رسانه های سرمایه داری و صهیونیستی ،به انعکاس وسیع افاضات حاج مسعود رجوی و فرقه اش می پرداختند

مجدداً امسال سرویس امنیتی اسرائیل این پرونده را گشود و حاج مسعود رجوی و فرقه اش همچون قابلمه بدستان حکومت آلنده ،در انگلیس خواهان رسیدگی به این پرونده شدند
پروژه آمیا به سفارش موساد و با همکاری یک قاضی عدالت فروش ،با هدف شانتاژ علیه ایران ،شاهدانی را خریداری کرد ،تا آنچه مورد نظر کمیته جهانی صهیونیستها بود را گواهی دهند،از میان شاهدان حاج مسعود رجوی و فرقه اش بودند که سینه چاک تر از متولی پروژه ،نه تنها شهادت دروغ دادند،بلکه سوگند دروغ هم خوردند

اما فرصتی که بنا بود تا نردبانی برای بالا رفتن و مطرح نمودن حاج مسعود رجوی و فرقه اش باشد،مسئولین نالایق و فرصت طلب که فرقه رجوی را با مخ به زمین کوبیدند رشوه گرفتن و جاسوسی کردن برای بحران آفرینی در جهت تثبیت اسرائیل در منطقه خیانتی نیست که به سادگی از حافظه ملتهای منطقه زدوده شود و انعکاس آن را در بسیاری از مطبوعات خاورمیانه شاهد بودیم
پس از اشغال عراق و با توجه به نگرانی و وحشت آمریکایی از احتمال دخالت ایران ،حاج مسعود رجوی و فرقه اش را بارها اسناد و شواهدی برای واقعی نشان دادن این نگرانی ساختند تا جایی که با تمام قوا به میدان آمدند و زوار و مردمی که از ایران برای زیارت می رفتند را بعنوان عوامل دولت ایران معرفی کردند و طلاب وابسته به مجلس اعلاء را ایرانی و پاسدار معرفی کردند

آمریکایی ها و انگلیسها با بکار بردن تعقل و تکیه بر شناخت خود ،وقعی به هیاهوی حاج مسعود رجوی و فرقه اش که خود را دایه دلسوزتر از مادر،وانمود می کردند،ننهادند
بر عکس ،هم تصویر صحیحی از مردمی که چندین سال بخاطر عناد صدام حسین معلون ،از زیارت قبور ائمه محروم بودند ،پیدا کردند و هم بر حقوق ایران بعنوان همسایه عراق،تاکید کردند
خوزه ماریا ازنار ،موتلف نیروهای آمریکایی ،رسماً از ایران خواست تا در کنفرانس بازسازی عراق که در مادرید تشکیل می گردد،شرکت جوید

از دیگر سو،فرصتی بنام عراق ،تبدیل به تهدیدی جدی علیه حاج مسعود رجوی و فرقه اش گردیده بود با تمام کوشش هایی که حاج مسعود رجوی و فرقه اش در چندین سال داشتند و با استفاده از تمام اهرمهایی که در دست داشتند از نیروهای عراقی عضو شورای حکومت انتقالی ،درخواست کردند که به حاج مسعود رجوی و فرقه اش اجازه داده شود که در عراق بمانند
اما شورا با اجماع کامل فعالیت حاج مسعود رجوی و فرقه اش را ممنوع اعلام کرد،جلال طالبانی خواستار محاکمه حاج مسعود رجوی و مسئولین بالای فرقه رجوی گردید

ایاد علاوی حاج مسعود رجوی و فرقه اش را موجب تنش در رابطه با ایران دانست و مجلس اعلاء خواهان خروج بی قید وشرط حاج مسعود رجوی و فرقه اش گردید

هدف حاج مسعود رجوی و فرقه اش از همه این نمایشات ،بدست آوردن دل آمریکا بود ،تا بتوانند این کشور را جایگزین دیکتاتوری صدام حسین معلون بنمایند و تحت الحمایه آن قرار گیرند
حاج مسعود رجوی فرصت طلب و نالایق رهبر فرقه معذوریت آمریکایی ها را درک کرده و بر اساس آن راههای پیشبرد این خواسته را ارائه می داد

راههایی که در کلام سخنگوی فرقه حاج مسعود رجوی نهفته بود هنگامی که در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد حاج مسعود رجوی و فرقه اش حاضر به همکاری با هر کسی می باشیم که علیه ایران کار کند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش بدون شک اولین قدم برای تحقق چنین خواستی ،بیرون آمدن از فهرست گروههای تروریستی این کشور بود، و به این منظور ،کلیت فرقه اش را تجهیز نموده و از تاثیر گذاردن بر روی سربازان آمریکایی در عراق با برخورد خوب و غذا دادن ،تا شرکت در شوهای شبکه صهیونیستی فاکس نیوز و شعار دمکراسی دادن برای نمایندگان کنگره، در این راستا فعال شدند

با تمام این تفاصیل و با توجه به نیروهایی که در حاکمیت آمریکا، خواهان حمایت و تجهیز فرقه رجوی و فرمان راندن بر آنها بودند ،انگار که قاطعیت کاندولیزا رایس ،بر خواست حاج مسعود رجوی و فرقه اش چیره شد آنجا که گفت استفاده از تروریستها،نه ،نه. سابقه این امر گر چه به دوران صدام حسین معلون بازمی گردد،اما معنی قرار دادن دوباره نام حاج مسعود رجوی و فرقه اش در لیست گروههای تروریستی آمریکا،هنگامی که عراق در اختیار این کشور قرار دارد،را تنها حاج مسعود رجوی رهبر فرقه تا عمق وجودش درک می کند و خرد کنندگی آن برایش معادل از دست دادن صدام حسین معلون می باشد

دریده شدن طلسم دیکتاتوری صدام حسین معلون و حاکمیت ننگین حزب بعث در عراق ،این فرصت را برای بعضی از خانواده های اعضای اسیر در فرقه رجوی فراهم ساخت تا به این کشور رفته و درخواست بحق خود را برای ملاقات فرزندانشان مطرح نمایند،گر چه حاج مسعود رجوی و فرقه اش به بعضی از اولین گروه خانواده ها ،با شرط و شروط بسیار و به جهت تبلیغاتی کردن موضوع اجازه ملاقات با فرزندانشان را دادند،لیکن تاثیر آن چنان شکننده بود که در دومین مراجعت این خانواده ها ،اعضای اسیر در فرقه رجوی رسماً موضع گرفته و بر اساس خط تشکیلات، نسبت خود با آنها را انکار کردند

اما این تاکتیک حاج مسعود رجوی و فرقه اش باعث نشد تا خانواده ها از خواست خود دست بکشند و چنان فضای یخزده اسارتگاه اشرف را آشفته ساختند که دو تن از اعضای اسیر در فرقه رجوی را با خود همراه کردند و اجازه بهره برداری تبلیغاتی به فرقه رجوی را نداند

گرچه حاج مسعود رجوی و فرقه اش با توسل به نیروهای آمریکایی آن دو تن را بازداشت کردند،اما این موضوع باعث ترک برداشتن دیوارهای توهم و حصارهای تشکیلاتی فرقه حاج مسعود رجوی شد

امری که به دلیل اختناق حاکم بر روابط فرقه حاج مسعود رجوی تاثیراتش تا مدتها قابل بروز در بیرون نیست

باز به منظور بحران آفرینی در روابط ایران ،و با استفاده از فرصتی که به نظر حاج مسعود رجوی موج سوار رهبر فرقه بخاطر مناقشه ایران با آژانس بین المللی پیش آمده بود

حاج مسعود رجوی و فرقه اش یک خبر جعل کردند و به اصطلاح افشاگری نمودند و از وجود یک نیروگاه اتمی مخفی در ایران خبر دادند

امری که نه تنها تبدیل به یک بحران حاد و جهانی نشد ،بلکه به ضد خود حاج مسعود رجوی و فرقه اش تبدیل شد و اکثریت قاطع کارشناسان ادعاهای آنها را فاقد اعتبار دانسته و اشاره ای هم به سوابق دروغ پردازی حاج مسعود رجوی و فرقه اش در این زمینه داشتند

آخرین حرکت حاج مسعود رجوی و فرقه اش با موج سواری بر روی مسئله پناهندگان شکل گرفت،برگزاری کنسرتی که از ابتدا تصمیم گرفته شده بود جمعیت شرکت کننده در آن دهها برابر گزارش شود و نقطه عطفی باشد برای گرایش به ابتذال عریان و پیوستن به یکی دیگر از برگزار کنندگان نوبه ای کنسرت در اروپا

نتیجه ملموس این کنسرت ،اقرار حاج مسعود رجوی رهبر نالایق فرقه به بیهوده بودن و شکست چندین سال ترور و خشونت فرقه اش بود

حاج مسعود رجوی و فرقه ورشکسته اش چاره ای ندارند جز اینکه رنگ عوض کنند و تغییر ارباب دهند؛ حاج مسعود رجوی و فرقه اش تا دیروز خبررسان موساد و سازمان سیا بودند، امروز جاسوس آل سعود گشته اند، دیروز در خفا و پشت پرده فعالیت داشتند، امروز از در و پنجره رسانه های رژیم سعودی وارد شده اند، تا اسرار جدیدی را به قول خودشان افشاءِ کنند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش تا قبل از برجام، آخرین تلاش و تقلای خود را به خرج دادند تا توافق هسته ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ صورت نگیرد، رژیم اسرائیل و عربستان سعودی با اقمار عربی جیره خوارش، مخالف توافق بودند، ولی عاقبت مذاکرات چند ساله ی برجام برخلاف میل مخالفان به نتیجه رسید و خواب های پنبه دانه ای دشمنان ایران و مردم ایران حاج مسعود رجوی و فرقه اش نقش برآب شد و حاج مسعود رجوی و فرقه اش نتوانستند فرستی برای موج سواری پیدا کنند

بمب اتمی، اعزام نیرو به سوریه، سرنگونی ایران، همیشه تکیه کلام و ورد زبان حاج مسعود رجوی بوده و هست. شگردهای عوامفریبانه، دروغپردازی، وارونه نمایی، ایران ستیزی، خیانت، بیگانه لیسی و جاسوسی حاج مسعود رجوی و فرقه اش تازگی ندارد، این حاج مسعود رجوی هزار چهره قبلاً مرتکب خیانت به مردم ایران و وطن فروشی شده اند، زیرا جاسوسی و خیانت علیه مردم ایران رمز بقا و ماندگاری حاج مسعود رجوی و فرقه اش است، لذا حاج مسعود رجوی و فرقه اش لحظه ای دست بردار نیستند و نخواهند بود

پس از این نیز باید شاهد ناکارآمدی و عقیم بودن تاکتیکهای نامشروع این استرتژی و پایان فرصتها برای * موج سواری * حاج مسعود رجوی و فرقه اش باشیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : فعالین حقوق بشر

برخورد آلمانی‌ها با شاهنامه: از دلبستگی تا واکاوی

برخورد آلمانی‌ها با شاهنامه: از دلبستگی تا واکاوی

ادب‌دوستان آلمانی از راه برگردان فرانسوی شاهنامه با شاهکار فردوسی آشنا بودند، تا این‌که برخی از گویندگان نامور و برجسته به ترجمه این اثر بزرگ به زبان آلمانی همت بستند. یوزف فون گورس، از مهم‌ترین نویسندگان پیشرو آلمان در سال ۱۸۲۰ ترجمه‌ای آزاد از شاهنامه را در دو مجلد منتشر کرد. پس از این اثر ترجمه‌های دیگری از شاهنامه …

حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و …

حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و …

حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و هتک حرمت استراتژی آن شده؟ مجید روحی، ایران اینترلینک، هجدهم می ۲۰۱۶:…  اینجانب به عنوان یک جدا شده از فرقه رجوی به همه مادران و پدران و همه خواهران و برادرانی که برای نجات عزیزانشان از چنگال حاج مسعود رجوی عزم …

میرباقر صداقی: فرقه رجوی از کدام پیروزی سخن میگوید

میرباقر صداقی: فرقه رجوی از کدام پیروزی سخن میگوید

فرقه رجوی از کدام پیروزی سخن میگوید میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، هفدهم می ۲۰۱۶:…  مسبب این همه شکست در استراتژی بی عرضه گی مسعود رجوی در رهبری بوده است مسعود فکر میکرد چون با استقلال عمل توان سرنگونی را ندارد میتواند با مزدوری و آویزان شدن به صدام حسین و ابر قدرتهای جهانی …

باند رجوی حق سوء استفاده از نام صمد بهرنگی را ندارد!!

باند رجوی حق سوء استفاده از نام صمد بهرنگی را ندارد!!

البته صمد بهرنگی بسان شفقی است که برتارک فرهنگیان ومعلمان مبارز ایران می درخشد وجزو بیشماران نیست! هیچ جامعه ای درجهان ، نمیتواند بی شمارانی مانند این زنده یاد فرهیخته داشته باشد. این افراد درمقاطعی از تاریخ هرکشور پرورانده شده و گذشت دهه ها لازم است که دگرباره چنین شخصیت هایی ساخته شوند وصمد بیش ازاینکه محصول فرهنگ ایران باشد، …

انقلاب فرهنگی هرگز نباید تکرار شود

انقلاب فرهنگی هرگز نباید تکرار شود

۱۶ ماه مه (۲۷ اردیبهشت ماه) برابر است با پناهمین سالگرد یکی از «مرگبارترین» و «خشونت‌آمیز‌ترین» رخدادهای سیاسی معاصر چین؛ زمانی‌که مائو زه‌دونگ دستور داد نبرد «طبقاتی» آغاز شود. در جریان این «انقلاب»، مدارس تعطیل شدند و اقتصاد «سرزمین میانه» با رکود مواجه شد. برآوردها نشان می‌دهند که این «انقلاب» به کشته شدن ۱.۵ میلیون نفر و بازداشت و …

هشت سال پس از خروج از لیست تروریستی، بریتانیا هنوز هم به مجاهدین اعتماد ندارد

هشت سال پس از خروج از لیست تروریستی، بریتانیا هنوز هم به مجاهدین اعتماد ندارد

هشت سال پس از خروج از لیست تروریستی، بریتانیا هنوز هم به مجاهدین اعتماد ندارد  مزدا پارسی، انجمن نجات، مرکز فارس، هفدهم می ۲۰۱۶:…  از زمان خروج مجاهدین خلق از ایران در دهه هشتاد میلادی، این گروه همواره برای دولت های غربی غیر قابل اعتماد بوده است و تنها در موارد لزوم مورد بهره کشی …

انتخاب ریاضیدان زن ایرانی به عضویت آکادمی ملی علوم آمریکا

انتخاب ریاضیدان زن ایرانی به عضویت آکادمی ملی علوم آمریکا

او از دانش‌آموختگان دبیرستان فرزانگان تهران است که در سال‌های ۱۹۹۴ (هنگ‌کنگ) و ۱۹۹۵ (کانادا) برنده مدال طلا در المپیاد جهانی ریاضی شد. او پس از اخذ کارشناسی ارشد در رشته ریاضی از دانشگاه شریف برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد رفت.از مریم میرزاخانی به عنوان یکی از ده “ذهنِ جوان” برگزیده سال ۲۰۰۵ از سوی نشریه پاپیولار …

سرنوشت مسعود دلیلی، یادآور سرنوشت سعید امامی

انتخاب ریاضیدان زن ایرانی به عضویت آکادمی ملی علوم آمریکا

پس از گذشت ۱۱۰ روز از وقوع جنایت در اشرف، مجاهدین برای رفع و رجوع مشکلات فوق سناریوی وحشتناکی را طراحی می‌کنند و در آن مسعود دلیلی را مزدور رژیم و خائن خودفروخته جا می‌زنند که پس از جدایی از مجاهدین نزد رژیم رفته و با توجه به شناختی که از اشرف داشته، یگان کماندویی رژیم را …

چشمه ای که از خودش آب ندارد هر قدر آب بریزید باز خشک خواهد شد

چشمه ای که از خودش آب ندارد هر قدر آب بریزید باز خشک خواهد شد

چشمه ای که از خودش آب ندارد هر قدر آب بریزید باز خشک خواهد شد نادر نادری، وبلاگ آیندگان، هفدهم می ۲۰۱۶:…  خانم قجر با راه اندازی این شو که بیش از ۵ درصد شرکت کننده آن ایرانی نیست نمی توانید برای خود اعتبار و پایگاه مردمی بخرید این شو تنها برای کاسه لیس های …

نمایش تکراری ۹ ژوئن با شرکت کنندگان اجاره ای

نمایش تکراری ۹ ژوئن با شرکت کنندگان اجاره ای

 علاوه بر انچه گفته شد در ژوئن سال ۲۰۰۳ مریم رجوی به همراه ۱۶۰ نفر از کادرهای فرقه در فرانسه دستگیر میشوند و در پی ان تعدادی از نیروهای سازمان اقدام به خودسوزی میکنند عملی که باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه اروپا میشود و مردم را بدین وسیله به وحشت می اندازند همچنین در این خودسوزی …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید