حاج مسعود رجوی بی غیرت آنچنان در منجلاب ندانم کاری های خود غرق شده که …

0
781

حاج مسعود رجوی بی غیرت آنچنان در منجلاب ندانم کاری های خود غرق شده که … 

مجید روحی، ایران اینترلینک، سی و یکم می ۲۰۱۶:…  خصوصا تحول میدانی در عراق و شکست های پی در پی برادر عقیدتی حاج مسعود رجوی داعش تمام امید های واهی حاج مسعود رجوی و فرقه اش را نقش بر آب کرده و دیگر امیدی به بازگشت حزب منحلۀ بعث به عراق و فتح بغداد توسط داعش که حاج مسعود رجوی و فرقه اش سخت روی آن سرمایه گذاری کرده بود ندارد چرا که حاج مسعود رجوی می بیند داعش و بعثی ها … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی ماه می 2016مسعود و مریم رجوی نوک شاغول مبارزه رو گرفتید سمت خانواده ها؟ (+ فیلم )

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

حاج مسعود رجوی بی غیرت آنچنان در منجلاب ندانم کاری های خود غرق شده که آداب و معاشرت با خودی و بیگانه و خانواده را از یاد برده است

مسعود رجوی کثافتکاری فراموشی فرار

 مجید روحیموضوع ملاقات خانواده ها با فرزندانشان که اسیر در چنگال حاج مسعود رجوی هستن سالهاست که روی میز حاج مسعود رجوی و فرقه اش است.

حاج مسعود رجوی که بازیگران اصلی و پشت صحنه این داستان هست چرا نمی خواهد تن به آن بدهند؟ علتش چیست؟

حاج مسعود رجوی از چه میترسد که اینگونه حاج مسعود رجوی و فرقه اش با آن مخالفت میکنند ؟

باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد چرا انقدر از خانواده های نیرو و یاران وفادار خودتان میترسید؟

حاج مسعود رجوی شما مدعی بودید که خلق قهرمان را از دست آخوندهای دجال و ستمگر رها سازید و به خلق قهرمان آزادی بدهید

حاج مسعود رجوی پس چرا حاضر نیستید چند کلام با همین خلق قهرمان حرف بزنید و ببینید آنها چه می گویند و چه میخواهند؟

بحران خانواده ها به طناب دار و کابوس بی پایان برای حاج مسعود رجوی تبدیل شده است حاج مسعود رجوی و فرقه گمراهش نه راه پیش دارد و نه شهامت عقب نشینی و بازگشت به پس عاقبت افکار غلط و تصمیم خطا حاج مسعود رجوی و فرقه اش همین است

حاج مسعود رجوی و فرقه اش از گذشته تا حال چه راه عاقلانه و درستی رفته که امروز انتظاری غیر از خیانت و مردم ستیزی از او داشته باشیم؟

حاج مسعود رجوی و فرقه اش بر کوهی از اشتباه و خطا، انحراف و ابتذال، خیانت و جنایت نشسته و دیوانه وار رجز می خواند

حاج مسعود رجوی بی غیرت روزگار آنچنان در منجلاب ندانم کاری های خود غرق شده است که آداب و معاشرت با خودی و بیگانه، بردگان و خانواده را از یاد برده اند

حاج مسعود رجوی ترور سالاری را منطق خود و فرقه اش می داند و فراموش کرده است که چگونه با مردم برخورد نمایند

حاج مسعود رجوی خشونت و ترور از زندگی دنیویش فقط سرکوب و خفقان، خشونت و ترور، اذیت و آزار نوع بشر را یاد گرفته است و بدتر از گرگ هار و سگ زنجیری به جان خانواده های اعضای اسیر در فرقه خود افتاده است

حاج مسعود رجوی و فرقه اش دشمن خلق، اگر سلاح به دست داشتند، یقیناً تجمع خانواده ها در اطراف لیبرتی را به رگبار می بستند و خونشان را بر شنزارهای داغ عراق جاری می کرد
ولی چرخ روزگار حاج مسعود رجوی و فرقه اش را از عرش صدا حسین معلون تا باتلاق العبادی به زیر آورد

برای چندمین بار خانواده های اعضای اسیران لیبرتی درمقابل زندان فرقه حاج مسعود رجوی درعراق تجمع کردند و با التماس و آه و ناله خواهان دیدار با عزیزانشان ولو در حد چند دقیقه شدند

خانواده های عزیز برای اسیران شیرینی و گل و خاک وطن را هدیه آورده بودند و به آنان تقدیم کردند اما به دستور حاج مسعود رجوی به مسئولین بالای فرقه اش که تفاوتی با مردگان متحرک ندارند با فحاشی و توهین هایی که برازندۀ شخص حاج مسعود رجوی است با خانواده ها برخورد کردند

در این رابطه شایان ذکر است که کلیه اعضای اسیر در مقابل خانواده ها مسئولین بالای فرقه رجوی در کمپ لیبرتی هستند و تعداد دو نفر از فیلم برداران نیز از سیستم تبلیغات فرقه رجوی می باشند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش تاکنون در برابر تجمع خانواده ها لال شده اند و تاکنون حاج مسعود رجوی و فرقه اش هیچ اطلاعیه ای از ترس بی آبرویشان صادر نکرده اند

زیرا حاج مسعود رجوی و فرقه اش تهمت ها و مارک هایی که به خانواده ها می زنند آنقدر حاج مسعود رجوی و فرقه اش را در انظار ایرانیان خارج از کشور و ارگانهای حقوق بشری بی آبرو کرده است که جرأت اطلاعیه دادن ندارند و از این رو حاج مسعود رجوی و فرقه اش تصمیم گرفته اند که موضوعی به این گستردگی و اهمیت را با سکوت برگزار کنند

در تمام ساعاتی که خانواده ها در جلوی زندان فرقه حاج مسعود رجوی موسوم به لیبرتی هستند هیچ تحرکی از اعضای اسیران در فرقه رجوی مشاهده نمی شود

به دستور حاج مسعود رجوی همۀ برنامه های عادی و حتی ورزش روزانۀ اعضای اسیران در فرقه اش را هم تعطیل کرده و برای همه اعضای اسیر در فرقه اش نشست و کلاس جهت سرگرم کردن آنها برقرار کرده اند تا اعضای اسیر در فرقه اش در سالنهایی که همۀ در و پنجره های آنها مسدود شده است و اعضای اسیر در فرقه اش به شدت تحت کنترل هستند و متوجه حضور خانواده ها نشوند و صدای آنها را نشوند

حاج مسعود رجوی علاوه براین جرأت نکرده است که مشابه قبل تعدادی از اعضای اسیر در فرقه اش را برای فحاشی در مقابل خانواده ها قرار دهد

این نکته مبین این است که وضعیت حاج مسعود رجوی و فرقه اش در لیبرتی به شدت متزلزل است و حاج مسعود رجوی دیگر به هیچ کس به جز مسئولین قدیمی فرقه اش که انها هم چند ده نفر بیشتر نیستند اعتماد ندارد و می داند که اعضای اسیران در فرقه اش به محض اینکه با خانواده هایشان مواجه شوند بدون شک و تردید پرده های حاج مسعود رجوی را دریده و به خانواده ها ملحق خواهند شد

حاج مسعود رجوی و تشکیلات فرقه گرایانه و استراتژی به گل نشسته اش نفس های آخرش را می کشد

حاج مسعود رجوی می خواهد با انواع ترفندها این موج خانواده ها را از سر بگذراند و پیش بینی می شود که در این رابطه با توجه به خطری که حاج مسعود رجوی از ریزش نیروها در عراق احساس می کند سرعت انتقال اسیران به آلبانی را افزایش دهد و مشخصا دنبال انتقال نیروهای بشدت مسأله دار از عراق به آلبانی است زیرا با توجه به شرایط آلبانی و دست بازتری که حاج مسعود رجوی و فرقه اش در آن کشور دارد کنترل اعضای اسیر در فرقه اش برایش ساده تر است

خصوصا تحول میدانی در عراق و شکست های پی در پی برادر عقیدتی حاج مسعود رجوی داعش تمام امید های واهی حاج مسعود رجوی و فرقه اش را نقش بر آب کرده و دیگر امیدی به بازگشت حزب منحلۀ بعث به عراق و فتح بغداد توسط داعش که حاج مسعود رجوی و فرقه اش سخت روی آن سرمایه گذاری کرده بود ندارد چرا که حاج مسعود رجوی می بیند داعش و بعثی ها شهرهای عراق را یکی پس از دیگری در مقابل نیروهای عراقی خالی کرده و می گریزند که نمونۀ آن بازپس گیری اخیر شهر فلوجه توسط نیروهای عراقی است

حاج مسعود رجوی و فرقه اش در صدد بودند تا تعیین تکلیف وضعیت سیاسی عراق به هر نحوی که شده با زد و بند و رشوه های کلان اعضای اسیران را در عراق نگهدارد اما شدت گرفتن نبرد بر ضد داعش و تغییرات سیاسی در عراق حاج مسعود رجوی و فرقه اش را واداشت چمدان هایشان را بسته و مترصد آن شود که تا وضعیت بدتر نشده اعضای اسیران در فرقه اش را از عراق به آلبانی انتقال دهد

البته حاج مسعود رجوی بی آینده تر از آن شده است که در آلبانی هم بخواهد از این نمد کلاهی برای خودش و فرقه اش بدوزد چرا که باد تحولات و آگاه شدن اعضای اسیران در فرقه اش و باز شدن چشمشان به دنیای آزاد ولو در حد آلبانی بدون شک موجب خواهد شد که باز هم بسیاری از آنان صفوف حاج مسعود رجوی و فرقه اش را ترک و دنبال زندگی شان بروند
اما این بی حرمتی های حاج مسعود رجوی و فرقه اش به خانواده ها و مدارا کردن خانواده ها با تشکیلات حاج مسعود رجوی و فرقه اش در زندان لیبرتی طولانی نخواهد بود و خانواده ها طبعا در برابر این بی عدالتی ها ساکت نخواهند نشست و همینطور که ارکان حاج مسعود رجوی و فرقه اش را در لیبرتی به لرزه درآورده اند در آلبانی یا هر کجای دنیا هم که باشد پی فرزندان خود را خواهد گرفت و تا رهایی آنان از داغ و درفش و زنجیر حاج مسعود رجوی و فرقه اش ساکت نخواهند نشست

بی سبب نبود که خانواده ها امروز پرده های حاج مسعود رجوی و فرقه اش را از هم دریدند و چشم در چشم مسئولین فرقه حاج مسعود رجوی در مقابل کمپ لیبرتی فریاد در گلو خفه شده شان را سر دادند که ای انسانهای خالی از مغز، چرا و به چه دلیل و طبق چه قانونی ما را از دیدار با عزیزانمان منع می کنید

این چه زندانی است که زندانبانان آن هیچ رحم و مروتی ندارند و پایبند هیچ قانونی نیستند

آیا خانواده هایی که عناصر و عوامل سرکوب حاج مسعود رجوی در لیبرتی را برادرم، خواهرم، فرزندم و عزیزم صدا می کنند، عشق و عاطفه خود را به پایشان می ریزند، حتی چوب و چماق با سنگباران رجوی ها را با لبخند و مهربانی می پذیرند، مستحق سرکوب، اذیت و آزار، درگیر و به خاک و خون کشیده شدن هستند؟

متأسفانه در سرزمین نفرین شده عراق تا قلب اروپا و مرکز آمریکا فصل خزان حقوق بشر و رواج نقض حقوق بشر است

عجب دنیایی داریم

عجب آشفته بازاری است

از مراجعه و حضور خانواده گروگان های فرقه حاج مسعود رجوی چندین سال گذشت

از اسارتگاه اشرف شروع شد و به لیبرتی ختم گردید، ولی تاکنون حتی یک ملاقات خشک و خالی بین یک خانواده مظلوم و فرزند فریب خورده اش صورت نگرفته است

کسی هم پیدا نشد که به درد و رنج خانواده ها پایان دهد به حاج مسعود رجوی و فرقه اش بگوید با دادن اجازه ملاقات چند دقیقه ای به اعضای اسیر در فرقه و خانواده هایشان قال قضیه را تمام کنند

مسئولان ذیربط به جای همکاری بشر دوستانه و رعایت حقوق زندانی و ملاقات کنندگان، سکوت پیشه کرده اند، هیچ قدمی بر نمی دارند، فقط آمار کشته و زخمی شدگان را یادداشت و انتشار می دهند، جان و مال مردم برایشان مهم نیست و اهمیت ندارد

وقتی سازمان مجاهدین خلق (نام سابق و قدیمی) را فرقه مافیایی حاج مسعود رجوی خطاب می کنیم به همین دلیل است که تمام ویژگیهای یک فرقه ضد مردمی را دارد
خشونت، ترور، سرکوب، خانواده ستیزی، خیانت، جاسوسی و… از جمله برچسب های فرقه حاج مسعود رجوی است

در پایان

حاج مسعود رجوی که نمی تواند مسئله ساده ای را حل کند و شهامت اجازه ملاقات به اعضای اسیر در فرقه اش را ندارد پس به چه دردی می خورد ؟
لابد حاج مسعود رجوی می خواهد در ایران فردا به قدرت برسد ؟

بر مردم حکمرانی و ریاست کند

دهها میلیون خانواده ایرانی مطیع امرش باشند

حاج مسعود رجوی زهی خیال باطل

حاج مسعود رجوی اگر امروز از پس این چند نفر پیرمرد و پیرزن برآمد، مردم ایران مجوز کدخدایی فلان روستا و آبادی ۲۰ نفره را به او می دهند، ولی حاج مسعود رجوی این موجود احمق و کودن جز فرار از مردم، خیانت به میهن، آب به آسیاب دشمنان ایران ریختن هیچ حرفه و تخصصی ندارد

پس چه بهتر حاج مسعود رجوی سایه شومش را از سر خانواده های داغدار کوتاه کند و هرچه بیشتر در سوراخ ذلت بخزد

لعن و نفرین خدا و خلق بر حاج مسعودرجوی به روزی که زاده شد، روزی که صلیب خیانت، جنایت و مردم ستیزی به دوش گرفت و آنگاه که باید در روز قیامت جوابگوی خدا باشد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : کشورها

فستیوال فیلم‌های ایرانی در شهر کلن ـ آلمان با همکاری “خانه سینما”

فستیوال فیلم‌های ایرانی در شهر کلن ـ آلمان با همکاری “خانه سینما”

امین فرزانه‌فر، مدیر این فستیوال در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی درباره چندوچون مخاطبان جشنواره فیلم ایرانی می‌گوید: «اگر نیمی از بازدیدکنندگان ایرانی و نیمی دیگر آلمانی باشند، ما بسیار خشنود خواهیم شد و آمدن علاقه‌مندان به فیلم که تبار غیرآلمانی دارند نیز ما را خرسندتر خواهد کرد.» به گفته‌ی او طیف رنگارنگ و گسترده‌ای از محصولات سینمایی ایران …

عبدالکریم ابراهیمی: هتک حرمت به خانواده اسیران در لیبرتى عراق

فستیوال فیلم‌های ایرانی در شهر کلن ـ آلمان با همکاری “خانه سینما”

هتک حرمت به خانواده اسیران در لیبرتى عراق  عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سی ام می ۲۰۱۶:… واقعاً مضحک است که در دنیاى امروزى چنین جانورانى وحشى و تروریست هستند که مانع ملاقات اعضاى خانواده با هم میشوند آنهم نه یکسال و دو سال بلکه حداقل یک ربع قرن اما صداى اعتراضى از مجامع بین المللى و …

تلاش پنجم خانواده ها برای دیدار با عزیزانشان در لیبرتی (روز پنجم)

تلاش پنجم خانواده ها برای دیدار با عزیزانشان در لیبرتی (روز پنجم)

تلاش پنجم خانواده ها برای دیدار با عزیزانشان در لیبرتی (روز پنجم) بنیاد خانواده سحر، کمپ لیبرتی، عراق، بیست و هفتم می ۲۰۱۶:… عصر ۶/۳/۹۵ در میان جمع خانواده ها از خودروی ون پیاده شدم. پس از کسب اجازه از نظامیان عراقی وارد ورودی درب جنوب غربی لیبرتی گردیدم. دستانم را برای دوربین به دستان آماده …

پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵ اسامی ۸۰نفر انتقالی از اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی

تلاش پنجم خانواده ها برای دیدار با عزیزانشان در لیبرتی (روز پنجم)

پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵ اسامی ۸۰نفر انتقالی از اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی ندای حقیقت، بیست و ششم می ۲۰۱۶:… پنجشنبه ۶خرداد ۱۳۹۵ برابر ۲۶می ۲۰۱۶ بنا بر گزارش های رسیده چهارگروه ۲۰ نفره در اردیبهشت ماه۱۳۹۵ به کشور آلبانی اعزام شدند.. اسامی نفرات منتقل شده بشرح زیر است : سری اول:  ۱٫ محبوبه …

نامۀ ۵۶ نفر از جداشدگان مجاهدین به نخست وزیر عراق

نامۀ ۵۶ نفر از جداشدگان مجاهدین به نخست وزیر عراق

امۀ ۵۶ نفر از جداشدگان سازمان مجاهدین خلق به نخست وزیر عراق پیوند رهایی، بیست و چهارم می ۲۰۱۶:…  ما جدا شدگان از سازمان مجاهدین خلق از جنابعالی به عنوان رئیس دولت عراق که این رفتار ضد انسانی رهبری سازمان مذکور در خاک آن روی می دهد خواستار کمک به این خانواده ها برای تماس …

۱۷ ژوئن یاد آور وحشیگری افراطی در خاطرات مردم اروپا

نامۀ ۵۶ نفر از جداشدگان مجاهدین به نخست وزیر عراق

سی ژوئن یاد آور وحشیگری افراطی در خاطرات مردم اروپا  ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، بیستم می ۲۰۱۶:…  سی ژوئن سال ۲۰۰۳ زمانی که مریم رجوی و دارودسته اش توسط پلیس فرانسه بازداشت میشوند، سرکردگان سازمان از ترس و وحشت به افراد شستشو مغزی شده خود فرمان خودسوزی در خیابان های اروپا می دهند و در …

جهانی: چرا فرقه رجوی همه ساله مراسم تکراری سالروز خشونت ترور را برگزار می کند؟

نامۀ ۵۶ نفر از جداشدگان مجاهدین به نخست وزیر عراق

فرقه رجوی نیاز به برگزاری چنین مراسمی را دارد یعنی اینکه به اربابان منطقه ای اش نظیر اسرائیل و عربستان سعودی و ارباب آمریکایی اش بگوید که روی این سازمان به عنوان تنها آلترناتیو حساب کنند و حمایتش کنند تا بقول خودش سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران را محقق کند. البته اربابان منطقه ای و ارباب آمریکایی …

تروریست پروری آلبانی، تقلید از اتحادیه اروپاست

نامۀ ۵۶ نفر از جداشدگان مجاهدین به نخست وزیر عراق

و اما آلبانی، خرده کشوری ضعیف و فقیر، فقر سیاسی- مالی- اقتصادی و فرهنگی، کشوری که از قافله تروریست پروران اروپایی جامانده و اگر حمایت آمریکا و تأکید جان کری …

غازچران ساده و فیلسوف پیچیده

غازچران ساده و فیلسوف پیچیده

یوهان گوتلیب فیشته (Johann Gottlieb Fichte) برای گذران زندگی و کمک به خانواده در کودکی غاز می‌چراند. روزی کشیش روستا کودک را به نجیب‌زاده‌ای معرفی می‌کند. نجیب‌زاده که می‌بیند کودک باهوش و حافظه چگونه آیات کتاب مقدس را از بر می‌خواند و موعظه می‌کند، او را در مدرسه اشراف نام‌نویسی می‌کند. پس از مرگ آن نجیب‌زاده فیشته برای تامین …

ایرج مصداقی:نگاهی اجمالی به سناریوی رژیم در مورد «زن» دستگیر شده در آلبانی

ایرج مصداقی:نگاهی اجمالی به سناریوی رژیم در مورد «زن» دستگیر شده در آلبانی

 آیا هم مجاهدین و هم رژیم مردم را «نامحرم» نمی‌شناسند؟ چه دلیل امنیتی یا حقوقی، رژیم و مجاهدین برای عدم انتشار نام فرد دستگیر شده و دلایل آن دارند؟ چرا سایت‌های وابسته به مجاهدین و فعالان رسانه‌ای آن در فضای مجازی در طول روزهای گذشته سکوت اختیار کرده و به گونه‌ای عمل می‌‌کنند که گویا هیچ اتفاقی …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید