عیسی آزاده: برخورد وحشیانه فرقۀ رجوی با خانواده ها

0
1199

برخورد وحشیانه فرقۀ رجوی با خانواده ها 

عیسی آزاده، پیوند رهایی، بیست و نهم می ۲۰۱۶:…  مژگان پارسایی نیر با تلفن ماهواره ای مستمرا با مریم قجر در فرانسه در ارتباط است و تمام گزارشها در مورد خانواده ها را تنظیم و به صورت گزارش نوبه ای با فاکس و ایمل و تلفنی برای مریم قجر در قلعۀ اورسوراواز فرانسه ارسال می کند. البته در چنین وضعیتی تمام دستگاه فرقه رجوی در آماده باش کامل قرار می گیرد و سرکردۀ فراری فرقه شخص رجوی دستورات برخورد با خانواده ها … 

لینک به منبع

برخورد وحشیانه فرقۀ رجوی با خانواده ها

(با تصاویر تکان دهنده از ایستادگی خانواده ها در برابر حملات وحشیانۀ مأموران رجوی در جلوی در کمپ لیبرتی در بغداد و اصرار خانواده ها بر حق انسانی دیدار با عزیزانشان که رجوی آن را زیر پا می نهد)

نوشتۀ عیسی آزاده عضو قدیمی و از فرماندهان سابق سازمان مجاهدین خلق

مزدوران فرقه رجوی به خانواده گروگانهای کممپ لیبرتی حمله می کنند

برای پنجمین بار خانواده های اسیران لیبرتی درمقابل زندان فرقه درعراق تجمع کردند و با التماس و آه و ناله خواهان دیدار با عزیزانشان ولو در حد چند دقیقه شدند. خانواده های عزیز؛ برای اسیران شیرینی و گل و تربت وطن را هدیه آوردند بودند و به آنان تقدیم کردند اما مسئولین کمپ که تفاوتی با ربات ندارند به دستور مژگان پارسایی جانشین رجوی در کمپ لیبرتی با فحاشی و توهین هایی که برازندۀ شخص رجوی است با خانواده ها برخورد کردند. بعد از حضور خانواده ها در مقابل کمپ یک خط تلفن مستقیم از اتاق مژگان به محل این درب کشیده شده است و مستمرا تحولات و حرفهای خانواده ها به او منتقل می شود.

مژگان پارسایی نیر با تلفن ماهواره ای مستمرا با مریم قجر در فرانسه در ارتباط است و تمام گزارشها در مورد خانواده ها را تنظیم و به صورت گزارش نوبه ای با فاکس و ایمل و تلفنی برای مریم قجر در قلعۀ اورسوراواز فرانسه ارسال می کند. البته در چنین وضعیتی تمام دستگاه فرقه رجوی در آماده باش کامل قرار می گیرد و سرکردۀ فراری فرقه شخص رجوی دستورات برخورد با خانواده ها را به مریم قجر داده و او به مژگان پارسایی منتقل می کند.

مزدوران فرقه رجوی به خانواده گروگانهای کممپ لیبرتی حمله می کنند

در این رابطه شایان ذکر است که کلیه افراد مقابل خانواده ها مسئولین فرقه در کمپ لیبرتی هستند و تعداد دونفر از فیلم برداران نیز از سیستم تبلیغات فرقه می باشند. فرقه تاکنون در برابر تجمع خانواده ها لال شده و تا کنون هیچ اطلاعیه ای از ترس بی آبرویی اش صادر نکرده است زیرا تهمت ها و مارک هایی که به خانواده ها می زند آنقدر اورا در انظار ایرانیان خارج از کشور و ارگانهای حقوق بشری بی آبرو کرده است که جرأت اطلاعیه دادن ندارد و از این رو تصمیم گرفته که موضوعی به این گستردگی و اهمیت را با سکوت برگزار کند.

براساس اخیار دریافتی در تمام ساعاتی که خانواده ها در جلوی زندان رجوی موسوم به لیبرتی هستند هیچ تحرکی از اسیران مشاهده نمی شود. فرقه همۀ برنامه های عادی کمپ حتی ورزش روزانۀ اسیران را هم تعطیل کرده و برای همه نشست و کلاس جهت سرگرم کردن آنها برقرار کرده تا افراد در سالنهایی که همۀ در و پنجره های آنها مسدود شده و افراد به شدت تحت کنترل هستند؛ متوجه حضور خانواده ها نشوند و صدای آنها را نشوند.. علاوه براین جرأت نکرده است که مشابه قبل تعدادی از نیروها را برای فحاشی در مقابل خانواده ها قرار دهد. این نکته مبین این است که وضعیت فرقه در کمپ به شدت متزلزل است و دیگر به هیچ کس به جز مسئولین قدیمی اش که انها هم چند ده نفر بیشتر نیستند اعتماد ندارد و می داند که اسیران به محض اینکه با خانواده هایشان مواجه شوند بدون شک و تردید پرده های رجوی را دریده و به خانواده ها ملحق خواهند شد.

مزدوران فرقه رجوی به خانواده گروگانهای کممپ لیبرتی حمله می کنند

تشکیلات فرتوت و استراتژی به گل نشسته رجوی نفس های آخرش را می کشد و می خواهد با انواع ترفند ها این موج خانواده ها را از سر بگذراند و پیش بینی می شود که در این رابطه با توجه به خطری که رجوی از ریزش نیروها در عراق احساس می کند سرعت انتقال اسیران به آلبانی را افزایش دهد و مشخصا دنبال انتقال نیروهای بشدت مسأله دار از عراق به آلبانی است زیرا با توجه به شرایط آلبانی و دست بازتری که فرقه در آن کشور دارد کنترل نیروها برایش ساده تراست. خصوصا تحول میدانی در عراق و شکست های پی در پی برادر عقیدتی رجوی داعش تمام امید های واهی او را نقش بر آب کرده و دیگر امیدی به بازگشت حزب منحلۀ بعث به عراق و فتح بغداد توسط داعش که رجوی سخت روی آن سرمایه گذاری کرده بود ندارد چرا که می بیند داعش و بعثی ها شهرهای عراق را یکی پس از دیگری در مقابل نیروهای عراقی خالی کرده و می گریزند که نمونۀ آن بازپس گیری اخیر شهر فلوجه توسط نیروهای عراقی است.

رجوی در صدد بود تا تعیین تکلیف وضعیت سیاسی عراق به هر نحوی که شده با زد و بند و رشوه های کلان اسیران را در عراق نگهدارد اما شدت گرفتن نبرد بر ضد داعش و تغییرات سیاسی در عراق رجوی را واداشت چمدانش را بسته و مترصد آن شود که تا وضعیت بدتر نشده اسیران را از عراق به آلبانی انتقال دهد.

البته رجوی بی آینده تر از آن شده است که در آلبانی هم بخواهد از این نمد کلاهی برای خودش بدوزد چرا که باد تحولات و آگاه شدن اسیران و باز شدن چشمشان به دنیای آزاد ولو در حد آلبانی بدون شک موجب خواهد شده که باز هم بسیاری از آنان صفوف فرقه را ترک و دنبال زندگی شان بروند.

اما این بی حرمتی به خانواده ها و مداراکردن خانواده ها با تشکیلات رجوی و مسئولین او در زندان لیبرتی طولانی نخواهد بود و خانواده ها طبعا در برابر این بی عدالتی ها ساکت نخواهند نشست و همینطور که ارکان رجوی را در لیبرتی به لرزه درآوردند در آلبانی یا هر کجای دنیا هم که باشد پی فرزندان خود را خواهد گرفت و تا رهایی آنان از داغ و درفش و زنجیر رجوی ساکت نخواهند نشست.

بی سسب نبود که خانواده ها امروز پرده های رجوی را از هم دریدند و چشم در چشم مسئولین فرقه در مقابل کمپ لیبرتی فریاد در گلو خفه شده شان را سر دادند که ای انسانهای خالی از مغز چرا و به چه دلیل و طبق چه قانونی مارا از دیدار با عزیزانمان منع می کنید. این چه زندانی است که زندانبانان آن هیچ رحم و مروتی ندارند و پایبند هیچ قانونی نیستند.

مزدوران فرقه رجوی به خانواده گروگانهای کممپ لیبرتی حمله می کنند

لذا ما جداشدگان حمایت قاطع خودرا ار خانوادهای عزیزمان که رنج سفر به عراق ناامن را متحمل شدند اعلام می کنیم و برایشان آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم و امیدوارم که رجوی برای یک بار هم که شده به این فریادها و ناله های مادران داغ دیده پاسخ دهد و اجازه دهد که خانواده ها با عزیزانشان دیدار کنند. زیرا با غل و زنجیر و با تهدید و ارعاب نمی توان نیرو ها را نگهداشت. گذشته ای را نشان داده است. سازمانی که روزی ادعای هزاران رزمنده تا دنده مسلح را داشت اکنون با تعدادی انسانهای پیر و فرتوت و با کلکسیونی از بیماری های صعب العلاج لاف درغربت می زند و لاجرم با ایجاد سیاهی لشکر از لهستان ورومانی و با اتباع عرب و افغان می خواهد صورتش را با سیلی سرخ نگهدارد.

بی حرمتی به خانواده های داغدار و به ساحت مقدس خاک وطن تراوشات ذهن و افکار پوسیده رجوی است که در کالبد آن اسیران دمیده بطوریکه آنان را به ربات تبدیل کرده و برده فکری فرقه نموده است.

در لینگ زیر به ناله ها و حرفهای این خواهر (نرگس بهشتی خواهر مصطفی و مرتضی بهشتی) در روزهای اخیر در جلوی در کمپ لیبرتی خوب گوش بدهید. آیا این عاطفه و این ناله ها و فریادهای جگرسوز را کسی به او یادداده است؟ آیا این خواهر مزدور وزارت اطلاعات و عضو نیروی نظامی قدس است!! آنگونه که رجوی می گوید؟!! خطاب این خواهر که رجوی اجازۀ دیدارش با برادر زنده مانده اش در لیبرتی را نمی دهد در حالیکه یک برادر دیگرش در اشرف قربانی سیاستهای رجوی شده است به مآموران رجوی که عکس شهید خودشان یعنی برادر او را پاره کرده اند یک رویدار تاریخی در تاریخ مبارزات مردم ایران برای آزادی است.

فریادهای جانسوز یک خواهر جلوی در کمپ لیبرتی در بغداد

https://youtu.be/eAdAbJGFDls

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی ماه می 2016

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی 2016

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی ماه می 2016

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی ماه می 2016

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی ماه می 2016

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی ماه می 2016

عیسی آزاده – پاریس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : مجاهدین و آدم های اجاره ای

عیسی آزاده: گدایی فرقه رجوی برای جمع کردن سیاهی لشکر

کشیشی که تروریست‌ها را دوست دارد

گدایی فرقه رجوی برای جمع کردن سیاهی لشکر عیسی آزاده، پیوند رهایی، بیست و چهارم می ۲۰۱۶:…  یکی از افراد فرقه در پاریس که خودش را سعید معرفی می کند مستمرا با تلفن با پناهندگان سوری و افغانی صحبت می کند وبا التماس و درخواست از آنها قول گرفته است که هر کدام …

حاج مسعود رجوی تفاوت خیمه شب بازی تکراری ویلپنت امسال با…

کشیشی که تروریست‌ها را دوست دارد

حاج مسعود رجوی تفاوت خیمه شب بازی تکراری ویلپنت امسال با سال های قبل چیست؟ (سرنگونی؟!)  مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و دوم می ۲۰۱۶:…  تفاوت گرد همایی خیمه شب بازی و شوی مسخره و تکراری ویلپنت امسال با سال های قبل چیست ؟ مریم قجر عضدانلو در سخنرانی های سال های قبل در مراسم های …

روحی:واقعیت خیمه شب بازی ویلپنت ایستگاه آخر حاج مسعود رجوی و فرقه اش است

کشیشی که تروریست‌ها را دوست دارد

واقعیت خیمه شب بازی و شوی مسخره و تکراری ویلپنت ایستگاه آخر حاج مسعود رجوی و فرقه اش است مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و یکم می ۲۰۱۶:… از منابع دیگری که مخارج لهو و لعب حاج مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو و فرقه رجوی تامین می شود، دلارهایی است که از راه خیانت این …

نامه به وزیر کشور آلمان در مورد سوء استفاده فرقه رجوی از افراد و …

کشیشی که تروریست‌ها را دوست دارد

نامه به وزیر کشور آلمان در مورد سوء استفاده فرقه رجوی از افراد و گسیل آنها به نمایش تبلیغاتی پاریس  زهرا معینی، زنان ایران، بیست و یکم می ۲۰۱۶:…  افراد آنها با رفتن به این کمپ های پناهندگی در آلمان و با این وعده که ما به شما کمک میکنیم برای گرفتن پناهندگی ، و …

فتاحیان:شوهای تقلبی با اجارۀ نفر از لهستان و… دردی را از رجوی درمان نخواهد کرد

کشیشی که تروریست‌ها را دوست دارد

شوهای تقلبی با اجارۀ نفر از لهستان و… دردی را از رجوی درمان نخواهد کرد  غفور فتاحیان، پیوند رهایی، بیستم می ۲۰۱۶:…  اخیرا سرکردۀ فرقۀ رجوی طبق معمول سنواتی برای جمع آوری سیاهی لشکر در خیمه شب بازی مریم قجر دست به دامن مردم فقیر لهستان شده است آن هم با یک حیله و …

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

رهبری فرقه مجاهدین این همه پول را از کجا آورده است که علاوه بر استخدام سخنران و  تماشاچی اجاره ای برای خیمه شب بازی هایش ، ضرر و زیان حقوقی افراد لابی خود را برای جرائم جنسی نیز می پردازد. یکی از این لابی ها دنیس هسترت آمریکایی بوده است. در همین ماه گذشته بود که رسانه های …

محمد رزاقی: رجوی داعشی از بیان نام خودش وحشت دارد!

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

رجوی داعشی از بیان نام خودش وحشت دارد! – شوهای رجوی داعشی از ۳۰ خرداد شصت تا به امروز  محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیستم می ۲۰۱۶:…  چند ماه پیش یکی ازحامیان و سخنرانان شوهای مریم ( جان دنیس هسترت ) که عنوان ریس سابق مجلس امریکا را یدک می کشد به جرم بچه آزاری …

جهانی: چرا فرقه رجوی همه ساله مراسم تکراری سالروز خشونت ترور را برگزار می کند؟

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

فرقه رجوی نیاز به برگزاری چنین مراسمی را دارد یعنی اینکه به اربابان منطقه ای اش نظیر اسرائیل و عربستان سعودی و ارباب آمریکایی اش بگوید که روی این سازمان به عنوان تنها آلترناتیو حساب کنند و حمایتش کنند تا بقول خودش سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران را محقق کند. البته اربابان منطقه ای و ارباب آمریکایی …

کشیشی که تروریست‌ها را دوست دارد

کشیشی که تروریست‌ها را دوست دارد

کشیشی که تروریست‌ها را دوست دارد کانون هابیلیان، هجدهم می ۲۰۱۶:… ژاک ژان ادموند ژرژ گایو»(۱) (متولد ۱۱سپتامبر۱۹۳۵) کشیش جنجالی فرانسوی است که در این کشور با نام «موسیو گایو» یا «کشیش اخراجی» شناخته می‌شود. او از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۵اسقف شهر «اورو»(۲) در نورماندی فرانسه بود. گایو در سال ۱۹۹۵، به‌خاطر اظهارنظرهای بسیار بحث‌برانگیز و …

عبدالکریم ابراهیمی:وضعیت بحرانى فرقه رجوى و چشم انداز تحولات منطقه خاورمیانه

عبدالکریم ابراهیمی:وضعیت بحرانى فرقه رجوى و چشم انداز تحولات منطقه خاورمیانه

وضعیت بحرانى فرقه رجوى و چشم انداز تحولات منطقه خاورمیانه  عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هجدهم می ۲۰۱۶:…  چرا ایرانیها در این شو تبلیغاتى رجوی شرکت نمیکنند؟ معلوم است که شما با عملکرد بغایت ضد ایرانى خود در میان ایرانیها چهره اى تنفرانگیز هستید و معلوم است به خاطر این سابقه سیاهى که دارید، خوشبختانه هیچ ایرانى …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید