محمد کرمی : پاسخ به سوال یکی از عوامل فرقه رجوی

0
1168

سوال یکی از عوامل فرقه رجوی: چرا جدا شده ها بعد از جدائی فقط مبارزه را بر علیه سازمان قبلی خودشان اماده می دهند و گویا نظام ظالمی و غارتگری نیست .

محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و ششم می ۲۰۱۶:… مسعود رجوی که برای ۱۵۰۰ بار جمهوری اسلامی را سرنگون کرده است !اما باز سرجای خودش است که این دیگر تبدیل به جوک شده …الان شده کار فعالین و مبارزین سیاسی خارجه نشین که ۳۵ سال است دارند این رژیم را سرنگون می کنند اما باز سرجایش هست . وبا این نسخه چیدن هایشان ان صدای واقعی هم که از داخل ایران بلند می شود د زیر شعر … 

لینک به منبع

سوال یکی از عوامل فرقه رجوی: چرا جدا شده ها بعد از جدائی فقط مبارزه را بر علیه سازمان قبلی خودشان اماده می دهند و گویا نظام ظالمی و غارتگری نیست .

لینک به برنامه تلویزون، از گفتاری به نوشتاری تبدیل شده است

https://youtu.be/wc7knexJSQ8

سوال یکی از عوامل فرقه رجوی ؟ معما ( محمد الهی ) تحت پوش حزب مشورطه ایران سوال:

چرا جدای شده های سازمانها و احزاب بعد از جدای ….

فقط مبارزه را فقط بر علیه سازمان قبلی خودشان ادامه می دهند و گویا دیگر نظام ظالمی و غارتگری نیست و محو شده

برای یک بار میخواهم در این برنامه جواب این سوال که ممکن است سوال بعضی ازهموطنان هم باشد ، توضیح داده شود . ان دسته از هموطنان و فعالان سیاسی که بخاطر شرایط شناختی از این فرقه ندارند بحث انها جدا است . اما می خواهم برای یک برای جواب تمامی عوامل فرقه رجوی چه انها که مواجب بگیر مستقیم یا غیر مستقیم هستند و ان عده ای که اینقدر شهامت ندارند که با عکس و اسم واقعی خود ظاهر بشوند جواب دندان شکنی بدهم که برای بار بعد مریم قجر یا رهبر غایبشان بیاید سوال کند .

از نظر این جماعت مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی چی هست ؟انهم کسانی که در اروپا یا امریکا لنگر انداخته اند این راتعریف کنند. ما که ۳۰ سال با همین رژیم مبارزه مسلجانه کردیم و این رهبران بودند یعنی شخص مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو از هر بابت خیانت کردند بعد از انکه از این فرقه جدا شدیم به عنوان یک فعال حقوق بشر مبارزه سیاسی خودمان را داریم ادامه می دهیم و در وحله اول هم از دورن ان فرقه ای که بیرون امده ایم ماهیت ان را افشا میکنیم و جنایت های رجوی وسران این سازمان انجام داده اند افشا می کنیم

۱- از تعداد بیش از ۶۰۰۰ نفر جدا شده از سال ۱۳۶۲ ( قبل ان را کاری نداریم چون بعدد از اینکه سازمان به عملیات مسلحانه دست زدند در ان مقطع بیش از ۹۵ درصد از نیروها ی سازمان کنار کشیدند ). این امار از سال ۱۳۶۲ به بعد است که سازمان از ایران بیرون رانده شد و در عراق مستقر شد می باشد . تقریبا ۱ درصد این نفرات دهن باز کردن و گوشه های از ان واقعیت های تلخ فرقه را بیان کردند و می کنند . که این فرقه حتی تحمل انتقاد این یک درصد را هم ندارد که بار ها و بارها شخص مسعود رجوی از سال ۱۳۷۴ وارد میدان شده و حکم اعدام این جدا شده ها که ماهیت کثیف اینها را برملا می کنند را صادر می کند و بار ها هم تکرار کرده است .

ما هیچ وقت به دیگر دوستان جدا شده ایراد نمی گیریم که چرا سکوت کرده اید چون رفته اند دنبال زندگی شان .

اما از همین فعالین سیاسی که در خارجه هستند و کلی هم برای خودشان برو بیا دارند چند نفرشان حاضر شدند همین مقدار شناختی که از این فرقه را دارند بیایند واقعیت های را که دیده و شنیده و خودشان بارو دارند با بیان کنند .از خانم شیرین عبادی بگیرد تا اقای دکتر عبدالکریم لاهیجی که الان به عنوان رئیس فدراسیون بین المللی نهاد های حقوق بشر است . شخصا با این دوشخصیت سر این مسله که جنایت ای که فرقه رجوی می کند و شناخت کامل هم دارند صحبت کردم خیلی ساده برگشتند گفتند : اقا مجاهدین وحشی هستند بخواهی به انها انتقادی و ایرادی بگیری هوچی گری می کنند و حتی حمله فیزیکی می کنند و دردسر ساز هستند ما نمی توانیم با انها در بیفتیم .
اقای کریم قصیم و محمد رضا روحانی از اینها جدا شدند چندان هم از دورن منا سبات انها صحبت نکردند چه ها که با این دو نفر نکردند این همه حمله ، دشنام، توهین ، تهدید ، پرونده سازی …

آقای مصداقی مدتی جز هیئت های روابط خارجی فرقه رجوی بود که برای افشای زندان ها ی جمهوری اسلامی شرکت می کرد . اماهمچنین که امد واقعیت های را که درون فرقه دیده بود بیان کرد الان نزدیک سه سال است که مورد تهاجم این همه دشنام توهین در عرض این مدت هست .

خود شما اقای سربی یک نمونه دیگر با تلویزون مردم تی وی مگر شما به فرقه رجوی دشمنی دارید یا چه هیزم تری به انها فروخته اید که انچه لایق مریم قجر است به شمامی گویند . در صوریت که بار ها شما اعلام کردید سران و مسئولین همین فرقه بیایند در تلویزون شما مجانی هر چند ساعت می خواهند صحبت کنند به سوالات جواب بدهند ….
قسمت دوم سوال وی که چرا با جمهوری اسلامی مبارزه نمی کنیم و مگر نظام ظالمی نیست

انچه مربوط به ما می شد را توضیح دادم از مبارزه مسلحانه تا مبارزه سیاسی که داریم انجام می دهیم و دقیقا هم به خال زده ایم .

با عرض مغذرت از فعالین سیاسی واقعی که نبظشان با قلب ایران و مردم ایران می تپد ،انها به کنار . اقا الان هر ننه قمری که در اروپا یا امریکا هست ادعا دارد که اپوزسیون ایران است و دارد با اخوند ها مبارزه می کند .طرف سی اندی سال است از ایران دور است و از درد و رنج مردم ایران خبری ندارد اینطرف نشسته و دارد برای مردم ایران نسخه می پیچد و هر کدام یک سایت یا وبلاک هم دارد که بعضی از اخبار ایران را از سایت های خود ایران کپی می کنند و با تحلیل اب دوغ خیاری خود انتشار می دهند که این مبارزه انها بیشتر رژیم جمهوری اسلامی را تقویت میکند .( مسعود رجوی که برای ۱۵۰۰ بار جمهوری اسلامی را سرنگون کرده است اما باز سرجای خودش است که این دیگر تبدیل به جوک شده بود ( هر هفته درون فرقه رجوی نشست سیاسی بود که جعه ها بعد از ظهر برگزار میشود یکی از مسئولین می امد و تعدادی فاکت ونمونه قطار میکرد و وتعدادی هم پا می شدند تحلیلی می داند که اره اینها شاخص های سرنگونی است که فلان سناتور هم اشاره کرده است بعد از ۲ ساعت که جکع بندی سیاسی نشست بود رژیم سرنگون شده بود و از سالن خارج می شدیم بچه ها به هم می گفتند باز این هفته هم رژیم را سرنگون کردیم این هم شاخص ان برویم سرکار تا هفته دیگر دوباره بیایم سرنگون کنیم ). الان شده کار فعالین و مبارزین سیاسی خارجه نشین که ۳۵ سال است دارند این رژیم را سرنگون می کنند اما باز سرجایش هست . وبا این نسخه چیدن هایشان ان صدای واقعی هم که از داخل ایران بلند می شود د زیر شعر و شعار های اینها خاموش می شود . کسانی که در داخل ایران دارند مبارزه مسالمت امیز می کنند خیلی تیز وتند تر از این خارجه نشین ها می نویسند و انتقاد می کنند . که این خارجه نشین ها شهامت ان را ندارند مانند داخل کشوری ها حرف بزنند و انتقاد کنند . این هم بیشتر به خاطر اتو بانی هست که خیلی از این اقایان با ایران دارند

در ثانی الان بیش از ۱۰۰ هزار وبلاک و سایت وجود دارد که دارند بر علیه جمهوری اسلامی و این اخوندها فعالیت می کنند چه در داخل و چه در خارج از کشور . چندتا از همان سایت ها تا الان انتقادی به فرقه رجوی کرده اند و دست روی ماهیت فرقه رجوی گذاشته اند بخصوص سایت های خارج از کشور که بیشتر در جریان جنایت های این فرقه هستند . این جریانات سیاسی یا افرادی که ادعا دارند ! بهمان اندازه ای که از جنایات فرقه رجوی خبر دارند و سرپوش می گذارند در این جنایت های هم دست و شریک فرقه هستند . این افراد حالا سوزش گرفته اند که چرا این ۳۰ یا ۴۰ نفر جداشده دارند ماهیت این فرقه را افشا می کنند . الان فرقه رجوی ۳ سال است که از لیست سیاه تروریستی خارج شده تا به حال در این ۳ سال چه اقدام مثبتی بر علیه جمهوری اسلامی انجام داده است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : تحقیق و پژوهش

ایرج مصداقی: جنگ و گریز ساواک با چریک «افسانه»‌ای حمید اشرف از نگاهی دیگر

ایرج مصداقی: جنگ و گریز ساواک با چریک «افسانه»‌ای حمید اشرف از نگاهی دیگر

از سوی دیگر متأسفانه به خاطر تربیتی که داشته‌ایم، اهمیت روایت مستند تاریخ چنان که باید و شاید در ذهن ما جا نیفتاده و به یک فرهنگ تبدیل نشده است. حتی با اسنادی که در اختیار افراد هست نیز مسئولانه برخورد نمی‌شود. تراب حق‌شناس وقتی پس از ۳۵ سال نوار گفتگوی تقی شهرام و حمید اشرف را انتشار …

سند تازه از همکاری رجوی با ساواک در به دام انداختن حنیف نژاد

سند تازه از همکاری رجوی با ساواک در به دام انداختن حنیف نژاد

به مناسبت سالگرد اعدام حنیف نژاد. سند تازه از همکاری رجوی با ساواک در به دام انداختن حنیف نژاد  ایران دیدبان، بیست و چهارم می ۲۰۱۶:…  همین مسعود رجوی را با ماشین گشت می‌بردم تو خیابان که آدرس نشان بدهد. خانه‌‌ محمد حنیف‌نژاد رهبر مجاهدین به اتفاق محمد حیاتی که الان در لیبرتی است را …

کار رجوی فقط در میوه چینی ازخون حنیف نژادها خلاصه میشود!!

سند تازه از همکاری رجوی با ساواک در به دام انداختن حنیف نژاد

اول اینکه این سازمان مجاهدین خلق نبود که پیشتاز مبارزه ی مسلحانه- که زندگی غلط وفاجعه بار بودن آنرا نشان داد- باشد!  رقیب شما درهمه ی عرصه های این مبارزات انتحاری، گوی سبقت را ازشما ربود واجازه نداد که این افتخار ؟! نصیب شما بشود!  ثانیا وقتی گرد وخاک هیاهوهای مربوطه فرونشست وزمان بی رحم برعدم تایید این …

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

آموزش نظامی داعش به کودکان اندونزی

کودکان لباس‌های نظامی به تن می‌کنند، آموزش‌های رزمی می‌بینند و اسلحه و تفنگ شلیک می‌کنند. آن‌ها پاسپورت‌های اندونزیایی خود را در جرقه آتشی بزرگ می‌سوزانند.به گزارش فرارو به نقل از فارین …

معرفی کتاب سقوط ـ وقتی همه عکس‌ها روی میز باشد

معرفی کتاب سقوط ـ وقتی همه عکس‌ها روی میز باشد

ماجرایی مثل ۲۸ مرداد ۳۲، بسته به آنکه آن را در کدام کتاب بخوانیم، یا پای سخن کدام راوی ماجرا بشنویم، می‌تواند همدلی ما را با یک سوی داستان برانگیزد و تقویت کند. اما من به شخصه مثل بسیاری از شما، این فرصت را نداشته‌ام تا همه روایت‌های موجود در مورد آن را کنار هم قرار دهم و …

دروغ شیعه گری در وادی فرقه رجوی

دروغ شیعه گری در وادی فرقه رجوی

دروغ شیعه گری در وادی گروهک رجوی  مصطفی آزاد، وبلاگ قاصد، بیست و دوم می ۲۰۱۶:… تشکیلاتی که بزعم ادعاهای ترقیخواهانه اش در سایت و کانال ماهواره ای خود پمپ بنزین قرارگاه را بصورت یک روز درمیان زنانه و مردانه کرده بود و بقول مریم رجوی در ایران ازاد!!! بعد حاکمیت انها همجنس گرایان در …

دویچه وله: فرمانده ارشد طالبان کشته‌شدن ملا منصور را تأیید کرد

دویچه وله: فرمانده ارشد طالبان کشته‌شدن ملا منصور را تأیید کرد

به گفته وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، حمله هوایی علیه ملا اختر منصور توسط هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) در یکی از مناطق دورافتاده پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان رخ داده است. در بیانیه پنتاگون تنها تأیید شده که نتیجه این حمله هنوز به طور قطعی مشخص نیست. با این حال خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که یک فرمانده …

کریم غلامی:سکوت و خاموش ماندن مجاهدین نشان از ترس آنها دارد

دویچه وله: فرمانده ارشد طالبان کشته‌شدن ملا منصور را تأیید کرد

سکوت و خاموش ماندن مجاهدین نشان از ترس آنها دارد  کریم غلامی، ایران فانوس، بیست و دوم می ۲۰۱۶:…  مجاهدین هر ساله با راه اندازی تبلیغات گسترده، خود را برای برگزاری مراسم سالگرد ۳۰ خرداد آماده می کردند. اما امسال رسانه های وابسته، چه مستقیم و چه غیر مستقیم در یک سکوت کامل به سر می …

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

رهبری فرقه مجاهدین این همه پول را از کجا آورده است که علاوه بر استخدام سخنران و  تماشاچی اجاره ای برای خیمه شب بازی هایش ، ضرر و زیان حقوقی افراد لابی خود را برای جرائم جنسی نیز می پردازد. یکی از این لابی ها دنیس هسترت آمریکایی بوده است. در همین ماه گذشته بود که رسانه های …

حسین باستانی:معمای مسعود کشمیری

حسین باستانی:معمای مسعود کشمیری

برخی از ناظران دلیل عدم پذیرش مسئولیت این اقدام را، هزینه بالای به عهده گرفتن ترور رئیس جمهور و نخست وزیر یک کشور در عرف بین المللی می دانند که پذیرفتن رسمی مسئولیت انفجار نخست وزیری را برای سازمان مجاهدین، که بسیاری از اعضا و رهبرانش ناچار به استقرار در غرب شده بودند، مشکل می کرد. احمد خمینی فرزن

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید