شکست توطئه حقوقی فرقه رجوی علیه آقای علیشاهی

0
409

شکست توطئه حقوقی فرقه رجوی علیه آقای علیشاهی

انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و پنجم می ۲۰۱۶:… فرقه رجوی که افشاگری های وی، خصوصا در قالب تأثیر گذار طنز، به مذاقش خوش نیامده بود در روند حقوقی وی مداخله کرد و با ارائه اطلاعات دروغ و ساختگی دستگاه امنیت هلند را فریب داد تا نتیجتا اتهاماتی متوجه وی گردید. این ترفند در خصوص بسیاری از جداشدگان در اروپا به کار گرفته شده و مشکلات حقوقی دست و پا گیری برای منتقدین و مخالفین فراهم شده … 

لینک به منبع

شکست توطئه حقوقی فرقه رجوی علیه آقای علیشاهی

در فصل نهم از بخش دوم کتاب “فرقه ها در میان ما” نوشته خانم دکتر مارگارت تالر سینگر (ترجمه مهندس ابراهیم خدابنده – صفحه ۲۶۰) با عنوان “فرقه ها چگونه عمل می کنند؟” به موضوع جالبی در خصوص رفتار فرقه های مخرب کنترل ذهن در قبال منتقدان و مخالفان اشاره شده است. داستان آقای بهزاد علیشاهی و مشکلات حقوقی که فرقه رجوی برای ایشان – به عنوان یک منتقد و مخالف سیاست های فرقه ای مسعود رجوی و افشاگر نقض فاحش حقوق بشر در قبال اعضای این فرقه و خانواده هایشان – بوجود آورده یکی از مصادیق عینی این فصل از کتاب دکتر سینگر می باشد.

مطالعه کامل این فصل برای درک درست از تهدیدات و رفتارهای فرقه ای در قبال منتقدان و مخالفان قویا توصیه می گردد. خانم سینگر که یکی از معروفترین و برجسته ترین پژوهشگران مطالعات فرقه ایست در ابتدای این فصل از کتاب خود آورده است: “. . . تاکتیک دیگر ترساندن منتقدان (محقق، روزنامه نگار، یا شهروند معمولی) به وسیله تهدید، ارعاب، شکایت قانونی، و سایر اقدامات تهاجمی است.”

در مطلبی با عنوان “ارعاب و اذیت منتقدان” در صفحه ۲۷۲ آمده است: “از استادان دانشگاه و دانشجویان گرفته تا خبرنگاران، گزارشگران، نویسندگان و همه آنهائی که در خصوص فرقه ها مطالعه می کنند، پیوسته به وجه ناراحت کننده ای در جهان فرقه ها بر می خورند. در طول زمان آشکار شده است که وقتی محققان نسبت به عملکردها یا وجوه مختلف فرقه های بخصوصی نظر انتقادی دارند، برخی از این گروه ها سعی در سرکوب چنین یافته ها و عقایدی کرده، منتقدان خود را با ارعاب، هم به صورت نامحسوس و هم به شکل آشکار، به شیوه های مختلف ساکت می نمایند.”

در مطلب دیگری با عنوان “تهدید کردن شاکیان حقوقی” در صفحه ۲۸۵ عنوان شده است: “شکایات حقوقی مقولات پرخرجی هستند، ولی برخی فرقه ها کارکنان حقوقی داخلی بسیار پیشرفته ای دارند که شامل تعداد زیادی کمک وکیل برای کمک به وکلای داخلی است. بنابراین، اقدام قانونی برای فرقه ها خیلی پر خرج نیست، در حالی که کسانی که باید از خودشان دفاع کنند، به سادگی می توانند در جنگ علیه تاکتیک های حقوقی آنان ورشکست شوند.”

همچین در مطلبی با عنوان “آزار و اذیت فوق العاده” در صفحه ۲۹۰ مطرح شده است: “کسانی که به فرقه ها انتقاد کرده، یا با آنان مخالفت می ورزند، با حرکات ایذائی فزاینده، روبرو می گردند. به آنها از طرف افرادی که خود را گزارشگر معرفی می کنند که خواهان اطلاعاتی در خصوص فعالیت های محلی ضد فرقه ای هستند، تلفن زده می شود. همسایگان، خویشان و کارفرمایان نیز از جانب اشخاصی با هویت ساختگی در خصوص موضوعات مختلف مورد تماس تلفنی یا مراجعه قرار می گیرند که نهایتا فرد فعال ضد فرقه را به انواع جرائم متهم می نمایند.”

در پایان این فصل از کتاب خانم سینگر در صفحه۲۹۴ آمده است: “مثال های هول انگیز بسیاری از کوشش های سخت و گسترده فرقه ها برای ساکت و مرعوب کردن منتقدان وجود دارد. نه تنها محققان، روزنامه نگاران، نویسندگان، و شهروندان عادی تحت ارعاب، هجوم و شکایت حقوقی، قرار گرفته اند، بلکه فرقه ها اقدام به ترساندن کارشناسان در خارج از دادگاه و حمله و هجوم به متخصصانی که به نفع اعضای سابق فرقه ها شهادت داده اند نیز نموده اند.”

نمونه های بسیاری از توطئه های حقوقی فرقه مجاهدین خلق، و صرف انرژی بالا و هزینه های هنگفت در این رابطه، برای جداشدگانی که لب به سخن بازکرده و مناسبات درونی فرقه رجوی را افشا کرده اند وجود دارد که نمونه آقای بهزاد علیشاهی و مشکلاتی که فرقه رجوی برای ایشان به وجود آورده یک مصداق بارز این گونه رفتار فرقه ایست.

بهزاد علیشاهی، زمانی که رژیم صدام حسین سقوط کرد و شرایط عراق کاملا دگرگون شد، توانست از پادگان اشرف فرار کرده و خود را به اردوگاه آمریکائی TIPF برساند. بعد از مدتی اقامت در این اردوگاه، وی با تحمل مشقات فراوان و عبور از موانع دشوار خود را به اروپا رساند و درخواست پناهندگی از کشور هلند نمود. اما فرقه رجوی که افشاگری های وی، خصوصا در قالب تأثیر گذار طنز، به مذاقش خوش نیامده بود در روند حقوقی وی مداخله کرد و با ارائه اطلاعات دروغ و ساختگی دستگاه امنیت هلند را فریب داد تا نتیجتا اتهاماتی متوجه وی گردید. این ترفند در خصوص بسیاری از جداشدگان در اروپا به کار گرفته شده و مشکلات حقوقی دست و پا گیری برای منتقدین و مخالفین فراهم شده است.
آقای علیشاهی که تمامی عمر خود را به پای نیرنگ و فریب رجوی صرف کرده و دستش از مال دنیا خالی بود در برابر تمامی دستگاه دروغپرداز رجوی ایستاد و قهرمانانه از خود دفاع کرد. هدف فرقه رجوی این بود که حکم اخراج او از هلند و حتی از اروپا صادر گردد و نهایتا او به ایران بازگردانده شده و به این ترتیب ساکت شود.

یکی از سایت های فرقه رجوی در مطلبی با عنوان “دستگیری و حکم اخراج بهزاد علیشاهی از هلند” نوشت که “بهزاد علیشاهی یکی از مأموران شناخته شده وزارت اطلاعات رژیم در هلند است که در فروردین ۹۳ یعنی بیش از ۵ ماه است که توسط سازمان اطلاعات و امنیت هلند دستگیر گردیده است.” فرقه رجوی در این مطلب، با خوشحالی و مسرت کامل از اینکه یک منتقد خود را از سر راه برداشته است، خبر از حکم اخراج وی از هلند داد.

اگر چه آقای علیشاهی در این نبرد نابرابر حقوقی در مقابل فرقه مخرب رجوی متحمل صدمات و زحمات بسیاری شد اما پایداری وی در این خصوص، و ایستادگی در مقابل شگردها و ترفندهای یکی از هولناک ترین و کثیف ترین فرقه های شناخته شده در عصر حاضر، فوق العاده ارزشمند و ستودنی است. او راهگشای مبارزه علیه ترفند های حقوقی فرقه رجوی که بسیاری را منکوب و ساکت نموده است، می باشد که به همگان ماهیت رجوی و عملکردهایش را به خوبی نشان داد.

پیروزی آقای بهزداد علیشاهی را، در این نبرد نفس گیر طولانی در برابر فرقه ای که با تمامی امکانات و حمایت های مالی و سیاسی و حقوقی خود به صحنه آمده بود، به شخص ایشان و خانواده شان و همچنین به تمامی جداشدگان، خانواده ها، و فعالان ضد فرقه ای تبریک می گوییم. در حقیقت این پیروزی متعلق به تمامی قربانیان فرقه ای و خصوصا قربانیان فرقه ضدبشری رجوی است که اگر چه برای ایشان هزینه بر بود اما در نهایت این مسعود رجوی بود که روسیاه شد و تجربه مثبتی برای قربانیان باقی ماند.

خوش بود گر محک تجربه آید به میان

تا سیه روی شود هر که درو غش باشد

محمدی

__________________________________________

آرشیو موضوع : بهزاد علیشاهی

بهزاد علیشاهی: موهوم یا واقعا موجود

مخارج باز اسکان مجاهدین لیبرتی نشین

موهوم یا واقعا موجود بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و چهارم می ۲۰۱۶:…  اما اگر همه حرفهای آقای پرویزی و مسعود رجوی و ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور را هم دربست بپذیریم و قبول کنیم بازهم یک سوال اساسی قد علم میکند : آقای رجوی با اینهمه ارتش آزادیبخش و ستاد داخله …

بهزاد علیشاهی: تشکر از پیامهای شادباش و نکته ای مهم

بهزاد علیشاهی: تشکر از پیامهای شادباش و نکته ای مهم

تشکر از پیامهای شادباش و نکته ای مهم بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و دوم می ۲۰۱۶:… اساس بحث یک اختلاف ایدئولوژیکی عمیق است. ما با ایدئولوژی فرقه گرایی و اسارت اعضا بر آن اساس مخالفیم و در این رابطه افشاگری میکنیم که دوستانمان را نجات دهیم و با پرتو گرم حقیقت یخ …

عیسی آزاده:پیروزی قانون و عدالت بر دروغ و نیرنگ

بهزاد علیشاهی: تشکر از پیامهای شادباش و نکته ای مهم

پیروزی قانون و عدالت بر دروغ و نیرنگ  عیسی آزاده، پیوند رهایی، بیست و یکم می ۲۰۱۶:…  بالاخره بعد از مدتها تحقیق قضات و سازمان اطلاعات و امنیت هلند؛ دادگاه رأی بر بیگناهی آقای بهزاد علیشاهی صادر کرد و پرونده سازی هایی که فرقه رجوی و فالانژهای چماق بدستش به دروغ و با شارلاتانبازی …

محمد کرمی:شاد باش و تبریک به اقای بهزاد علیشاهی

بهزاد علیشاهی: تشکر از پیامهای شادباش و نکته ای مهم

شاد باش و تبریک به اقای بهزاد علیشاهی  محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیستم می ۲۰۱۶:… به هر صورت استناد به این پرونده حقوقی پیروز ، نشان می دهد که دیگر حنای مجاهدین خلق برای سازمانهای پناهندگی و امنیت و پلیس کشور های اروپائی رنگی نداشته و تروفند هایشان برای از میدان به در کردن رقبا …

بهزاد علیشاهی: رزومه مجاهدین برای استخدام دائم

بهزاد علیشاهی: تشکر از پیامهای شادباش و نکته ای مهم

رزومه مجاهدین برای استخدام دائم  بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، هجدهم می ۲۰۱۶:…  باورتان میشود که مجاهدین خلق به یکباره همه پرنسیپ های رایج استخدام مزدوری را کنار گذاشته باشند وبرای عرضه خود دست به چاپ یک آگهی بزنند ؟ البته از آنجا که بعد از صدام پیدا کردن ارباب مطمئن کمی برایشان …

مخارج باز اسکان مجاهدین لیبرتی نشین

مخارج باز اسکان مجاهدین لیبرتی نشین

مخارج باز اسکان مجاهدین لیبرتی نشین بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، چهاردهم می ۲۰۱۶:…  بازهم سازمان فروش اموال ساکنان لیبرتی را بهانه کرده است تا بیشتر در عراق بماند ِ او که تا دیروز از کمبود امکانات در لیبرتی در حد صفرو زیر صفر اطلاعیه میداد حالا میخواهد با فروش این وسایل زیر …

بهزاد علیشاهی: تیمسار مسعود رجوی،همسرش و آقای خزایی گماشته اش

مخارج باز اسکان مجاهدین لیبرتی نشین

تیمسار مسعود رجوی،همسرش و آقای خزایی گماشته اش  بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، دوازدهم می ۲۰۱۶:…  موضوع مقاله آقای خزایی که شامل صد و بیست و پنج خط است بطور خلاصه این است که : برخی جداشده ها و خائنین و منتقدین هرکاری علیه آنها از طرف سازمان انجام میگیرد را فکر میکنند …

علیشاهی:زالوی مجاهدین وسرخرگ مسئله پناهندگی

مخارج باز اسکان مجاهدین لیبرتی نشین

زالوی مجاهدین وسرخ رگ مسئله پناهندگی  بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، هفتم می ۲۰۱۶:… هنوز هم مجاهدین خلق به پناهندگان ایرانی خارج کشور نیاز دارند و اگر نتوانند انگل وار نیازهای خود را از پناهندگان برطرف کنند سعی میکنند آنها را به جان هم بیندازند یا علیه آنها توطئه ک

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید