برقراری جامعه ی عادلانه، ازباند رجوی ساقط است!!

0
1100

برقراری جامعه ی عادلانه، ازباند رجوی ساقط است!!

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، بیست و سوم می ۲۰۱۶:…  من البته به نارسائی های مهم داخلی بی توجه نیستم اما نقش این عوامل را بالاتر از ۳۰ درصد نمیدانم و بدین خاطر است که با صدای بلند فریاد میزنم که ما گرفتار توطئه های سلطه گران شده ایم وکار طولانی مدتی برای رهائی ازاین مخمصه داریم!!! حالا پررویی کسانی راکه دست در دست عوامل یاد شده داده، تماشا کنید: ” … سؤال بعدی این است که سازمان … 

http://iran-interlink.org

برقراری جامعه ی عادلانه، ازباند رجوی ساقط است!!

باند رجوی تلاش های مذبوحانه ی زیادی کرد که ازایام شعبانیه، سوء استفاده های لازم راببرد که توفیقی دراین امر نداشت!

درمقاله ی ” میلاد فاتح جامعه بی طبقه توحیدی مهدی موعود “ که امضای ع ـ مدرسی اول را دارد، آمده است:

” انسانهایی که به علت گرسنگی دست به خودسوزی میرنند “.

آیا افرادی از فدائیان رجوی که بخاطر رفاه حال هرچه بیشتر مریم رجوی عیاش دست به خود سوزی های فجیع زدند ، گرسنه بودند یا مسئله ی دیگری بنام مغزشوئی وایجاد رابطه ی مرید ومرادی، جانشان را با این وسیله ی دهشتناک گرفت؟؟

اگر خود سوزی بد بود، شما چرا ازتمامی اهالی اشرف آن زمان واهالی فعلی لیبرتی امضاء گرفتید تا هرلحظه رهبران سازمان بسود خود تشخیص دادند، دست به خودسوزی بزنند؟؟

درادامه ی نوشته ی منتسب به ع ـ مدرسی اول آمده است :

” … سؤال این است که کشور پهناور و ثروتمندی چون ایران با این هم استعدادهای موجود ثروت های خداداده چرا باید به این روز بیافتد؟ این آخوندهای ضد بشر چه به روز این مملکت آورده اند که همه جانشان به لب رسیده و از روی یأس و ناامیدی دست به خودکشی میزنند و بالاخره چاره چیست و چه بایدکرد ” ؟

برای اینکه استعمار پیر بدین نتیجه رسیده بود که دیگر کشورها را به مصرف کنندگان کالاهای تولیدی خود تبدیل کرده و با خریدن مواد اولیه ی ما ، نگذارد صنعت روبه رشد ما درحدود ۴۰۰ سال پیش را شکوفا شود والبته ایادی خریداری شده اش دربین دربارهای وقت و خوانین ، با برخورداری ازامتیازاتی که ازاین صادرات مواد اولیه وواردات مواد مصرفی بدست آوردند، پشتیبانی زیادی ازاستعمار کردند ونتیجه آن شد که ما که دراوایل صفویه جزو ده کشور بزرگ وبا صنعت ابتدائی ت خود کفا بودیم ، کارگاه های خود را که میبایست به کارخانه تبدیل میشدند درطول سده ها – بعلت نرسیدن مواد اولیه ای که انگلستان با خاصه خرجی از کشور ما میبرد – تعطیل شدند!!

به موازات این کار، دولت استعمار گر وقت – پرتغال – بندر عباس ما را اشغال کرد ودلیل این پیروزی استعمارگری که حالا خود به نیمه مستعمره ی آمریکا واروپای غربی تبدیل شده – قدرت مالی، تکنولوژی ونظامی بالاتر آن نبود وبلکه آنها کشتیهای خود را مجهز به توپ کرده بودند و کشتی های تجاری ما که قصد کشورگشائی های این چنینی نداشتیم ، فقاد این تکنولوژی بودند!

انگلستان قوی تر، دربرابر اخذ امتیاز گمرکی ازما ، کمک کرد که بندر عباس را بازپس گیریم واین امر بهای گزافی برای ما داشت ونتیجه این شد که انگلستان باوضع مقررات گمرکی ، پارچه های خود را بدون پرداخت عوارض گمرکی وارزان به بازار ما ریخت ودربرابر، کالاهای صادراتی بسیار مرغوب ما، با تعرفه ی گمرکی سختی مواجه شده ومشتریان خود رادر اقصی نقاط جهان ازدست داد و ” فاستونی” انگلیسی، جای پارچه های حریر زیبای ما را درهمه جا وازجمله درخود ایران گرفت وکارگاه های بی رمق شده ی ما را بازهم بی رمق تر کرد!!

این روند با کش وقوس های متفاوت ادامه داشت تا سرانجام نوبت به امضای قرارداد ترکمان چای رسید و انگلستان بعنوان برنده ترین طرف این جنگ بغایت مشکوک ، امتیاز گمرکی مرگباری ازما گرفت و تلاش های قائم مقام وامیر کبیر برای احیای صنعت داخلی ، منتهی به قتل آنان شد!!!

انقلاب مشروطه از گرد راه فرارسید و درمقطع حساس اش ، به فراماسونرهایی مانند سپهدار و … امکان داده شد که تهران را براحتی تصرف کنند و نمیچه مشروطیت لرزانی برپا داشته و سرداران آن را بکشند وسپس رضاخان رااز زرادخانه ی وسیع استعمار بیرون آورده وفاتحه ی این جنین ناقص مشروطه را برای همیشه بخوانند!

با مبارزات ملی شدن صنعت نفت ، برخوردی آنچنانی شد و …

انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ باقدرتی ده ها بار بیشتر وبمنظور قطع این نابسامانی ها وتقاص شکستهای جند دهه ای گذشته، فرارسید واستقلال سیاسی را به کشور بازگردانید ودرراه احداث موسسات روستائی و خدمات شهری، مسکن سازی بی سابقه ، حمایت ازاختراعات و… گام های بزرگی برداشت که کودتاها ، ترورها، تنگ نطری ها ودرراس همه جنگ ویرانگر بر انقلاب تحمیل شد وجلوی این آغاز پرشتاب برای صنعتی کردن کشور ورسیدن به خود کفایی را گرفت ومسلم است که دراین موارد ، مواد خام است که به فروش می رسد وامپریالیزم مجرب، قادر است با پایین آوردن قیمت مثلا نفت از ۱۳۰دلار به ۳۰ دلار ، علاوه براینکه جلوی رشد وشکوفائی را بگیرد، میتواند مردم را اینگونه درتنگنا قراردهد وآنها را با گرفتار کردنشان درفقر وحرمان، به خودکشی و… وادارد!

من البته به نارسائی های مهم داخلی بی توجه نیستم اما نقش این عوامل را بالاتر از ۳۰ درصد نمیدانم و بدین خاطر است که با صدای بلند فریاد میزنم که ما گرفتار توطئه های سلطه گران شده ایم وکار طولانی مدتی برای رهائی ازاین مخمصه داریم!!!

حالا پررویی کسانی راکه دست در دست عوامل یاد شده داده، تماشا کنید:

” … سؤال بعدی این است که سازمان پیشتازمجاهدین خلق ایران که تنها نقطه امید مردم است و تنها او است که آینده ای روشن وتابناک را نوید میدهد، چه رابطه ای باآمدن امام زمان و مهدی موعود(ع) دارد ” ؟

من مشکلات ریشه ای مردم را بازگو کردم و دشمن ومانع اصلی رفاه و استقلال مردم را نمایان کرده وقبلا هم بارها ثابت شده که خط مجاهدین، همان خطی است که سلطه گران ادامه میدهند وبنابراین ادعای بررسی روابط کمی- کیفی سازمان با امام موعود (ع) را دروغی بیشرمانه میدانم!

در قسمت دیگری ازاین مقاله آمده است:

” … تمامی کسانی که باسازمان مجاهدین خلق ایران آشنائی دارند میدانند و به چشم دیده اند که از روز بنیانگذاری این سازمان تا به امروز، چیزی جز فدای تمام عیار برای آزادی و رهایی این سرزمین از شر شاه و سپس شیخ کار دیگری نداشته اند و هم اکنون هم تنها نیروی جدی و واقعی برای سرنگونی این جانوران عمامه دار که برمقدرات این مملکت چنگ انداخته اند، همین سازمان است “.

فدا بلی ولی برعلیه مردم و بنفع یک کوتولوی سیاسی و مریض روانی بنام مسعود رجوی!!

این نیروی جدی؟؟!! ازنظر تکامل تاریخی، هم از شاه وهم ازشیخ عقب مانده تراست، چون رجوی برده داری را ترویج میکند ولی آنها نه!

بنابراین کاراین نیروی جدی، تازه بشرط آنکه قدرتی داشته باشد، نتیجه ای جز قهقرا واضمحلال برای کشور ندارد وهیچ انسان عاقلی قبول نمیکند که وضع فعلی را با برده داری خاص رجوی عوض کند!!!

سرانجام اینکه:

” … نقطه اوج سعادت ملت ما داشتن یک رهبری ذیصلاح است که طی ۵۰ سال همه گونه آزمایشی را پس داده است. بنابراین پیش بسوی سرنگونی هر چه سریعتر این دجالان ضد بشر و ضد دین و بیخدا، که نشان داده اند به هیچ یک از مبانی دین وآئین توحید و انسانیت پایبند نیستند و همه چیز را فدای قدرت پرستی خود میکنند “.

این نقطه، نقطه ی حضیض شماست. ادعای حضور درسازمانی که این رهبری ذیصلاح؟؟!! آنرا ازماهیت یک سازمان سیاسی تهی کرده وفاقد حق انتخاب کردن وانتخاب شدن برای اعضایش نموده است و …!

شما پرستشکار قدرت طلبی هستید ودراین مورد گوی سبقت را ازهمگان ربوده اید و خجالت آور است که به نقد آن بشینید!

جواب ساده ی این حرف شما این بیت شعر میتواند باشد:

سیر یک روز طعنه زد به پیاز

که تو مسکین چقدر بد بویی

صابر

(پایان)

_______________________________________

آرشیو موضوع : مجاهدین خلق

فتاحیان:شوهای تقلبی با اجارۀ نفر از لهستان و… دردی را از رجوی درمان نخواهد کرد

میلاد آریایی:حمایت آشکار نئو محافظه کاران آمریکایی از بقایای مجاهدین

شوهای تقلبی با اجارۀ نفر از لهستان و… دردی را از رجوی درمان نخواهد کرد  غفور فتاحیان، پیوند رهایی، بیستم می ۲۰۱۶:…  اخیرا سرکردۀ فرقۀ رجوی طبق معمول سنواتی برای جمع آوری سیاهی لشکر در خیمه شب بازی مریم قجر دست به دامن مردم فقیر لهستان شده است آن هم با یک حیله و …

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

رهبری فرقه مجاهدین این همه پول را از کجا آورده است که علاوه بر استخدام سخنران و  تماشاچی اجاره ای برای خیمه شب بازی هایش ، ضرر و زیان حقوقی افراد لابی خود را برای جرائم جنسی نیز می پردازد. یکی از این لابی ها دنیس هسترت آمریکایی بوده است. در همین ماه گذشته بود که رسانه های …

حسین باستانی:معمای مسعود کشمیری

حسین باستانی:معمای مسعود کشمیری

برخی از ناظران دلیل عدم پذیرش مسئولیت این اقدام را، هزینه بالای به عهده گرفتن ترور رئیس جمهور و نخست وزیر یک کشور در عرف بین المللی می دانند که پذیرفتن رسمی مسئولیت انفجار نخست وزیری را برای سازمان مجاهدین، که بسیاری از اعضا و رهبرانش ناچار به استقرار در غرب شده بودند، مشکل می کرد. احمد خمینی فرزند …

محمد رزاقی: رجوی داعشی از بیان نام خودش وحشت دارد!

حسین باستانی:معمای مسعود کشمیری

رجوی داعشی از بیان نام خودش وحشت دارد! – شوهای رجوی داعشی از ۳۰ خرداد شصت تا به امروز  محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، بیستم می ۲۰۱۶:…  چند ماه پیش یکی ازحامیان و سخنرانان شوهای مریم ( جان دنیس هسترت ) که عنوان ریس سابق مجلس امریکا را یدک می کشد به جرم بچه آزاری …

منظور العربیه سعودی از برادران ما در شورای ملی مقاومت چه کسانی هستند؟

منظور العربیه سعودی از برادران ما در شورای ملی مقاومت چه کسانی هستند؟

منظور العربیه سعودی از برادران ما در شورای ملی مقاومت چه کسانی هستند؟  انجمن نجات بیستم می ۲۰۱۶:…  فرقه خونریز رجوی مدعی یک بلف و قمپز مستشاری برای ارتش آزاد شده است و در یک اطلاعیه و بیانیه مشترک ادعای همکاری عملیاتی و مستشاری در حومه حلب شده است. در حقیقت العربیه سعودی تو دهنی …

جهانی: چرا فرقه رجوی همه ساله مراسم تکراری سالروز خشونت ترور را برگزار می کند؟

منظور العربیه سعودی از برادران ما در شورای ملی مقاومت چه کسانی هستند؟

فرقه رجوی نیاز به برگزاری چنین مراسمی را دارد یعنی اینکه به اربابان منطقه ای اش نظیر اسرائیل و عربستان سعودی و ارباب آمریکایی اش بگوید که روی این سازمان به عنوان تنها آلترناتیو حساب کنند و حمایتش کنند تا بقول خودش سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران را محقق کند. البته اربابان منطقه ای و ارباب آمریکایی …

کشیشی که تروریست‌ها را دوست دارد

کشیشی که تروریست‌ها را دوست دارد

کشیشی که تروریست‌ها را دوست دارد کانون هابیلیان، هجدهم می ۲۰۱۶:… ژاک ژان ادموند ژرژ گایو»(۱) (متولد ۱۱سپتامبر۱۹۳۵) کشیش جنجالی فرانسوی است که در این کشور با نام «موسیو گایو» یا «کشیش اخراجی» شناخته می‌شود. او از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۵اسقف شهر «اورو»(۲) در نورماندی فرانسه بود. گایو در سال ۱۹۹۵، به‌خاطر اظهارنظرهای بسیار بحث‌برانگیز و …

بهزاد علیشاهی: رزومه مجاهدین برای استخدام دائم

کشیشی که تروریست‌ها را دوست دارد

رزومه مجاهدین برای استخدام دائم  بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، هجدهم می ۲۰۱۶:…  باورتان میشود که مجاهدین خلق به یکباره همه پرنسیپ های رایج استخدام مزدوری را کنار گذاشته باشند وبرای عرضه خود دست به چاپ یک آگهی بزنند ؟ البته از آنجا که بعد از صدام پیدا کردن ارباب مطمئن کمی برایشان …

ایرج مصداقی:نگاهی اجمالی به سناریوی رژیم در مورد «زن» دستگیر شده در آلبانی

ایرج مصداقی:نگاهی اجمالی به سناریوی رژیم در مورد «زن» دستگیر شده در آلبانی

 آیا هم مجاهدین و هم رژیم مردم را «نامحرم» نمی‌شناسند؟ چه دلیل امنیتی یا حقوقی، رژیم و مجاهدین برای عدم انتشار نام فرد دستگیر شده و دلایل آن دارند؟ چرا سایت‌های وابسته به مجاهدین و فعالان رسانه‌ای آن در فضای مجازی در طول روزهای گذشته سکوت اختیار کرده و به گونه‌ای عمل می‌‌کنند که گویا هیچ اتفاقی …

عبدالکریم ابراهیمی:وضعیت بحرانى فرقه رجوى و چشم انداز تحولات منطقه خاورمیانه

عبدالکریم ابراهیمی:وضعیت بحرانى فرقه رجوى و چشم انداز تحولات منطقه خاورمیانه

وضعیت بحرانى فرقه رجوى و چشم انداز تحولات منطقه خاورمیانه  عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هجدهم می ۲۰۱۶:…  چرا ایرانیها در این شو تبلیغاتى رجوی شرکت نمیکنند؟ معلوم است که شما با عملکرد بغایت ضد ایرانى خود در میان ایرانیها چهره اى تنفرانگیز هستید و معلوم است به خاطر این سابقه سیاهى که دارید، خوشبختانه هیچ ایرانى …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید