علی جهانی : چهار خرداد سالروز اعدام بنیانگذاران سازمان و نقش رجوی

0
1608

همانطور که همگان در جریان هستند رجوی با لو دادن بنیانگذاران سازمان و سایر اعضای سازمان در زندان ساواک شاه نقش اساسی را در اعدام آنها داشته است و اسناد این ادعا هم موجود هست که بعد از سرنگونی رژیم شاه در اداره ساواک پیدا شده و در رسانه های عمومی منتشر گشته است و همچنین آقای عزت الله شاهی در مصاحبه ای از همکاری های رجوی در زندان چنین گفته است که رجوی هفته ای دو بار به دفتر ساواک برده می شد و مواضع و اخبار بیرون سازمان را به او که در زندان بود می دادند و رجوی تحلیل های خودش را در اختیار ساواک قرار می داد یعنی عملا ایشان در این مدتی که در زندان تشریف داشتند با ساواک کاملا همکاری می کرد

چهار خرداد سالروز اعدام بنیانگذاران سازمان و نقش رجوی

علی جهانی ـ وبلاگ آیینه ـ 23.05.2016

لینک به منبع

بعد از ضربه ساواک شاه به سازمان تازه تاسیس شده مجاهدین خلق در سال پنجاه ؛ بدون اینکه وارد عمل نظامی شود و بدنبال آن اعدام بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران یعنی محمد حنیف نژاد و علی اصغر بدیع زادگان و سعید محسن در چهار خرداد ماه سال هزار و سیصد و پنجاه و یک و همچنین بدنبال آن انشعاب در سازمان در سال پنجاه و چهار و تشکیل شاخه پیکار ؛ سازمان در وضعیت بسیار وخیم تشکیلاتی قرار گرفته بود. لذا رجوی که با خیانت به بنیان گذاران سازمان عملاً رهبری سازمان را تصاحب کرده و بدین وسیله سازمان مجاهدین خلق را نه تنها از اهداف اصلی اش دور کرد بلکه با خیانت هایش صد و هشتاد درجه عکس آن اهداف بنیان گذاران حرکت کرده و هنوز هم با اندیشه فرقه گرا یا نه اش سازمان را به صورت فرقه ای اداره می کند.ali Jahani
همانطور که همگان در جریان هستند رجوی با لو دادن بنیانگذاران سازمان و سایر اعضای سازمان در زندان ساواک شاه نقش اساسی را در اعدام آنها داشته است و اسناد این ادعا هم موجود هست که بعد از سرنگونی رژیم شاه در اداره ساواک پیدا شده و در رسانه های عمومی منتشر گشته است و همچنین آقای عزت الله شاهی در مصاحبه ای از همکاری های رجوی در زندان چنین گفته است که رجوی هفته ای دو بار به دفتر ساواک برده می شد و مواضع و اخبار بیرون سازمان را به او که در زندان بود می دادند و رجوی تحلیل های خودش را در اختیار ساواک قرار می داد یعنی عملا ایشان در این مدتی که در زندان تشریف داشتند با ساواک کاملا همکاری می کردند. و بر طبق اسنادی که از ساواک بدست آمده است ؛همین همکاری های ایشان باعث تخفیف حکم اعدام ایشان گردیده و اعدام نشده اند ولی ایشان به دروغ مدعی هستند که فعالیت های حقوق بشری برادرش کاظم رجوی در خارجه کشور باعث اعدام نشدن ایشان گردیده است. و همچنین من یادم هست که رجوی همیشه در نشست های عمومی سازمان برای توجیه خیانت به بنیان گذاران سازمان و لو دادن آنها می گفت که حنیف نژاد در زندان به ایشان و سایر اعضای زندانی سازمان گفته است که هر هر کاری کرده است به گردن من بیندازد چون من به هر حال اعدام می شوم ولی شما بدین وسیله با لو دادن من آزاد شده و یا لااقل اعدام نشوید و همه اطلاعات را به ساواک بدهید و مسولیت همه کار ها را به گردن من بگذارید و خلاصه اینطوری رجوی ضمن اعتراف تلویحی همکاری اش با ساواک و خیانت به کادر رهبری سازمان را که منجر به اعدام آنها گشت را توجیه می کرد و برای اینکه تصاحب رهبری سازمان توسط خودش را که بعد دستگیری و اعدام کادر های بالای سازمان و بعد از انشعاب در سازمان و پیدایش شاخه پیکار ؛ عملا سازمان با فقدان کادر های تشکیلاتی رو به رو گشته بود ؛ همه ساله عباس داوری این چاپلوس سازمان را می آورد در تنها رسانه به شدت سانسور شده خودش تحت عنوان سیمای آزادی و طی یک برنامه مسخره و تکراری یک نقل و قول دروغی را از حنیف نژاد تکرار می کند که گویا ایشان در زندان قبل از اعدام به عباس داوری گفته است که بعد از اعدام ما همه درود ها نثار ما می گردد ولی همه تهمت‌ها نثار مسعود رجوی که رهبری سازمان را در دست خواهد گرفت می شود. در صورتی که زمانی ایشان اعدام شدند. رهبری سازمان در دست رضا رضایی بود و اصلا مسعود رجوی کسی نبود و بعنوان یک عضو پایین سازمان اصلا مطرح نبود تا چه برسد که رهبری سازمان را بخواهد بدست بگیرد و حنیف نژاد چنین چیزی را در موردش قبل اعدام خودش گفته باشد بنابراین ملاحظه می فرمایید که این نقل و قول اساسا دروغ هست و تنها ساخته و پرداخته ذهن بیمار رجوی هست که همه ساله توسط چاپلوس دربارش یعنی عباس داوری طوطی‌وار تکرار می شود. تا بدین وسیله رجوی سرقت رهبری سازمان داشته توسط خودش را توجیه کند.
بله خوانندگان محترم رجوی خاین با لو دادن بنیان گذاران سازمان و همکاری با ساواک شاه در این رابطه و دادن اطلاعات و آمار سازمان و نفرات سازمان خیانت به رهبری سازمان ؛ خیانت هایش را استارت زده است و بدین وسیله نقش اساسی را در دستگیری و اعدام رهبری سازمان و کادر های تشکیلاتی سازمان ایفا کرده است. و هدف رجوی هم از این خیانت به بنیان گذاران که شروع خیانت به جنبش آزادی خواهی مردم ایران بود ؛ تصاحب و سرقت رهبری سازمان بوده است و بدنبال آن هم همگان شاهد سلسله خیانت ها و جنایات بیشمار رجوی علیه مردم ایران و جنبش آزادی خواهی مردم ایران هستیم. و بدنبال خیانت به رهبری سازمان ؛ عمده ترین خیانت های رجوی به قرار زیر می باشد :
یکم) خیانت به مردم ایران با شرکت در جنگ ایران و عراق و سرباز کشی در مناطق مرزی و کشتار مردم غیر نظامی در داخل کشور طی اقدامات تروریستی تحت عنوان عملیات داخله و مزدوری تمام اعیار برای صدام حسین دیکتاتور سابق عراق که این خیانت ها اکنون بصورت همسویی با سیاست های اسرائیل و عربستان سعودی علیه منافع ملی مردم ایران توسط رهبری سازمان ادامه دارد.
دوم) خیانت به مردم عراق با شرکت در عملیات نظامی کرد کشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق تحت عنوان سلسله عملیات مروارید ؛ جهت نجات صدام حسین در زمان جنگ کویت. که این خیانت ها را اکنون هم با حمایت از گروههای تروریستی نظیر گروه تروریستی داعش در کشور عراق تحت عنوان عشایر انقلابی عراق و دخالت در امور داخلی و سیاسی کشور عراق ادامه دارد.
سوم) خیانت به نیروهای سازمان با راه اندازی طلاق های اجباری و راه اندازی زندان و شکنجه و اعدام برای نیروهای مخالف نظر رجوی و همچنین به کشتن دادن نیروهای سازمان به بهانه های واهی مختلف در عراق جهت حفظ خود و تشکیلات قرون وسطایی و استالینی اش. که این خیانت ها هم بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین هم به بهانه های مختلف تحت عنوان حفظ اشرف و حفظ اموال اشرف که در حقیقت حفظ جان و استراتژی و تشکیلاتش بوده است و اصرار بر ماندن در عراق و لیبرتی و همچنین اصرار بر استراتژی شکست خورده و به بن بست رسیده خشونت و ترور و سنگ اندازی و کار شکنی در امر انتقال نیروهای گرفتار سازمان در کمپ لیبرتی کشور عراق همچنان توسط رهبری سازمان ادامه دارد.
بله خوانندگان محترم ؛ رجوی با خیانت به بنیان گذاران سازمان خیانت هایش را استارت زده و نقش اساسی را در اعدام آنها داشته است و اکنون هم با اصرار بر ماندن در عراق و اصرار بر استراتژی خشونت و ترور ؛نقش اساسی را در به کشتن دادن نیروهای سازمان در عراق دارد و درست هم به دلیل فرار از پاسخ‌گویی از این همه خیانت ها و جنایات بیشمارش علیه جنبش آزادی خواهی مردم ایران هست که ایشان اکنون بیش یک دهه هست که در مخفیگاه بسر می برند. و بدین وسیله معلوم می‌شود که مسبب اصلی اعدام بنیانگذاران و وضعیت اسف بار کنونی سازمان کسی جز رجوی نبوده و نیست و ایشان مسول اصلی دور شدن سازمان از اهداف اصلی اش و تبدیل شدن سازمان به یک فرقه تروریستی و همچنین در  آستانه فروپاشی کامل قرار گرفتن سازمان می باشند. و بایستی دیر یا زود از مخفیگاه بیرون آمده و پاسخگو باشند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : انجمن های مدافع حقوق بشر

بهزاد علیشاهی: تشکر از پیامهای شادباش و نکته ای مهم

بهزاد علیشاهی: تشکر از پیامهای شادباش و نکته ای مهم

تشکر از پیامهای شادباش و نکته ای مهم بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و دوم می ۲۰۱۶:… اساس بحث یک اختلاف ایدئولوژیکی عمیق است. ما با ایدئولوژی فرقه گرایی و اسارت اعضا بر آن اساس مخالفیم و در این رابطه افشاگری میکنیم که دوستانمان را نجات دهیم و با پرتو گرم حقیقت یخ …

میلاد آریایی:حمایت آشکار نئو محافظه کاران آمریکایی از بقایای مجاهدین

بهزاد علیشاهی: تشکر از پیامهای شادباش و نکته ای مهم

حمایت آشکار نئو محافظه کاران آمریکایی از بقایای مجاهدین  میلاد آریایی، وبلاگ مزرعه خوبی ها، بیست و دوم می ۲۰۱۶:…  آنان با سیاست های به غایت خیانت بارشان در سه دهه گذشته هرگز در خاک ایران هیچ نشانی ندارند و مدت هاست به زباله دان تاریخ سرازیر شده اند. آینده بیشتر و بیشتر به شناخت این …

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

ایران قلم: مریم رجوی ! این همه پول را از کجا آورده ای ؟

رهبری فرقه مجاهدین این همه پول را از کجا آورده است که علاوه بر استخدام سخنران و  تماشاچی اجاره ای برای خیمه شب بازی هایش ، ضرر و زیان حقوقی افراد لابی خود را برای جرائم جنسی نیز می پردازد. یکی از این لابی ها دنیس هسترت آمریکایی بوده است. در همین ماه گذشته بود که رسانه های …

انقلاب فرهنگی هرگز نباید تکرار شود

انقلاب فرهنگی هرگز نباید تکرار شود

۱۶ ماه مه (۲۷ اردیبهشت ماه) برابر است با پناهمین سالگرد یکی از «مرگبارترین» و «خشونت‌آمیز‌ترین» رخدادهای سیاسی معاصر چین؛ زمانی‌که مائو زه‌دونگ دستور داد نبرد «طبقاتی» آغاز شود. در جریان این «انقلاب»، مدارس تعطیل شدند و اقتصاد «سرزمین میانه» با رکود مواجه شد. برآوردها نشان می‌دهند که این «انقلاب» به کشته شدن ۱.۵ میلیون نفر و بازداشت و …

ایران قلم: درک و فهم مشترک از مبارزه با تروریسم

ایران قلم: درک و فهم مشترک از مبارزه با تروریسم

بنابر مدارکی که بعد از سقوط صدام حسین به دست آمده است، سازمان مجاهدین میلیون ها دلار از عواید برنامه نفت در قبال غذا (برنامه ای که سازمان ملل برای گرسنه نماندن مردم عراق در زمان تحریم طراحی کرده بود- م) را از طریق صدام حسین بین سالهای 1999 و 2003 دریافت نموده اند که به مصرف برنامه …

غفور فتاحیان: به یاد جعفر کهزادمنش و جلیل بزرگمهر و …

غفور فتاحیان: به یاد جعفر کهزادمنش و جلیل بزرگمهر و …

به یاد جعفر کهزادمنش و جلیل بزرگمهر و دهها سربه نیست شدۀ دیگر در فرقۀ رجوی  غفور فتاحیان، پیوند رهایی، سیزدهم می ۲۰۱۶:…  جعفر از جملۀ نوجوانان ایرانی بود که در سودای آزادی برای میهن و مردمش به سازمان مجاهدین خلق با هویت و هدفی که از قبل از انقلاب معروف بود پیوسته بود ولی …

علی جهانی:معنی مقاومت در فرقه رجوی

غفور فتاحیان: به یاد جعفر کهزادمنش و جلیل بزرگمهر و …

مقاومت یعنی به کشتن دادن نیروها و کشتن مردم بی دفاع و غیر نظامی و کردکشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق در زمان صدام حسین و سربازکشی و پولشویی و مزدوری و نوکری برای قدرت های خارجی علیه منافع مردم ایران . بله مقاومت از نظر رجوی خاین یعنی اینکه برای رسیدن به قدرت با استراتژی خشونت و …

ایران قلم:خیمه شب بازی سالیانه مجاهدین خلق برای گرامیداشت خشونت و ترور

غفور فتاحیان: به یاد جعفر کهزادمنش و جلیل بزرگمهر و …

 رهبری فرقه مجاهدین خلق با بحران های عمیق تشکیلاتی ناشی  از فروپاشی اشرف و استقرار در کمپ لیبرتی مواجه می باشد ؛ کمپی که مریم رجوی آن را زندان لیبرتی می نامد و در عین حال تلاش می کند در این زندان نیروهای خود را همچنان اسیر نگاه دارند. اما مطمئنا از خیمه شب بازی …

میلاد آریایی :پایان انتخابات در ایران و هذیان گویی های خسته کننده مجاهدین

غفور فتاحیان: به یاد جعفر کهزادمنش و جلیل بزرگمهر و …

چندی قبل مجاهدین مثل همیشه سر در گم از حضور تاثیر گذار در انتخابات که منجر به حضور حداقل ۱۲۱ نماینده اصلاح طلب شده از پیامد های مجلس با _حاکمیت دوگانه _ سخن به میان آورده و بدون اینکه توانایی حتی جمله برای تحلیل شرایط آینده ایران داشته باشد مقاله خود را خاتمه داده. و تنها به فاکت ها …

مهدی خوشحال: تکلیف صفحات بعد از ۲۸ چه می شود؟!

غفور فتاحیان: به یاد جعفر کهزادمنش و جلیل بزرگمهر و …

تکلیف صفحات بعد از ۲۸ چه می شود؟!   یادم است که یکی از سران ترور در عراق به نام ابراهیم ذاکری که تا پای مرگ از تنفر و کشتار مردم بی گناه خجل و شرمنده نشد، بلکه از خونریزی و شکنجه و مرگ در هر سو انگیزه می گرفت و لذت می برد، با افتخار …

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید