حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و …

0
335

حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها دشمن اصلی و هتک حرمت استراتژی آن شده؟

مجید روحی، ایران اینترلینک، هجدهم می ۲۰۱۶:…  اینجانب به عنوان یک جدا شده از فرقه رجوی به همه مادران و پدران و همه خواهران و برادرانی که برای نجات عزیزانشان از چنگال حاج مسعود رجوی عزم جزم کردند و رنج و مشقات شرایط فعلی عراق را بر دوش خود کشیده اند درود میفرستم و دستشان را میبوسم و افتخار میکنم به تک به تکشان که در برابر حاج مسعود رجوی و ایدئولوژی فاسد او ایستاده اند و فریاد … 

لینک به ایران اینترلینک

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

حاج مسعود رجوی این چه مبارزه ای است که خانواده ها در آن دشمن اصلی شما و لانه فساد تلقی میکنید و باید مورد اتهام و هتک حرمت شما و فرقه تان قرار بگیرند؟

 مجید روحیحاج مسعود رجوی که بنای کارش را بر حساب باز کردن روی دجالیت و شارلاتانیزم گذاشته و روی اشتباه محاسبات بقیه استراتژی خودش را سوار کرده در حقیقت چندین دهه است که «خشت بر آب» میزند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش چنان رنگ می گذارند و بر می دارند که هیچ بوقلمونی به پایشان نمی رسد

یک نشانه ی حتمی برای تأیید گرفتار شدن کسی در چنگال یک فرقه این است که جدایی آشکاری میان وی و خانواده و دوستانش رخ داده باشد این نشانه به وضوح در مناسبات فرقه حاج مسعود رجوی دیده می شود

خانواده های بسیاری هستند که هر روز برای ملاقات با فرزندانشان در کمپ لیبرتی تلاش می کنند اما حاج مسعود رجوی و فرقه اش مطلقاً اجازه ی دیدار به این افراد نمی دهند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش خانواده ها را ” عوامل وزارت اطلاعات زیر پوشش خانواده” می نامند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش البته هرگونه رابطه ی خانوادگی را منع می کنند و این فقط شامل حال خانواده هایی که پشت درب های لیبرتی می روند نمی شود

بعد از سرنگونی صدام دیکتاتور در اوایل پائیز هشتاد و دو اولین اکیپ خانواده ها با ده اتوبوس به درب فرقه بد نام حاج مسعود رجوی برای ملاقات عزیزانشان مراجعه کردند در ان زمان امریکاییها در فرقه بد نام حاج مسعود رجوی حضور داشتند با امدن خانواده ها حاج مسعود رجوی و فرقه اش برای اینکه مانع ملاقات خانواده ها با اعضای اسیر در فرقه رجوی شوند حاج مسعود رجوی و فرقه اش به امریکاییها اطلاع دادند که گویا وزارت اطلاعات ایران با اعزام نیروهایش به درب فرقه اش می خواهد حمله کنند

حاج مسعود رجوی و مسئولین بالای فرقه اش * عباس داوری معروف به جاسوس الدوله ؛ احمد واقف معروف به احمد واق ؛ واق ــ مژگان پارسائی ؛ فهیمه اروانی ؛ زهره اخیانی ؛ و … در جلو درب بد نام فرقه رجوی جمع شده بودند که حسین مدنی بعنوان رابط فرقه حاج مسعود رجوی و ارتش امریکا بود با یکدستگاه لندکروز سفید در نزدیکی مسئولین بالای فرقه رجوی متوقف شد و از داخل لندکروز یکی از فرمانده هان امریکائی و حسین مدنی پیاده شدند و شروع کردند به صحبت با مسئولین بالای فرقه رجوی که در نزدیکی درب بد نام فرقه رجوی ایستاده بودند چند دقیقه نگذشته بود که چند نفربر زرهی امریکائی و چند کامیون که دهها سرباز امریکائی پشت کامیونها نشسته بودند و چند هامر از درب بد نام فرقه خارج شده و اتوبوسهای خانواده ها را محاصره کردند و مانع پیاده شدن خانواده ها از اتوبوسها شدند

البته قبل از رسیدن ومحاصره اتوبوسها توسط سربازان امریکائی چند نفری ازخانواده ها از اتوبوسها پیاده شده بودند که بلافاصله توسط سربازان امریکائی به زمین خوابانده و دست بند زده شد و در همان زمان مسئولین بالای فرقه رجوی با دیدن دستبند زدن خانواده ها خر کیف شدند و با دمبشان گردو میشکاندن و شروع به خندیدن کردند و اعلام رضایت از رفتار وحشیانه سربازان امریکاییها در حق خانواده های اعضاء نگون بخت که برای ملاقات امده بودند

هر انسانی در ان زمان با دیدن این صحنه های دلخراش در درونش هر چه بیشتر به ماهیت ضد انسانی و کثیف حاج مسعود رجوی و فرقه اش پی می برد و البته از وضعیتی که حاج مسعود رجوی و مسئولین بالای فرقه اش برای خانواده ها درست کرده بودند دردرون خشم و نفرت از حاج مسعود رجوی و فرقه اش پیدا میکند

نیم ساعتی از دستبند زدن به خانواده ها و محاصره اتوبوسها توسط سربازان امریکائی گذشته بود خانواده ها چند تا از شیشه های اتوبوس را باز کردند و شروع کردند با سربازان امریکائی صحبت کردن گویا بعضی از خانواده ها انگلیسی بلد بودند در همزمان با صحبت کردن پرده های اتوبوسها را کنار زدند که یک دفعه فضاء عوض شد و فرمانده امریکائی طرف اتوبوسها رفتند و دیدند یک عده پدران ؛ مادران پیر داخل اتوبوسها نشسته اند و از حمله و هجوم وزارت اطلاعاتی ها خبری نیست

فرمانده امریکائی شروع کرد به صحبت با یکی از نفرات داخل اتوبوس که انگلیسی می دانست و گویا متوجه شد کسانی که داخل اتوبوسها هستند خانواده های اعضاء اسیر در فرقه رجوی هستند که بیست الی سی سال از دیدن عزیزان خود در زمان صدام حسین دیکتاتور محروم بودند و برای ملاقات امده اند بعد ان فرمانده امریکاییها نزد مسئولین بالای فرقه رجوی امدند و شروع به صحبت کردن و بعد ان مسئولین بالای فرقه رجوی بور شدن و هر کدام به یک طرف دویدند مثل اینکه سمبه پر زور امده بود و فرمانده امریکاییها گفته بودند باید اجازه ملاقات بدهید و سربازان امریکای ها را جمع کردند و به مقر خودشان درون فرقه بد نام حاج مسعود رجوی بر گشتند

اما بعد از تحویل اسارتگاه بد نام فرقه رجوی به دولت عراق و خروج نیروهای امریکایی از اسارتگاه بد نام فرقه رجوی حاج مسعود رجوی خوی حیوانی خودش را به نمایش گذاشت و نه تنها راه ملاقات خانواده ها را بست بلکه با تیرو کمان و سنگ زدن به مادران و پدران پیری که ماهها و سالها برای یک ملاقات پنج دقیقه ای پشت درب اسارتگاه بد نام فرقه رجوی نشسته بودند و با فحش و … تا به امروز مانع ملاقات خانواده ها شد

یک واقعیت را نباید پنهان کرد و یا از روی ان به راحتی گذشت انهم اینکه در هیچ کجای دنیا پناهجو و یا پناهنده نمی توانند در خاک کشوری که میزبان هست قانون و … بنویسد و این پناهجویان و یا پناهنده ها هستند که تابع قانون کشور میزبان می باشند اگر در کمپ زندگی می کنند قانون کمپ دولت و سازمانهای ذی ربط می نویسند و کسانی که در کمپ زندگی می کنند باید ان را رعایت و اجرا کنند و یا اگر پناهنده هستند و بصورت ازاد زندگی می کنند میبایست به قانون کشور میزبان احترام بگذارند و اجرا کنند

اما یک معمای حل نشدنی هست که هیچ وقت دولت عراق چه در زمان مالکی و چه الان ریاست دولت عراق را بعهده دارند جواب نداده اند و نمی خواهند جواب بدهند ؟

* دولتمردان یک کشورمستقل چطور قبول می کنند یکعده جنایتکار و همدست صدام حسین دیکتاتور که در کشتارمردم عراق و کردهای عراق و چپاول مال ملت دست داشته اند به راحتی در فرقه حکمرانی کنند؟

* چرا دولت عراق اجازه می دهد حاج مسعود رجوی و فرقه اش در داخل خاک عراق می باشند برای اعضای اسیر در فرقه قانونهای فرقه گرایانه را دیکته کنند ؟

* ایا دولتمردان عراقی بطور خاص نخست وزیر عراق از جنایات حاج مسعود رجوی و فرقه اش در حق مردم عراق اینقدر بی اطلاع است ؟

* در کجای قانون اساسی عراق نوشته شده پناهجویانی که در عراق زندگی می کنند حق ملاقات با خانواده های خود را ندارند ؟

* آیا دولت و قوه قضائیه عراق انقدر بی خاصیت و بی اثر هستند که با وجود این همه شاکی ایرانی و عراقی از حاج مسعود رجوی و فرقه اش نمی توانند اقدام قانونی بکنند ؟مزدور مسعود رجوی و خانواده های گروگانهای مجاهدین خلق

دولتمردان عراقی از جنایاتها و خیانتهای حاج مسعود رجوی و فرقه اش بی اطلاع نیستند اما مطمئن هستم سفارشهای امریکا یها و فشار لابی های اسرائیلی و آل سعودی و پس مانده های حزب بعث صدام حسین دیکتاتور دلتمردان عراقی را وسوسیه کرده و به سمت سوء استفاده و امتیاز گرفتنهای سیاسی و اقتصادی از دولت ایران با استفاده و نگه داشتن فرقه حاج مسعود رجوی در عراق در کمپ لیبرتی سوق داده ولی دولت عراق باید بداند حاج مسعود رجوی همدست طارق الهاشمی فراری و پس مانده های حزب بعث هستند و چندین سال پیش با همکاری فرقه رجوی ؛ طارق الهاشمی ؛ پسمانده های حزب بعث پای داعش به عراق باز شد و هزاران عراقی بی گناه کشته شدند و هنوز هم توسط وحشی های داعشی کشته می شوند

بایستی باور داشت که حاج مسعود رجوی نه به خدا ایمان دارد نه دارای دین و ایمان هست شعار اسلام نوین انقلابی هم اگر به خیال خودش برایش سود نداشت هرگز بر این مسند تکیه نمی کردند، چرا این را می گویم چون بی رحم تر و بی وجدانتر از حاج مسعود رجوی در تاریخ همان مغول و هلاکو بوده اند

حاج مسعود رجوی در هر شرایطی و با هر طرز تفکری می بایست به عواطف و احساسات انسانی احترام بگذارند این امر مشهود یکی از الزامات زیست در دنیای مدرن و عصر تحولات دموکراتیک و جهانی ست که مناسبات انسانی و اجتماعی آن بر اساس ” عقلانیت انتقادی ” پی ریزی شده است

حاج مسعود رجوی آیا این خانواده ها طبق موازین و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر حق تماس و دیدار با اعضای خانواده اش را ندارد؟

حاج مسعود رجوی مادران و پدران و خانواده ها کاری به مسائل سیاسی ندارند خواست طبیعی و منطقی آنان مانند هر مادر یا پدری در دنیا اینست که میخواهند عزیزان اسیر خودشان را ملاقات کنند

خواسته به حق و انسانی این مادران و پدران و خانواده ها که تا به امروز با بی مهری حاج مسعود رجوی سنگدل مواجه گردیده اند کوچکترین و ابتدائی ترین خواسته هر انسانی است که بتواند با اعضای خانواده اش ملاقات نماید حتی به جانیان خطرناک و یا در مستبدترین کشورهای دنیا هم این حق را برای افراد قائل میشوند

حاج مسعود رجوی بر اساس کدام حکم انسانی و اسلامی مانع دیدار این پدران و مادران سالخورده با عزیزانشان میشوند؟

این چه مبارزه ای است که خانواده در آن دشمن اصلی و لانه فساد تلقی میشود و باید مورد اتهام و هتک حرمت قرار گیرد؟

کدام وجدان بشری تاکنون بر چنین مبارزه ای صحه گذاشته و عاطفه و احساس را مانع فعالیت سیاسی تلقی کرده است؟

و نهایتا اینکه چرا رهبران دنیا در قبال این همه نامردمی و نقض اولیه ترین مبانی حقوق بشر ساکت هستند و کاری انجام نمیدهند؟

حدس زدن پاسخ به سؤال بالا زیاد مشکل نیست. در چنین حالتی حتما صدای آمریکا و بی بی سی و تمامی رسانه های غربی و سازمان های بین المللی و حقوق بشری برای برآورده کردن خواست آنان بسیج میشدند و گوش جهانیان را کر میکردند و هر روز عکس و خبر با تفصیلات منعکس می نمودند و برای این مصیبت اشک ها می ریختند و ترانه ها می ساختند و مصاحبه ها میکردند و تحلیل ها ارائه می دادند

بر اساس نظریه فرقه ها که حاج مسعود رجوی تابع آن هست فردی که مهر و عاطفه اعضای خانواده را در قلب خویش بکشد براحتی خود و هر کس دیگر را هم خواهد توانست نابود سازد

حاج مسعود رجوی و فرقه اش در برابر خانواده ها ایستادگی میکنند و تن به خواسته آنان نمیدهند چرا که اجازه دادن به اعضای اسیر در فرقه برای خروج از فرقه رجوی و دیدار با خانواده را مترادف با آشنا شدن آنان با مسائل خارج از فرقه رجوی و زنده شدن عواطف سرکوب شده و لاجرم نابودی تشکیلات فرقه ای خود می داند زمانی حاج مسعود رجوی و فرقه اش سرود نبرد با آمریکا سر میداد و در دورانی مبارزه با جمهوری اسلامی را سرلوحه استراتژی خود کرده بود ولی ظاهرا خانواده ها در حال حاضر دشمن اصلی فرقه وی بوده و خط مقدم جبهه مقابل او را تشکیل داده اند و در این رابطه البته حاج مسعود رجوی دست التماس به سوی دشمن اول دراز کرده همان دشمنی که اوایل جمهوری اسلامی را به سازش در برابر آن متهم میکردند

هر وقت خانواده ها عرصه را بر حاج مسعود رجوی تنگ میکنند، حاج مسعود رجوی سریع بنزین و کبریت به اعضای اسیر در فرقه اش می دهد تا سریال خودسوزی راه بیندازند، ولی حاج مسعود رجوی از این قاعده و قانون معاف هست برای همین حاج مسعود رجوی تا امروز زنده مانده در آشفته بازار غیرمتعارف حاج مسعود رجوی، که گوشت های دم توپ، هیزم های معرکه، بازیچه های خسته،

اعضای اسیر در فرقه اش هستن در این میدان هیزم تنور زیاده طلبی، خود بزرگ بینی و خیانت حاج مسعود رجوی هست جان اعضای اسیر در فرقه رجوی به اندازه ارزنی برای حاج مسعود رجوی ارزشی ندارد

اینجانب به عنوان یک جدا شده از فرقه رجوی به همه مادران و پدران و همه خواهران و برادرانی که برای نجات عزیزانشان از چنگال حاج مسعود رجوی عزم جزم کردند و رنج و مشقات شرایط فعلی عراق را بر دوش خود کشیده اند درود میفرستم و دستشان را میبوسم و افتخار میکنم به تک به تکشان که در برابر حاج مسعود رجوی و ایدئولوژی فاسد او ایستاده اند و فریاد آزادی عزیزانشان را سر میدهند

واما حاج مسعود رجوی باید که همچون دیگر گناهکاران به پای میز حسابرسی کشانده شود و پاسخگوی تک تک جنایتها و خیانتهای ننگینش باشد وامروز ترس حاج مسعود رجوی از حضور خانواده ها بیشتر به همین دلیل هست که مبادا به میز حسابرسی کشانده شود چون خوب میداند که عزم جزم این مادران و پداران وخواهران و برادران کوه ها را ار جای میکند و حاج مسعود رجوی و امثال حاج مسعود رجوی پشه هم نیستند در برابر این اراده استوار و آهنین، حالا هرچه میخواهید به این عزیزان تهمت بزنید و به اصطلاح خودتان از میدان بدر ببرید ولی بدانید که نقطه پایان و مهر باطل شد برفرق سر حاج مسعود رجوی کوبیده شده است

لعنت بر حاج مسعود رجوی و آل حاج مسعود رجوی

درود بر پدران و مادران و خواهرانی که در مقابل حصار های حاج مسعود رجوی ایستاده اند و فریاد آزادی عزیزانشان را سر میدهند

_______________________________________

آرشیو موضوع : خانواده قربانیان اسیر در سازمان مجاهدین

لحظه تاریخی که نرگس بهشتی برادر اسیرش را در مقابل کمپ لیبرتی از دور می بیند

راحله ایرانپور: سفرنامه انتظار و امید – قسمت چهارم

لحظه تاریخی که نرگس بهشتی برادر اسیرش را در مقابل کمپ لیبرتی از دور می بیند  محمد کرمی، وبلاگ عیاران، شانزدهم می ۲۰۱۶:… قبل از عید نوروز امسال (۹۵) که آخرین سری خانواده ها برای دیدار با جگر گوشگان خود به جلوی کمپ لیبرتی رفته بودند روز ها بود که در آنجا تظاهرات اعتراضی علیه اسیر …

نامۀ ۳۵ خانوادۀ اسرای فرقۀ رجوی در لیبرتی به نخست وزیر عراق

راحله ایرانپور: سفرنامه انتظار و امید – قسمت چهارم

نامۀ ۳۵ خانوادۀ اسرای فرقۀ رجوی در لیبرتی به نخست وزیر عراق  پیوند رهایی، پنجم می ۲۰۱۶:…  آیا در یک سازمان و یا دسته نظامی سربازان وپرسنل، طی دوران خدمت باید از دیدار خانواده هایشان محروم باشند؟؟ آیا در کجای جهان حتی زندانی از ملاقات و تماس با خانواده اش برای دهها سال محروم می …

نامۀ آقای مصطفی محمدی به صافی الیاسری قلم به مزد فرقۀ رجوی

راحله ایرانپور: سفرنامه انتظار و امید – قسمت چهارم

نامۀ آقای مصطفی محمدی به صافی الیاسری قلم به مزد فرقۀ رجوی پیوند رهایی، نهم آوریل ۲۰۱۶:…  اقای صافی من این را قبلا از رجوی پرسیده بودم اما هیچگاه پاسخی نگرفتم . اینک از شما می پرسم این چه تشکیلاتی هست که دران افرادش نه به اینترنت دسترسی دارند و نه به تلفن همراه؟، چیزی …

نامه خدیجه ( رقیه) خدائی به پسرش سید مرتضی اکبری نسب در کمپ آلبانی

نامه خدیجه ( رقیه) خدائی به پسرش سید مرتضی اکبری نسب در کمپ آلبانی

نامه خدیجه ( رقیه) خدائی به پسرش سید مرتضی اکبری نسب در کمپ آلبانی خدیجه (رقیه) خدایی، سراب، آذربایجان شرقی، هشتم آوریل ۲۰۱۶:…  نمیدانم کدام سلوک و مذهبی میخواهد و میتواند یک انسان چنین خوش بین و رئوف را تغییر دهد کدام منطق قبول میکند که مادری سی سال از دیدار فرزندش محروم باشد و این چه …

نامه خانم بهشتی به مناسبت ۱۹ فروردین ( سالگرد اسارت برادرانم در فرقه رجوی)

نامه خدیجه ( رقیه) خدائی به پسرش سید مرتضی اکبری نسب در کمپ آلبانی

نامه خانم بهشتی به مناسبت ۱۹ فروردین  نرگس بهشتی، ندای حقیقت، ششم آوریل ۲۰۱۶:…کجایند کمیساریا کجایند مسئولین سازمان ملل من برادرم مصطفی رامیخواهم و تاجان دربدن دارم پیش میروم خطاب به رجوی میگویم رجوی خائن مرتضی ی من را به کشتن دادی ولی مصطفی را ازچنگالت نجات میدهم تا ان سردنیا خواهم رفت وفریاد میزنم …

سفرنامه انتظار و امید- قسمت پایانی

نامه خدیجه ( رقیه) خدائی به پسرش سید مرتضی اکبری نسب در کمپ آلبانی

سفرنامه انتظار و امید- قسمت پایانی راحله ایرانپور، بنیاد خانواده سحر، بغداد، دهم مارس ۲۰۱۶:…  از حال و روز برادران جدا شده ام که در چند روز گذشته به همراه بعضی از اعضای خانواده شان در هتل اقامت داشتند و اکنون باید خداحافظی کنند نمی دانم چه بگویم، مانند پرندگان سرکنده بی قرار، چون پروانه …

نامه سرگشاده خانم نرگس بهشتی به حیدر العبادی

نامه سرگشاده خانم نرگس بهشتی به حیدر العبادی

نامه سرگشاده خانم نرگس بهشتی به حیدر العبادی ندای حقیقت، هشتم مارس ۲۰۱۶:…  جناب آقای حیدر العبادی من ۱۴ سال است برادرم را ندیده ام چندین بار به عراق سفر کرده ام و با مقامات مختلفی از جمله نمایندگان مجلس و وزیر حقوق بشر عراق نیز ملاقات کرده ام ولی تا کنون موفق به دیدار …

برادرم یک فرشته بود که سازمان او را از دست ما ربود!

برادرم یک فرشته بود که سازمان او را از دست ما ربود!

مسعود رجوی که اینهمه با ما خانواده ها دشمن است ومیگوید که هرکس با من نیست دشمن من است، معلوم است که اگر بقدرت برسد با مردم دیگر چه خواهد کرد! درپایان کلام اعلام میکنم که من هرکار لازمی را جهت انتقال برادرم به خارج ازعراق و کشور امن ، خواهم کرد و ابدا ساکت نخواهم شد. نظر …

راحله ایرانپور: سفرنامه انتظار و امید – قسمت چهارم

راحله ایرانپور: سفرنامه انتظار و امید – قسمت چهارم

سفرنامه انتظار و امید – قسمت چهارم راحله ایرانپور، بنیاد خانواده سحر، بغداد، دوم مارس ۲۰۱۶:…  از پنجره یکی از بنگال ها اسیری مخفیانه ما را نگاه می کند. پیداست که عزیزانمان هم مشتاق دیدار با ما هستند. تنها خدا می داند که ما رسولان عشق با حضور پر شور خود و با فریاد های …

سفر نامه انتظار و امید – قسمت سوم

سفر نامه انتظار و امید – قسمت سوم

سفر نامه انتظار و امید – قسمت سوم راحله ایرانپور، بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۶:…  خواهر مجاهدم، مهر خواهریت کجاست، آیین مادری چه شد، رسم همسری کجا رفت؟ باز آ و دلتنگ مرا مونس جان باش. وین سوخته را محرم اسرار نهان باش. مجاهدین در سکوت به مقابله می آیند و پلاکاردهای عریض خود را …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید