باند رجوی حق سوء استفاده از نام صمد بهرنگی را ندارد!!

0
1424

البته صمد بهرنگی بسان شفقی است که برتارک فرهنگیان ومعلمان مبارز ایران می درخشد وجزو بیشماران نیست! هیچ جامعه ای درجهان ، نمیتواند بی شمارانی مانند این زنده یاد فرهیخته داشته باشد. این افراد درمقاطعی از تاریخ هرکشور پرورانده شده و گذشت دهه ها لازم است که دگرباره چنین شخصیت هایی ساخته شوند وصمد بیش ازاینکه محصول فرهنگ ایران باشد، زاده ی مبارزاتی بود که این فرهنگ را به چالش میکشید !! مبارزاتی که ازدوران مشروطیت آغاز شده واغلب کم فروغ ازآب درآمده بودند! او این ویژگی منحصر بفرد خود را درنقد گذشته وحال روابط اجتماعی موجود بدست آورده بود واتفاقا نظر چندان مناسبی هم به همکاران تیره بخت ومحیط زندگی خود نداشت !!

باند رجوی حق سوء استفاده از نام صمد بهرنگی را ندارد!!

منبع: انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی ـ 17.05.2016

محمد قرائی که نام منفوری در میان قلم بدستان ونان به نرخ روز خورندگان باند رجوی است، برای کتمان مناسبات ضدانسانی موجود در تشکیلات رجوی، هوای روز معلم و حمایت؟! ازاین قشر زحمتکش و کم وبیش فرهیخته ی کشورمان کرده وضمن ارائه ی  شرحی از سوابقی که منجر به نام گذاری روز خاص بنام روز معلم درایران شده ، خواسته است که با ذکر نام چهره های بلند آوازه ی فرهنگ ایران، به خواننده القا کند که درب سازمان مجاهدین رجوی هم براین سیاق و پاشنه می چرخد!!
اودر قسمتی ازاین نوشته ی خود آورده است:
” جامعه افتخارآفرین فرهنگیان ومعلمان ایران زمین قهرمانان گرانقدری دردامان خویش پرورانده وآنهارا هدیه راه رهایی واعتلای فرهنگ این مرزوبوم ساخته است. معلم جوان ودلسوزروستاهای آذربایجان، صمد بهرنگی یکی ازاین بیشماران است. صمد از جمله معلمینی بود که تأثیرات شگرفی در مبارزه معلمان دوران خود و پس از خودباقی گذاشت ” !
البته صمد بهرنگی بسان شفقی است که برتارک فرهنگیان ومعلمان مبارز ایران می درخشد وجزو بیشماران نیست!
هیچ جامعه ای درجهان ، نمیتواند بی شمارانی مانند این زنده یاد فرهیخته داشته باشد.
این افراد درمقاطعی از تاریخ هرکشور پرورانده شده و گذشت دهه ها لازم است که دگرباره چنین شخصیت هایی ساخته شوند وصمد بیش ازاینکه محصول فرهنگ ایران باشد، زاده ی مبارزاتی بود که این فرهنگ را به چالش میکشید !!
مبارزاتی که ازدوران مشروطیت آغاز شده واغلب کم فروغ ازآب درآمده بودند!
او این ویژگی منحصر بفرد خود را درنقد گذشته وحال روابط اجتماعی موجود بدست آورده بود واتفاقا نظر چندان مناسبی هم به همکاران تیره بخت ومحیط زندگی خود نداشت !!
برای آشنا شدن با مواضع او دراین رابطه، میتوانید به مقاله ی ” چوخ بختیار= خوشبخت زیادی” مراجعه کنید!
درادامه میخوانیم:
” ماهی سیاه کوچلویی که برای رسیدن به دریای آزادی وآگاهی درجا نزد وراه افتاد وخود راه شد ورهنما. کتاب کند وکاو درمسائل تربیتی ایران دردوران خودش، حرفها برای گفتن داشت “.
ای کاش که ماهی سیاه کوچولوی قهرمان و عاشق حقیقت جوی او ، به تنهایی وارد دریا نمیشد و دوستان وهمکاران بیشتری برای خود جمع میکرد ونشان میداد که تاریخ را اکثریت مردم  و نه تنها قهرمانان میسازند!
اما به کتاب ” کند وکاو درمسائل تربیتی ایران ” که نگاه میکنیم ، نقد عریان، جانانه ودلسوزانه ای را از شرایط تربیتی وآموزشی ایران میبینیم که درنوع خود بی نظیر است!
باری ، درتشکیلاتی مانند فرقه ی رجوی که اصل بر تک محوری وگریز ازخرد جمعی وبیگانگی با مسائل عالیه ی کشور قرار گرفته، سخن از زنده یادانی مانند صمد نمیتواند دربین باشد!
او حقوق چندر غاز خود را صرف خرید کتاب برای کودکان محروم میکرد ورجوی درتضاد کامل با او ، همه چیز رابرای خود میخواهد و زمانی که اوضاع فراهم شد، زندگی هزار ویک شب گونه ای برای خود تدارک دید !!
بنابراین شما آقای قرایی! نمیتوانید هم مسعود وهم صمد را درکنار هم داشته باشید !
دوران طوری عوض شده ، که جای وسیعی برای این دودوزه بازی کردن ها  و تصاحب همزمان ” خدا وخرما “دراختیار شما ها قرار نمیدهد!
نوید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : نفی خشونت، تروریسم و فرقه گرایی

محمد حسین سبحانی:چرا مجاهدین خلق، در تشکیلات خود شریعتی زدایی کردند؟

محمد حسین سبحانی:چرا مجاهدین خلق، در تشکیلات خود شریعتی زدایی کردند؟

همانطور که در بالا اشاره کردم مسعود رجوی روی شخصیت و اندیشه دکتر علی شریعتی بسیار حساس و از رشد تفکر او در سازمان مجاهدین هراس داشت، هر چند که به دلیل محبوبیت فراوان دکتر علی شریعتی، آن را نه خود و نه رسانه های تبلیغاتی مجاهدین علنی نمی کنند. بسیاری، از جمله نگارنده، عقیده دارند که ریشه این …

فرقه تروریستی رجوی هم عملیات تروریستی در کشور فرانسه را محکوم می کند

فرقه تروریستی رجوی هم عملیات تروریستی در کشور فرانسه را محکوم می کند

فرقه تروریستی رجوی هم عملیات تروریستی در کشور فرانسه را محکوم می کند علی جهانی 18.01.2015 چند روز پیش داشتم وقایع اخیر پاریس را در مورد حمله تروریستی نگاه می کردم خبر محکوم کردن این حمله تروریستی توسط مریم رجوی نظرم را جلب کرد و برای من خیلی عجیب بود که ایشان این حمله تروریستی را با چه رویی محکوم می …

کنکاشی در مورد ” شورای ملی مقاومت “

کنکاشی در مورد ” شورای ملی مقاومت “

کنکاشی در مورد ” شورای ملی مقاومت ” فیلم و متن کامل مصاحبه تلویزیونی محمد حسین سبحانی با دکتر ابوالحسن بنی صدر 06.11.2010 ایران قلم گفته می شود که برای برون‌رفت از هر تضادی باید به “شورا” متوسل شد، زیرا “شورا” جوهر دموکراسی است . اما جامعه ایرانی با این پرسش مواجه است که پس چرابعضی از شوراها …

مجاهدین خلق در عراق، یک معمای سیاسی

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی (RAND)

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی (RAND)

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی (RAND) (گزارش کامل بعلاوه پیوست ها) انستیتوی تحقیقات دفاعی ملی RAND این سند به عنوان یک مدرک عمومی مؤسسه RAND در سایت www.rand.org در اختیار عموم قرار داده شده است. مؤسسه RAND یک سازمان تحقیقاتی غیر انتفاعی است که تحلیل های عملی و راه حل های مؤثر در برابر چالش هایی که جامعه و بخش خصوصی در سراسر …

سود و زیان تروریسم

سود و زیان تروریسم

سود و زیان تروریسم پس از این که تروریستها زمینهای خود در افغانستان و سوریه و عراق را به دلخواه شخم زدند، در مرحله بعد، قرار شد به منافع غرب و جایی که غربیها ضربه پذیرند، حمله ور شوند و زمین بازی و یا میدان جنگ را خود انتخاب کنند. پس از حادثه تروریستی پاریس، موجی از ناآرامی و ترس از خشونت …

نامه ای دیگر به خواهرم زینب در زندان لیبرتی

نامه ای دیگر به خواهرم زینب در زندان لیبرتی

نامه ای دیگر به خواهرم زینب در زندان لیبرتی مونا (آذر) حسین نژاد زینبم خواهر قشنگم! وقتی نامه ات به کمیساریا، منتشر شد و دیدم، برای ساعتی سراغ متن نامه ات نرفتم و تنها خیره شدم به عکست و دست خطتت، عکست رو نوازش کردم وصورت ماهت رو بوسیدم و غرق شدم تو عمق نگاهت و چشمات. مثل خیلی از خواهرهای دیگر …

در جوامع دموکراتیک ما از تروریستها تقاضا نمی کنیم که ما را نکشند

نامه ای دیگر به خواهرم زینب در زندان لیبرتی

نامه سرگشاده آن خدابنده (سینگلتون) در بریتانیا به رئیس جمهور فرانسه فرانسواز اولاند در جوامع دموکراتیک ما از تروریستها تقاضا نمی کنیم که ما را نکشند بلکه ما از رهبران منتخب انتظار داریم که جلوی چنین وقایعی را بگیرند آن خدابنده ( سینگلتون ) 10.01.2015 www.iran-interlink.org لینک به متن انگلیسی آقای رئیس جمهور عزیز آزادی بیان در سراسر اروپا مورد تهدید جدی قرار گرفته است. شما و …

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان 19.10.2007 بتول ملکی همیشه در گوشه و کنار محیط زندگی ما کلماتی نظیر تعدی، زور، حق کشی شنیده میشد که امروزه این کلمات بیشتر به صورت کلمه خشونت بکار می رود که در برگیرنده معانی تمامی آنها می باشد. خشونت بر علیه زنان، کودکان و همه آنهایی که به نحوی به لحاظ بدنی و حقوقی ضعیف تر و دارای قدرت کمتری …

آیا رهبری مجاهدین تسلیم حقیقت می شود؟

آیا رهبری مجاهدین تسلیم حقیقت می شود؟

آیا رهبری مجاهدین تسلیم حقیقت می شود؟ از ادعای خارج شدن از لیست گروههای تروریستی تا افزایش اتهامات مریم رجوی توسط دادستانی پاریس 12.04.2007 سایت ایران قلم ـ یادداشت روز info@iran-ghalam.de www.iran-ghalam.de بیش از سه ماه از دروغ بزرگ مجاهدین مبنی بر خروج از لیست گروه های تروریستی که منجر به لب گشایی مسعود رجوی از مخفیگاه خود و ارسال پیام تبریک!! به همسرش مریم رجوی …

فرقه رجوی جنایتکار چه فرقی با داعش دارد؟

فرقه رجوی جنایتکار چه فرقی با داعش دارد؟

فرقه رجوی جنایتکار چه فرقی با داعش دارد؟ چند روز پیش سنگ فرش خیابانهای پاریس توسط چند تروریست وحشی به خون اغشته شد این عمل وحشیانه توسط گروه وحشی داعش برعلیه روزنامه نگاران و کاریکاتوریستهایی صورت گرفت که به زعم جنایتکاران جرمشان کشیدن کاریکاتور رهبر گروه وحشی داعش و نوشتن جملات خنده دار در مورد این گروه بوحشی بوده . این عمل …

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید