آکسیون اعتراضی در مرکز شهر کلن علیه فرقه رجوی

0
1034

آکسیون اعتراضی در مرکز شهر کلن علیه فرقه رجوی 

زنان ایران، کلن آلمان، پانزدهم می ۲۰۱۶:…  این گردهمائی به مدت دو ساعت در مرکز شهر کلن در مقابل کلیسای مشهور دم، برگزار شد، شخصیتهای حقوق بشری خانم حمیرا محمد نژاد، آقای علی جهانی- آقای نادر کشتکار- آقای داوود باقر وند و آقای امیر موثقی-آقای مهدی خوشحال- آقای عبدالکریم ابراهیمی- خانم زهرا معینی و خانم بتول سلطانی با شرکت فعالشان دفاع از آزادیهای اولیه افراد عضو فرقه رجوی را که توسط سیستم تشکیلاتی رجوی سالهاست … 

لینک به منبع

آکسیون اعتراضی در مرکز شهر کلن علیه فرقه رجوی

آکسیون در حمایت از خانواده های مجاهدین خلق

روز گذشته شنبه چهاردهم ماه می شخصیتهای منتقد فرقه رجوی در حمایت از حق مسلم دیدار خانواده ها و هشدار به جامعه بشری گردهم آئی و تظاهرات داشتند این گردهمائی به مدت دو ساعت در مرکز شهر کلن در مقابل کلیسای مشهور دم، برگزار شد، شخصیتهای حقوق بشری خانم حمیرا محمد نژاد، آقای علی جهانی- آقای نادر کشتکار- آقای داوود باقر وند و آقای امیر موثقی-آقای مهدی خوشحال- آقای عبدالکریم ابراهیمی- خانم زهرا معینی و خانم بتول سلطانی با شرکت فعالشان دفاع از آزادیهای اولیه افراد عضو فرقه رجوی را که توسط سیستم تشکیلاتی رجوی سالهاست تحت روانگردانی قرار گرفته اند را خواستار شدند.

در این آکسیون که ساعتها ادامه داشت صدها نسخه از بروشورهای افشاگرانه به زبان آلمانی و انگلیسی در اختیار علاقمندان و شهروندان آلمانی قرار گرفت تا آنها چشمهایشان را باز کنند و نسبت به یک فرقه مافیائی سازمانیافته بی تفاوت نباشند.

براستی ایکاش زمانی که هر یک از ما در دام این فرقه گرفتار و زندگی و احساسات خود را یکی پس از دیگری در سرآب آزادی از دست دادیم کسی بود تا ما را هوشیار می کرد.

این تظاهرات مورد توجه و استقبال بی نظیر مردم و شهروندان قرار گرفت.

همچنین در صحبت کوتاهی هر یک از این شخصیتها انگیزه حضورشان را بیان کردند. نوار ویدئوی این صحبتها با کلیک بر روی هر یک از عکسها قابل دسترسی است.

https://youtu.be/x4brIaz7UcI

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید