مجید روحی:حاج مسعود رجوی با مکانیزم شستشوی مغزی طلبکار همه ی …

0
1220

حاج مسعود رجوی با مکانیزم شستشوی مغزی طلبکار همه ی اعضای اسیر و بردگان در فرقه اش است 

مجید روحی، ایران اینترلینک، دوازدهم می ۲۰۱۶:…  بعد از شستشوی مغزی و حذف دانسته های قبلی، اعضای اسیر در فرقه برای مسخ شدن و تغییر هویت آماده شده و مقاومتی از خود نشان نمی دهد. مثلاً در نشست های عمومی حاج مسعود رجوی تراوشات ذهن بیگانه پرست حاج مسعود رجوی را می پذیرند و به راحتی می تواند سرباز گارد صدام حسین دیکتاتور شوند و یا در قالب تیم های عملیاتی منابع ملی خطوط لوله نفت …

لینک به ایران اینترلینک

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

حاج مسعود رجوی با مکانیزم شستشوی مغزی طلبکار همه ی اعضای اسیر و بردگان در فرقه اش است

مغز شویی فرقه رجوی مجاهدین خلق

 مجید روحیتا کسی خود تجربه تحت شستشوی مغزی قرار گرفتن را نداشته باشد شاید با هر چقدر خواندن در این خصوص هم نتواند کاملا درک کند که چه برسر آن فردی که شستشوی مغزی میشود می اید؟

بطور واقعی شستشوی مغزی یک انطباق غیر قابل رویت برای افرادیست که با شرایطی که در آن قرار میگیرند به وجود می آید!

وقتی فردی تحت شستشوی مغزی قرار میگیرد خود اساسان نمیتواند از میزان و شدت آن خبردار شود و وقتی فرد متوجه عمق فاجعه میشود که

* اولا کلی از عمر فرد به باد رفته و گذشته و فرد به یک انسان غیر طبیعی تبدیل شده است

* دوم اینکه بایستی یک شوک اساسی بلحاظ شخصیتی به فرد وارد شود و به یک تناقض جدی در خود و بیرون خود برسد تا شاید کمی درک کند که چه بر سرش آمده است
مثلا بایستی فرد به شکلی که در آن شرایط قرار گرفته است فاصله بگیرد و با چیزی جز آنچه تا قبلش به فرد گفته اند و به فرد رسانده اند مواجه شود تا شاید کمی ذهنش ترک بخورد! چون مکانیزم کار به این شکل است که فرد مورد نظر اساسان متوجه تغییرات در خودش نمیشود

حاج مسعود رجوی در فرقه اش ریل تغییر هویت و الگودهی به شخصیت شیوه های متفاوتی دارد. هوادارانی با سلیقه ها و نظرات مختلف و گاه متضاد، از اقشار جوامع مختلف، تحت شرایطی خاص و تأثیر تبلیغات عوام فریبانه با بریدن از اجتماع، راه ورود به فرقه حاج مسعود رجوی را در پیش می گیرند تا خود را به روابط و تشکیلات فرقه گرایانه ای حاج مسعود رجوی که شناخت چندانی از آن را ندارند وصل نمایند. چفت شدن به فرقه حاج مسعود رجوی در شرایطی صورت می گیرد که پیوسته افکار، برداشت ها و قضاوت های مختلف، با افکار و ماهیت حاج مسعود رجوی رهبری فردی و انحصار طلبی فرقه در تعارض و تضاد است.

چون افکار واندیشه های حاج مسعود رجوی و فرقه اش زاییده انقلاب های هدفمند و استراتژیک های مسکن برای گریز از بحران هاست و هیچ گونه وجه تمایزی با مقرارات و معیار های قابل قبول بیرونی ندارند

در فرقه حاج مسعود رجوی همه اعضای اسیر در فرقه باید یکسان فکر کنند به اصطلاح همه اعضای اسیر در فرقه با بریدن از افکار گذشته، خود را به افکار حاج مسعود رجوی و فرقه اش بسپارند تا انتقاد و اعتراضات به حد اقل برسد و اعضای اسیر در فرقه اطاعت پذیر و ماشینی شوند بدین ترتیب هر یک از اعضای اسیر در فرقه باید پروسه ای از تغییرات هویِتی را بگذراند.
در مرحله نخست تغییرات اجباری ، ماهیت هر یک از اعضای اسیر در فرقه هدف قرار می گیرد. اندوخته های علمی و تخصصی اعضای اسیر در فرقه را از او می گیرند تا هر آن چه از گذشته با خود داشته و گاه به داشتن آنها افتخار نموده از ذهن برونگرای او پاک شوند به عبارتی حاج مسعود رجوی اعضای صید شده را بعد از انتقال به داخل تشکیلات فرقه اش در خاک عراقِ، مانند یک سیستم کامپیوتر فرمت می کند تا سوابق گذشته اش پاک شوند و زمینه برای نصب نرم افزار خاص فرقه مساعد شود.

بعد از شستشوی مغزی و حذف دانسته های قبلی، اعضای اسیر در فرقه برای مسخ شدن و تغییر هویت آماده شده و مقاومتی از خود نشان نمی دهد.

مثلاً در نشست های عمومی حاج مسعود رجوی تراوشات ذهن بیگانه پرست حاج مسعود رجوی را می پذیرند و به راحتی می تواند سرباز گارد صدام حسین دیکتاتور شوند و یا در قالب تیم های عملیاتی منابع ملی * خطوط لوله نفت * را منفجر کنند یا در اماکن عمومی بمب گذاری نمایند و با پرتاب خمپاره در قلب شهرها مردم بی گناه را به قتل برسانند.
قربانی باید قالب تهی کرده و در آینده براندوخته ها و سوابق خود تکیه نکند و طلبکارهم نباشد. حقیر و ناچیز شمردن تخصص اعضای اسیر در فرقه تا بدان جا پیش می رود که تحصیلات بالا را *خرده علم * می نامند تا سبب شرم و سر افکندگی صاحب علم و تخصص شود و خجالت بکشد که از سوابق و مدارج بیرونی خود سخن به میان آورد.

از دیگر مکانیسم های تحقیر رایج در فرقه حاج مسعود رجوی، واداشتن اعضای اسیر و متخصص به کار های سخت و طاقت فرسا است. کار هایی که در شأن اعضای اسیر در فرقه نیست و در بیرون از فرقه حاج مسعود رجوی هیچ گاه به انجام آن ها فکر نکرده اند مثلاً کار در سرویس های بهداشتی یا جمع آوری زباله که اعضای اسیر در فرقه را در تشکیلات خرد کرده تا علم و تخصص و جایگاه اجتماعی گذشته خود را فراموش کند.

به نوعی حاج مسعود رجوی بر هویّت و شخصیّت اعضای اسیر در فرقه اش تیغ می کشد و با جراحی و کالبد شکافی، قربانی فرقه را برای پذیرش قالب جدید تجزیه می کند.
آنگاه حاج مسعود رجوی اعضای اسیر در فرقه اش را در موقعیّت * تحت برخورد * قرار می دهد تا ظاهراً آن ها را وارد جامعه ای بی طبقه نمایند در باطن تغییری صورت نمی گیرد و تبعیض همچنان ادامه دارد با این تفاوت که به اعضای اسیر در فرقه این طور وانمود می کنند که هر آن چه بدست آورده از الطاف و موهبت حاج مسعود رجوی رهبری عقیدتی فرقه بوده است.

بعد از هویّت زدایی و فرمت سوابق گذشته، اعضای اسیر در فرقه به نحو دلخواه پارتیشن بندی می شود، اولین و آخرین درایو انحصاری، با هویت فرقه ای، بنام حاج مسعود رجوی و مالکیت او ثبت می شود و به این ترتیب زمینه آغاز ریل آموزش و گذراندن کلاس های انقلاب در اعضای اسیر در فرقه به نحو مطلوب و مورد قبول تشکیلات مهیا می گردد.

هر چه برای پر کردن فایل ها و پوشه های خاص مقررات فرقه ای و تشکیلاتی از قبل آماده شده است در کلاس ها و نشست های مستمر توسط حاج مسعود رجوی، مسئولین بالا، فرماندهان رده های مختلف در ذهن و حافظه فرد کپی می شود.

در بایگانی مطالب و سر فصل ها اعضای اسیر در فرقه هیچ گونه اختیاری در انتخاب و یا انتقاد و اعتراضی ندارند. فکر کردن نوعی مسئله دار شدن است. فقط حاج مسعود رجوی رهبری عقیدتی فرقه حق انتخاب و انتقاد از دیگران را دارد.

بعد از این که اعضای اسیر در فرقه مرحله انقلاب و کلاس های عقیدتی و ایدئولوژی و انقلاب را بدون مسئله و مشکلی پشت سر گذاشتند، نوبت بازگشت به وضعیت اولیه و وضعیت عادی سازی می رسد.

اکنون زمان آن رسیده که حاج مسعود رجوی رهبر عقیدتی فرقه بعد از در دست گرفتن مهار و کنترل اعضای اسیر در فرقه اش به سراغ مهارت و اندوخته ها و تخصص اعضای اسیر در فرقه برود و از منابع استثمار شده و مالکیت خصوصی خود به نحو دلخواه و خواست تشکیلات بهره کشی و استفاده نماید، بدون این که احساس برتری شغلی و غرور داشتن علم و تخصص مطرح شود چرا که شغل و تخصص بیرون از تشکیلات را اعضای اسیر در فرقه به دست آورده و مایه افتخار و امتیاز خود می داند ولی با پذیرش انقلاب، تغییرات و قطع وابستگی با دنیای بیرون از فرقه حاج مسعود رجوی، دیگر نمی تواند از گذشته خود سخنی به میان آورد هر چه بدست می آورد از رده و مسئولیت همه را باید مدیون الطاف حاج مسعود رجوی بداند ولا غیر.

از این رو اعضای اسیر در فرقه با هر علم و تخصصی بدهکار حاج مسعود رجوی می شوند و حاج مسعود رجوی متقابلا طلبکار همه ی اعضای اسیر و بردگان خود است.

ازدیگر روش های مقدمات شستشوی مغزی این است که از اعضای اسیر در فرقه می خواهند پیشنهادات و اظهار نظر های خود را در جمع مطرح کند و بعد خود به سر کوب دید گاه های فرد می پرداختند تا او را تحقیر کنند فی الواقع تیغ کشیدن بر خود و اعتراف به معایب و نقاط ضعف و اعتراف به آن چه در گذشته انجام داده است

یکی دیگر از روش ها ی تحقیر، خوار نمودن اعضای اسیر در فرقه در جلوی جمع است که در نشست های انقلاب ایدئولوژیک بسیار رایج بود. هدف از تحقیر نمودن، این بود که غرور و اعتماد به نفس اعضای اسیر در فرقه را بشکنند و اعضای اسیر در فرقه را مجبور کنند با نوشتن گزارشات مختلف در هر زمینه ای و انتقاد از خود به گناهان خود اعتراف نماید.

در این گزارشات تمامی نقاط ضعف و اشتباهات و گنا هان اعضای اسیر در فرقه را باید اعتراف می کردند و اعضای اسیر در فرقه اجازه نداشتند که از نقاط قوت خود سخنی به میان آورند یا از توانمندی ها و اندوخته های خود صحبت کنند.

بزرگ نمایی معایب از وظایف تشکیلاتی اعضای اسیر در فرقه بود و می گفتند نقاط قوت کارهایتان، مال حاج مسعود رجوی است

آن را در جیب خود نریزید. در جریان پروسه دگرگون سازی و تغییرات هویتی، تضعیف و شکستن اراده در انسان اهمیت داشت. نهایتا سعی بر آن بود که از اعضای اسیر در فرقه مهره ای اطاعت پذیر و وابسته به حاج مسعود رجوی بسازند به گونه ای که اعضای اسیر در فرقه فکر کند فقط با وصل به حاج مسعود رجوی در قید حیات است.

در فرقه حاج مسعود رجوی هر اعضای اسیر در فرقه یک مسئول دارد و باید تمام مسائل فردی و تشکیلاتی و فعالیت های اجرایی خود را با مسئولش در میان بگذارد و از راه حل های مسئولش بی چون و چرا اطاعت نماید.

اعضای اسیر در فرقه زیر دست حق اعتراض و انتقاد از ما فوق خود را ندارند، اعضای اسیر در فرقه موظفند که مانند ماشین اطاعت نمایند.

سلسله مراتب فرقه حاج مسعود رجوی از رأس هرم رو به پایین است حاج مسعود رجوی درکاکل و جایگاه رهبر عقیدتی قرار دارد و سیر هرم تشکیلاتی از رأس هرم تا پایین ترین لایه تشکیلاتی می آید

هویّت اعضای اسیر در تشکیلات فرقه حل می شود و نمی تواند احساس استقلال نماید. در فرقه حاج مسعود رجوی هر مسئولی وابسته به مسئول بالاتر از خود است

حاج مسعود رجوی به عنوان رهبر تام الاختیار و خاص الخاص فرقه اش است حاج مسعود رجوی بارها اعلام می کرد که ما عنصر متفکر، متخصص، صاحب نظر نمی خواهیم. این فرقه جای افراد روشنفکر و اهل مطالعه نیست!

مسئولان ظاهراً از اعضای اسیر در فرقه می خواستند این گونه باشند ولی در باطن با پروسه وابستگی مطلق به حاج مسعود رجوی و طرد هویـت شخصی مخالف بودند.
از این رو نوعی دو رویی و تضاد در تشکیلات فرقه در حال شکل گیری است که از ذهنیات مستمر اعضای اسیر در فرقه نشأت می گیرد. آن ها سعی می کنند با انجام کار و فعالیت سیاسی به روش خاصی زمینه ارتقاء و گرفتن مسئولیت و رده تشکیلاتی را فراهم کنند

حاج مسعود رجوی ، اعضای اسیر در فرقه اش را طوری پرورش و آموزش می دهد که ریا کار، دو رو و سر به زیر باشند تا کنترل نیرو و امور تشکیلات به دل خواه حاج مسعود رجوی پیش بروند اما اعضای قدیمی و مسئولین رده بالا اهداف پشت پرده حاج مسعود رجوی را تشخیص می دهند و به ترفند ها و فریب های حاج مسعود رجوی واقفند در نتیجه مساله داری در میان اعضای قدیمی چشم گیر است ولی اعضای اسیر جدید و قربانیانی که فریب تبلیغات تورهای شکار برون تشکیلاتی را خورده اند، تا سال ها قادر به بررسی و شناخت روابط سکت و فرقه ای حاج مسعود رجوی نخواهند بود مگر این که در بدو ورود به تشکیلات در شناخت و پذیرش ایدئولوژی حاج مسعود رجوی ساخته، دچار شکیات شوند و زمینه بروز انتقاد و اعتراض به مقررات خشک فرقه ای برایشان مهیا شود.

حاج مسعود رجوی برای سر کوب غرور و شخصیت، مکانیزم های خاصی را به کار می گیرند تا هیچ اعضای اسیر در فرقه به تنهایی نتواند روی پای خود بایستد و نتواند مسایل را شخصان حل کند.

هر یک از اعضای اسیر در فرقه در چار چوب وصل به حاج مسعود رجوی دارای ارزش و اعتبار است ولا غیر اگر اعضای اسیر در فرقه توانست جایگاه حاج مسعود رجوی رهبر عقیدتی فرقه را درک کنند، لیاقت و توان هر کاری را دارند و اگر کاری را انجام دهند و آن را از آن خود بدانند، گناه کار هستند چون هر کاری نشأت گرفته از حاج مسعود رجوی رهبر عقیدتی فرقه است و توان فردی در تشکیلات وجود ندارد

اگر اعضای اسیر در فرقه کارشان را از آن خود بدانند حق حاج مسعود رجوی را ضایع کرده اند و ظالم هستند. در فرقه، همه باید به حاج مسعود رجوی متکی باشند با چشم او ببینند و با گوش او بشنوند !

در حاج مسعود رجوی حل و ذوب شوند ، و کور کورانه رهرو و پیرو حاج مسعود رجوی باشند. در چنین شرایطی است که اگر کار اشتباه و ناقص انجام شده باشد باز ارزش دارد زیرا اعضای اسیر در فرقه با نیت و قصد نزدیکی به حاج مسعود رجوی کار را انجام داده اند نه با صلاحیت و توان خویش.

اعضای اسیر در فرقه که در زندان مقاومت کرده بودند، تحقیر می شدند و مقاومت آن ها را از آن حاج مسعود رجوی می دانستند. مقاومت را از صاحبان اصلی آن ها می گرفتند و به حساب حاج مسعود رجوی می ریختند.

به کسانی که سابقه اتهامی داشتند می گفتند شما به مقاومت خود در زندان افتخار نکنید همه ی مقاومت ها از آن حاج مسعود رجوی هست شما صاحب آن ها نیستید شما از سرمایه های حاج مسعود رجوی در زندان خرج کرده اید.

همه این اباطیل برای آن بود که اعتماد به نفس اعضای اسیر در فرقه را بگیرند که نتواند استقلال فکری و عملی داشته باشند. آن دسته از زندانیانی که در زندان ضعف نشان داده بودند و سابقه همکاری داشتند در تشکیلات حاج مسعود رجوی مورد توجه و عنایت بیشتری قرار می گرفتند!

چون حاج مسعود رجوی هم در دوران زندان با تنوع در مقاومت توانسته بود از اعدام حتمی بگریزد. لذا هم قطاران شبه مقاومتی خود را مورد عطوفت قرار می داد. مقاومین زندان کسانی هستند که به جریان اصلی رهبری پیوسته اند لذا گناهانشان بخشوده می شود.

از نظر حاج مسعود رجوی و فرقه اش ،مقاومین واقعی خود را طلب کار می دانند و همیشه غرور دوران مقاومت در زندان را در سر دارند ولی اعضای اسیر در فرقه که از خود ضعف نشان داده اند سر افکنده و خجلند و خود را بدهکار حاج مسعود رجوی می دانند و بهتر با تشکیلات چفت می شوند درنتیجه کنترل و مهارشان برای حاج مسعود رجوی راحت و بی درد سر است.

پروسه ی مکانیزم مغز شویی حاج مسعود رجوی و فرقه اش بدون در نظر گرفتن حداقل ضوابط انسانی صورت می گیرد تا قربانیان نگون بخت ماشین فرقه تروریستی رجوی چند صباحی بیشتر درخدمت اهداف حاج مسعود رجوی و فرقه اش باشند. شکار اعضای اسیر نا آگاه و ساده لوح در مناسبات برون فرقه ای تا آن جا پیش می رود که صید شکار شده را به داخل شبکه عنکبوتی کشانده و گرفتار می کنند. زمان، مکان ، هویّت ، جنسیت، فکر، خلاقیت و فرهنگ اجتماعی را از او می گیرند و در قالب بندی خاص فرقه و دلخواه حاج مسعود رجوی ، مجموعه ای از مقررات خشک، سکتاریزم و خرافات حاج مسعود رجوی را جایگزین دانسته های عقلانی و انسانی می کنند و بعد مرحله بهره کشی و بیگاری گرفتن از قربانی مسخ شده و اسیر شروع می شود. این دور باطل سال هاست که ادامه دارد و پیوسته تغییرات مکانیزم مغز شویی اش با افشاء گری های رها شدگان و جداشدگان از فرقه حاج مسعود رجوی آشکار و افشاء می گردد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : شورای ملی مقاومت

حامد صرافپور : نقد و رنجش! این چه حکایت باشد؟

سعید جمالی: هواداران مجاهدین بخوانید! + به بی شرفان شورای ملی مقاومت!!!؟؟؟

از استعفا دادگان شورای ملی مقاومت رجوی خواسته بودم به جای دفاع از خود در برابر سیل اتهامات و لجن پراکنی های مریم و مسعود رجوی که توسط چماقداران ایشان نثار می شود، به افشای چیزهایی بپردازند که اتفاقاً نقطه آسیب پذیر زوج رجوی است و هدف وی از گسیل انبوه قلم نویس مواجب بگیر برای قلمفرسایی …

دکتر قصیم:قدرشناسی مسعود رجوی یا…؟ (۲ ) مخارج بیکران ” شاه و ملکه “

سعید جمالی: هواداران مجاهدین بخوانید! + به بی شرفان شورای ملی مقاومت!!!؟؟؟

دستکم صورتحسابهای مخارج کل اعضای کابینه ۲۰ ساله و به ویژه فهرست مخارج بی کران «شاه و ملکه» را نیز جهت اطلاع و آگاهی مردم و خانواده های رنجدیده منتشر کنید. آیا خانم و آقای رجوی صورت ریخت و پاشهای بی حساب خود را امضاء کرده اند؟ این طور که معلومست کارو جانفشانی یک نسل سوخته برای خرج بی …

حامد صرافپور : سخنانی چند با آقایان محمدرضا روحانی و کریم قصیم

حامد صرافپور : سخنانی چند با آقایان محمدرضا روحانی و کریم قصیم

آیا هواداران کنونی این فرقه تروریستی که در جهل بسر می برند، منتظر هستند تا شما از دهه ۶۰ سخن بگویید؟ خیر آنها می خواهند بدانند در شورای دستساز رجوی در طی ربع قرن چه گذشته است. می خواهند بدانند کسانی که به اسم شورای ملی مقاومت گردآورده شده و تحت عنوان مبارزه با دیکتاتوری، در خدمت رجوی …

محمد رضا روحانی : آی دزد آی دزد. شیر نر و کلاهبرداری ـ قسمت سوم

محمد رضا روحانی : آی دزد آی دزد. شیر نر و کلاهبرداری ـ قسمت سوم

نهضت ادامه دارد. میراث خوار خون بها دو شخصیت حقوقی هستند مجاهدین و شورا. اما میزان طلب کلاً معلوم نیست. هرکس چقدر گرفته؟ از چه کسی گرفته؟ عنوان وجوه دریافتی چیست؟ کمک یعنی چه مگر شورا یا مجاهدین بنگاه خیریه هستند؟ بهای خون رزمندگان یعنی چه مگر اینجا دار‌الخلافه اسلامی است که حاکم جای «اولیاء دم» را می‌گیرد. حالا …

محمد رضا روحانی : آی دزد آی دزد ـ شیر نر و کلاهبرداری

محمد رضا روحانی : آی دزد آی دزد  ـ شیر نر و کلاهبرداری

سه نفر از یاران این روزهای تلخ تر از زهر و سیاه تر از دل هر مستبد، ایرادتی نداشتند و توصیه کردند که به خانواده های نگران درباره لیبرتی همزمان با آی دزد آی دزد کمک کنید. نگذارید موضوع اصلی را گردو خاک رهبری بپوشاند. آی دزد آی دزد. شیر نر و کلاهبرداری  محمد رضا روحانی ـ …

اعضای “شورای ملی مقاومت”بدانند که چه نانی میخورند؟

اعضای “شورای ملی مقاومت”بدانند که چه نانی میخورند؟

ما اعتقاد داریم  همیشه باید  جرائم مسعود رجوی و  سازمان مجاهدین را به خاطر ثبت در تاریخ اشاره و تکرار کرد . آری سازمانی که با غارت ثروت مردم عراق برای ارتش دست ساز صدام حسین ، ارتش آزادیبخش ملی، هزینه می کرد، در این مسیر رجوی را آماده هرگونه معاملات تروریستی کرد و از همین طریق مسعود …

محمد رزاقی : دلارهای خونین؛ رجوی و جیره خوارانش را رسوا کرد !

اعضای “شورای ملی مقاومت”بدانند که چه نانی میخورند؟

دلارهای خونین؛ رجوی و جیره خوارانش را رسوا کرد ! محمد رزاقی ـ 30.01.2015 سالیان پیش وقتی از اردوگاه بد نام اشرف و زندان ساخته رجوی و جنایتکاران جنگی امریکایی در عراق به دنیای ازاد رسیدیم از جنایات رجوی و مریم قجر و نقض ابتدائی ترین حقوق انسانی اعضاء فرقه در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون به رجوی گفتیم و نوشتیم …

کنکاشی در مورد ” شورای ملی مقاومت “

کنکاشی در مورد ” شورای ملی مقاومت “

کنکاشی در مورد ” شورای ملی مقاومت ” فیلم و متن کامل مصاحبه تلویزیونی محمد حسین سبحانی با دکتر ابوالحسن بنی صدر 06.11.2010 ایران قلم گفته می شود که برای برون‌رفت از هر تضادی باید به “شورا” متوسل شد، زیرا “شورا” جوهر دموکراسی است . اما جامعه ایرانی با این پرسش مواجه است که پس چرابعضی از شوراها …

قطعنامه شرکت کنندگان در حمایت از خانواده های قربانیان قلعه رجوی ـ پاریس + ترجمه انگلیسی

قطعنامه شرکت کنندگان در حمایت از خانواده های قربانیان قلعه رجوی ـ پاریس + ترجمه انگلیسی

مریم رجوی رهبر فرقه مجاهدین خلق که در اوورسورواز فرانسه مستقر می باشد ، در صدد است در صورتیکه حکم به اخراج اعضای مجاهدین خلق توسط دولت عراق نهایی شود ، همچنان ساختار این فرقه تروریستی را حفظ و درخواست کند که اعضای این گروه به صورت دسته جمعی به یک کشور اروپائی ، احتمالا فرانسه یا …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید