مریم قجر عضدانلو دم از کدام آزادی میزنی که اسرا در فرقه رجوی را …

0
428

مریم قجر عضدانلو دم از کدام آزادی میزنی که اسرا در فرقه رجوی را میتوانید به بند بکشید و شکنجه کنید

مجید روحی، ایران اینترلینک، نهم می ۲۰۱۶:… مریم قجر عضدانلو درکجای قرآن آمده برای رسیدن به آزادی ودمکراسی باید به هرچیزی وهرکسی متوسل شد، آنهم به دیکتاتوری مثل صدام حسین شما هم که دراین زمینه ازهیچ چیزی فروگذارنکردید، ازگرفتن انواع سلاحها، تجهیزات، پول وامکانات درقبال جاسوسی، تا کشتار کردها وشیعیان برای کمک به حکومت صدام حسین ، وهمین حالاهم که دست به دامن آمریکا و اسرائیل و موساد و آل سعود …

لینک به ایران اینترلینک

لینک به منبع (صفحه فیسبوک)

مریم قجر عضدانلو دم از کدام آزادی و دمکراسی میزنی که اعضای اسیر در فرقه رجوی را میتوانید به بند بکشید و شکنجه کنید یا کاری کنید که خودکشی کنند

 مجید روحیحاج مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو در کجای قرآن آمده که برای رسیدن به آزادی و دموکراسی باید به هر چیزی و هر کسی متوسل شد، آن هم به دیکتاتوری مثل صدام حسین و….

حاج مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو شما هم که در این زمینه از هیچ چیزی فروگذار نکردید

از گرفتن انواع سلاح تجهیزات، پول و امکانات در قبال جاسوسی، تا کشتار کردها و شیعیان برای کمک به حکومت صدام حسین دیکتاتور و همین حالا هم که دست به دامن امریکا و اسرائیل و ال سعودی و…… شده اید

حاج مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو شما که ادعا میکنید خواهان دمکراسی و آزادی هستید و برای آن مبارزه میکنید

حاج مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو قبل ازهر چیز خودتان بایستی ملزم به آن باشید و درعمل نشان بدهید که آزادی را ازکسی سلب نمیکنید
به کرات شعارهای زیادی درزمینه آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و… ازحاج مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو شنیده ایم جالب اینجاست که حاج مسعود رجوی برای اثبات حرف هایش از اسلام و قرآن هم ماکزیمم سوء استفاده را میکند،

مریم قجر عضدانلو دریکی ازسخنرانی هایش خطاب به آخوندهای دجال میگفت درکجای قرآن آمده که زنان را سنگسارکنند ، درکجای قرآن آمده که پذیرش دین اسلام اجباریست درکجای اسلام و قرآن آمده که به دختران باکره قبل از اعدام تجاوز بشه، و در کجای اسلام آمده … تا اینجا من کاملا با مریم قجر عضدانلو موافق هستم ، اما اجازه بدهید با استناد به اسلام و قرآن که مریم قجر عضدانلو ادعا میکنند به آن معتقدهستند چند سئوال ازمریم قجر عضدانلو بپرسم

* مریم قجر عضدانلو درکجای قرآن آمده برای رسیدن به آزادی ودمکراسی باید به هرچیزی وهرکسی متوسل شد، آنهم به دیکتاتوری مثل صدام حسین شما هم که دراین زمینه ازهیچ چیزی فروگذارنکردید، ازگرفتن انواع سلاحها، تجهیزات، پول وامکانات درقبال جاسوسی، تا کشتار کردها وشیعیان برای کمک به حکومت صدام حسین ، وهمین حالاهم که دست به دامن آمریکا و اسرائیل و موصاد و آل سعودی شده اید.

* مریم قجر عضدانلو درکجای قرآن آمده که برای مبارزه با یک رژیم دیکتاتور باید انقلاب ایدئولوژیک کرد و زنان و مردان متاهل از همدیگر طلاق بگیرند و کودکان معصوم را هم آواره کرد، مگرجزاینست که اسلام و قرآن انسانها را برای ازدواج و تحکیم خانواده هم تشویق میکند

* مریم قجر عضدانلو درکجای قرآن آمده که انسانها مسائل شخصی و حتی گناهان فردی گذشته خود را به دیگران بگویند، مگرجزاینست که قرآن میگوید، برملاکردن گناه و حتی عیب و ضعف یک انسان خود گناه بزرگی است ممکن است بگویید این غسل هفتگی و…… را ازکجای قرآن آورده اید

* مریم قجر عضدانلو درکجای قرآن آمده کسانیکه خودشان انتخاب کردند وارد مبارزه شوند را با زورنگه داشت و اگرکسی خواست مبارزه راترک کند حکم او اعدام است، مگرجزاینست که امام حسین در مسیر عاشورا بارها به کسانی که دررکابش بودند میگفت، هرکس که میخواهد میتواند پیش خانواده خود برگردد و حتی شب عاشورا هم برای بارآخر گفت اگرمیخواهید میتوانید مرا ترک کنید، راستی شما همانهایی نیستید که الگویتان امام حسین بود

* مریم قجر عضدانلو درکجای قرآن آمده که اعضای اسیر در فرقه رجوی را میتوانید به بند بکشید و شکنجه کنید یاکاری کنید که خودکشی کنند،
ازمریم قجر عضدانلو میپرسم ، کم بوده اند اعضای اسیری در فرقه رجوی که درطی این سالیان و بطورخاص درسال ۱۳۷۳ در عراق شکنجه شده اند و یا در زیر شکنجه جان باخته اند، کم بوده اند اعضای اسیر در فرقه رجوی که تحت فشارهای شما و حاج مسعود رجوی اقدام به خودکشی به شیوه های مختلف کرده اند، کم بوده اند اعضای اسیری که روانی شده اند و به راستی کم هستند کسانی که همین حالا داغ حسرت دیدن مادر، پدر و عزیزی در دلشان هست و شما نمیگذارید

* مریم قجر عضدانلو درکجای اسلام و قرآن آمده هرکه با ما نیست برماست، چرا حاج مسعود رجوی خون جداشدگان از فرقه اش راحلال کرده و میگوید ، اگرنتوانستیم آخوندهای دجال را سرنگون کنیم حساب همه کسانی که از ماجدا شده اند را در هر کجای دنیا که باشند میرسیم و بعد هم اضافه میکند هیچ نگران نباشید زندانهای اروپا مثل ایران نیست و هتل پنج ستاره است مریم قجر عضدانلو واقعا الگوهای شما و حاج مسعود رجوی حضرت محمد و امامان تشیع هستند؟
مریم قجر عضدانلو آیا حضرت محمد کسانی راکه حتی از اسلام روی برگرداندند کشت؟
مریم قجر عضدانلو امام حسین فرمان قتل کسانی که در عاشورا او را تنها گذاشتند و رفتند را صادرکرد؟
مریم قجر عضدانلو راستی جرم کسانی که فرقه رجوی را ترک کردند چیست ؟
مریم قجر عضدانلو آیا جداشده های فرقه رجوی دستشان به خون کسی آلوده شده یا پرده از روی جنای ها و خیانت های شما و حاج مسعود رجوی و دارو دسته اش برداشته اند
مریم قجر عضدانلو شما و حاج مسعود رجوی نیز روزی به خدا و خلق باید حساب پس بدهید

مریم قجر عضدانلو مگر میشود در حالیکه نقض فاحش حقوق بشر و سانسور و تفتیش عقاید و خفقان و سرکوب شدید در داخل مناسبات قرون وسطایی تان بیدآد می کند ؛ از آزادی بیان حرف زد و خود را مدافع سرسخت حقوق بشر و دموکراسی دانست؟

مریم قجر عضدانلو مگر میشود در حالیکه زنان نگونبخت را در مناسبات فرقه گرا یانه تان مجبور به ترک شوهر و فرزندان خود کرده و آنها را تحت عنوان کذایی شورای رهبری و شورای مرکزی در حرمسرا ی حاج مسعود رجوی مورد اذیت و آزار جنسی قرار میگیرند و اگر یک تار موی آنها بیرون باشد مورد باز خواست قرار گرفته و باید حساب پس بدهند ؛ از رهایی زنان صحبت کرد و خود را حامی جنبش آزادی خواهی زنان ایران و دمکراسی دانست؟

مریم قجر عضدانلو مگر میشود در حالیکه در داخل تشکیلات استالینی تان برای اعضای اسیر و ناراضی و مخالف زندان و شکنجه و اعدام راه اندازی کرده و اعضای اسیر در فرقه رجوی را در کمپ لیبرتی عراق زندانی کرده و با انتقال شان به کشورهای امن ثالث مخالفت کنید و همچنین منتقدان و جداشدگان فرقه رجوی را تهدید به قتل کنید ؛ بعد خود را مخالف اعدام و شکنجه و زندان بدانید و برای جلوگیری از اعدام فراخوان بدهید؟

مریم قجر عضدانلو مگر میشود در حالیکه خود را یک فرقه مترقی و انقلابی و سیاسی و مستقل و بقول خودتان تنها آلترناتیو بدانید ؛ ولی از هیچگونه استقلال سیاسی برخوردار نباشید و به مزدوری برای بیگانگان از جمله اسرائیل و عربستان سعودی مشغول شد؟

مریم قجر عضدانلو مگر میشود در حالیکه خود را طرفدار سینه چاک حلق قهرمان ایران میدانید ؛ از هیچ جنایت و خیانتی علیه مردم ایران دریغ نکردید و نمیکنید و همسو با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و جناحهای جنگ طلب در حزب جمهوری خواه آمریکا و دولت عربستان سعودی مخالف پیشرفت های مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت های بزرگ غربی علیه منافع ملی مردم ایران حرکت کردید و میکنید و خواهان تحریم های بیشتر و جنگ و ویرانی برای مردم ایران هستید و خواهید بود و همچنین از ملاقات خانواده ها با عزیزان شان که در کمپ لیبرتی عراق گرفتار هستند جلوگیری کرده اید و خانواده های شریف را که جزیی از همان خلق قهرمانی هستند که شما به دروغ سنگ حمایت از آنرا به سینه می زنید و مدعی هستید که می خواهید آزادی و دموکراسی را برای شان به ارمغان بیاورید را با فرهنگ چاله میدانی خاص خود خانواده الدنگ خطاب میکنید؟

مریم قجر عضدانلو مگر میشود در حالیکه خواستار تقویت جبهه ضد بنیاد گرایی هستید و خود را مخالف تروریست می دانید؛ از گروههای تروریستی در کشور سوریه و از گروه تروریستی داعش در عراق تحت عنوان عشایر انقلابی عراق حمایت میکردید و میکنید؟

مریم قجر عضدانلو مگر میشود در حالیکه پدر و دختر ی را به خاطر درخواست ملاقات با فرزند اسیرش در کمپ لیبرتی عراق به قصد کشت کتک زدید و روانه بیمارستان کردید و بعد در نمایش مسخره و تکراری سالن ویلپنت پاریس دم از حقوق بشر و دموکراسی میزنید؟

مریم قجر عضدانلو چه تعریفی از دمکراسی در ذهن داری که همیشه درخواست و استمدادهایت متوجه قاتلان، مواجب بگیران، لابی های صهیونیست، دشمنان ایران و ایرانی است تا رای ، نظر و حمایت مردمی که سالها برای آزادیش در حال نبرد و مبارزه ای و خورد و خوراکت را هم فراموش کرده ای؟

دموکراسی؟

مریم قجر عضدانلو اگر دموکراسی که شما و حاج مسعود رجوی مدعی آن هستید در دنیا اجرا می شد ، همه دربند های گوناگون گرفتار فاکت نوشتن از غسل هفتگی ، سگ دعوا و طلاق اجباری و ازدواج ایدئولوژیک بودند خیلی ها هم در نشست های حوضچه حاج مسعود رجوی غرق می شدند عجب دمکراسی دارید این مریم قجرعضدانلو.. تا بوده آزادی برای مریم قجر عضدانلو وحاج مسعود رجوی تعریف شده و حصر و محدودیت برای اعضای اسیر در زیر دستشان

مریم قجر عضدانلو با این بندهای گوناگون سرشار از آزادی بند بند تن اعضای اسیر در فرقه رجوی را به زنجیر کشیدی و خیلی را با خونسردی تمام سر بر بالین خاک گذاشتی مریم قجر عضدانلو از کدام آزادی و دموکراسی حرف میزنی و وعده آن را به دیگران میدهی مریم قجر عضدانلو تو که خود با استبداد تمام، دموکراسی را با دال دیکتاتوری نوشته و با زور سیانور و به نام آزادی به خورد اعضای اسیر و گرفتار شده در فرقه رجوی دادی

نگاهی گذرا به سوابق و عملکرد مریم قجر عضدانلو و حاج مسعود رجوی در فرقه اشان کافی است تا معنای آزادی را تا عمیقترین نقطه آن با پوست و استخوان درک کنیم
صدای ناله‌های آزاد اندیشانی که مریم قجر عضدانلو و حاج مسعود رجوی برایشان آزادی را هجی کرده اید و الفبای انقلابتان را برایشان دیکته کرده اید و تاب و تحمل آزاد بودن در عقایدشان را نداشتید، هنوز در گورهایی که سربه نیستشان کردید به گوش میرسد؟
مریم قجر عضدانلو باز هم از آزادی میگویی؟
اعضای اسیر در فرقه که عمری است حتی حق انتخاب رنگ لباسشان را هم ندارند و همیشه باید فرم بپوشند
مریم قجر عضدانلو دیگر جایی برای آزادی فردی گذاشته ای که دم از جامعه و خلق میزنی؟
مریم قجر عضدانلو خلقی که به او نسبت گله و رمه میدهی و به آسانی به آن توهین میکنی ، چگونه می توانی مدعی باشی که به دنبال برآورده کردن نیازهای مادی و معنوی آن هستی و آیا می توانی از این خلق انتظاری داشته باشی؟
مریم قجر عضدانلو در این مدت هرچه ما دیدیم آزاد کردن روح اعضای اسیر در فرقه رجوی بود و فرستادن اجساد اعضای اسیر در فرقه رجوی به دیار باقی بود تا چیز دیگر! دموکراسی از نوع بیابانی و مردم گریزی

مریم قجر عضدانلو آیا می توانی امید اجرایی شدن آزادی در پایین ترین سطح را از حاج مسعود رجوی رهبری فرقه در کوچکترین جامعه انتظار داشت که زمام امور ملت و کشوری با هشتاد میلیون جمعیت را به آن سپرد؟
مریم قجر عضدانلو آیا از انجام این هم عاجزی و ناتوان و یا ترس از دست دادن نا توانترین نیروی بیمار را داری؟
مریم قجر عضدانلو تو که می دانی هیچ دولتی به حرف تو گوش نمی دهد و هیچ جایگاه اجتماعی در جامعه امروز ی نداشته و نخواهی داشت، برای چه بر خوابهای پنبه دانه ای اصرار میکنی؟
مریم قجر عضدانلو نمیتوان آزادی را با جمع کردن سیاهی لشکر و چند دست لباس و خورد و خوراک و اجاره هتل برای این و آن و پرچم تکان دادن به ملتی هدیه کرد
قبل از این با زبان جنگ و بمب‌های صدام حسین دیکتاتور هم امتحان کردی و تمام راهکارهایت به بن بست خورد وکسی پذیرای تو حاج مسعود رجوی نبوده و نیست تا سخنرانی در تهران لغو وبه زمانی دیگر موکول شود.! پس آزموده را آزمودن خطاست مریم قجر عضدانلو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : مطالب برگزیده

ایران قلم:خیمه شب بازی سالیانه مجاهدین خلق برای گرامیداشت خشونت و ترور

ندای حقیقت:دو سری ۲۰نفره از اعضای فرقه رجوی به البانی منتقل شدند (اسامی)

 رهبری فرقه مجاهدین خلق با بحران های عمیق تشکیلاتی ناشی  از فروپاشی اشرف و استقرار در کمپ لیبرتی مواجه می باشد ؛ کمپی که مریم رجوی آن را زندان لیبرتی می نامد و در عین حال تلاش می کند در این زندان نیروهای خود را همچنان اسیر نگاه دارند. اما مطمئنا از خیمه شب بازی …

مجید روحی: حاج مسعود رجوی مطلقا به قرآن اعتقاد نداشت. فقط سوء استفاده …

ندای حقیقت:دو سری ۲۰نفره از اعضای فرقه رجوی به البانی منتقل شدند (اسامی)

حاج مسعود رجوی مطلقا به قران اعتقاد نداشت. فقط سوء استفاده ابزاری میکرد برای نگه داشتن اعضای اسیر در فرقه اش  مجید روحی، ایران اینترلینک، هشتم می ۲۰۱۶:… وقتی در زندان فرقه رجوی در اسارتگاه اشرف بودم زندانبانان حاج مسعود رجوی به من چشم بند و دستبند زدن و بردن برای بازجوی در اطاق بازجوی چشمبند …

نادری:هولوکاست رجوی و عفریته مرگش کی به پایان می رسد

ندای حقیقت:دو سری ۲۰نفره از اعضای فرقه رجوی به البانی منتقل شدند (اسامی)

هولوکاست رجوی و عفریته مرگش کی به پایان می رسد  نادر نادری، وبلاگ آیندگان، هفتم می ۲۰۱۶:…  من از هولوکاست رجوی آمدم نیازی به قرار دادن خودم بجای یک یهودی در هولوکاست نیست چون من هولوکاست رجوی را گذراندم و در هر دو هولوکاست رجوی و هیتلر عجیب نقاط مشترکی دارند اصلی ترین نقطه مشترک …

علیشاهی:زالوی مجاهدین وسرخرگ مسئله پناهندگی

ندای حقیقت:دو سری ۲۰نفره از اعضای فرقه رجوی به البانی منتقل شدند (اسامی)

زالوی مجاهدین وسرخ رگ مسئله پناهندگی  بهزاد علیشاهی، کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، هفتم می ۲۰۱۶:… هنوز هم مجاهدین خلق به پناهندگان ایرانی خارج کشور نیاز دارند و اگر نتوانند انگل وار نیازهای خود را از پناهندگان برطرف کنند سعی میکنند آنها را به جان هم بیندازند یا علیه آنها توطئه کرده وبرایشان مسائل حقوقی و …

میلاد آریایی :پایان انتخابات در ایران و هذیان گویی های خسته کننده مجاهدین

ندای حقیقت:دو سری ۲۰نفره از اعضای فرقه رجوی به البانی منتقل شدند (اسامی)

چندی قبل مجاهدین مثل همیشه سر در گم از حضور تاثیر گذار در انتخابات که منجر به حضور حداقل ۱۲۱ نماینده اصلاح طلب شده از پیامد های مجلس با _حاکمیت دوگانه _ سخن به میان آورده و بدون اینکه توانایی حتی جمله برای تحلیل شرایط آینده ایران داشته باشد مقاله خود را خاتمه داده. و تنها به فاکت ها …

ندای حقیقت:دو سری ۲۰نفره از اعضای فرقه رجوی به البانی منتقل شدند (اسامی)

ندای حقیقت:دو سری ۲۰نفره از اعضای فرقه رجوی به البانی منتقل شدند (اسامی)

دو سری ۲۰نفره از اعضای فرقه رجوی به البانی منتقل شدند (اسامی) ندای حقیقت، هفتم می ۲۰۱۶:…  روز سه شنبه ۱۴اردیبهشت و پنجشنبه ۱۶اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ دو گروه ۲۰ نفره دیگر که سری چهارم و پنجم در سال جدید هستند به کشور آلبانی اعزام شدند. اسامی دو گروهی که در هفته گذشته به آلبانی منتقل …

جهانی:جنگ داخلی سوریه و موضع‌گیری های فرقه رجوی

ندای حقیقت:دو سری ۲۰نفره از اعضای فرقه رجوی به البانی منتقل شدند (اسامی)

اکنون سوالم از خانم مریم عضدانلو رییس جمهور مادام العمر و منصوب شده از طرف شوهر فراری اش آقای رجوی که خودش را رهبر عقیدتی مادام العمر می پندارد ؛ اینست که آخر مسایل سیاسی و جنگ داخلی سوریه و سرنوشت مردم این کشور و کشور عراق چه ربطی به شما دارد؟ و مگر شما خود …

ابراهیم خدابنده: مادران، قربانیان فراموش شده

ندای حقیقت:دو سری ۲۰نفره از اعضای فرقه رجوی به البانی منتقل شدند (اسامی)

مادران، قربانیان فراموش شده  ابراهیم خدابنده، ایران اینترلینک، هفتم می ۲۰۱۶:… ناگفته نماند که مادران و خانواده های اعضای فرقه رجوی حتی فراموش شده تر از مادران یاد شده در این مستندات هستند چرا که امثال یورونیوز حاضر نیستند سرگذشت آنان را همچون مادران اروپائی به تصویر بکشند و صدای آنان را به گوش جهانیان برسانند. …

رجوی جاسوسی میکند تا تروریست شناخته نشود!!

ندای حقیقت:دو سری ۲۰نفره از اعضای فرقه رجوی به البانی منتقل شدند (اسامی)

رجوی جاسوسی میکند تا تروریست شناخته نشود!! (+ رجوی : رفقا عقب نشینی به دامن امپریالیزم) انجمن نجات، مراکز آذربایجان شرقی و کرمانشاه، هفتم می ۲۰۱۶:…  یعنی اینکه سازمان علاوه برجاسوسی، تعدادی ازنیروهای خود را دراختیار آمریکا گذاشت تا درصحرای نوادا ودور ازچشم اغیار!! به کسب مهارت های تروریستی مشغول شده اند. ترور دانشمندان هسته ای ایران …

مجید روحی:حاج مسعود رجوی چرا در فرقه ات آزادی بیان جرم است و …

ندای حقیقت:دو سری ۲۰نفره از اعضای فرقه رجوی به البانی منتقل شدند (اسامی)

حاج مسعود رجوی چرا در فرقه ات آزادی بیان جرم است و عقیده اعضای اسیر در فرقه ات را سرکوب می کنی  مجید روحی، ایران اینترلینک، هفتم می ۲۰۱۶:… در یکی از نشستهای عمومی در باقرزاده که خود حاج مسعود رجوی بر سر مسئله ای که وی تحلیل کرده بود جلال گنجه ای که تنها آخوند …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید