ابراهیمی: جنگ سوریه و سیرت روباه صفتى رجوى

0
1059

جنگ سوریه و سیرت روباه صفتى رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوم می ۲۰۱۶:…  جنگ هایى که اربابان ثروت و سلاح و با اهرم تروریستهایى چون داعش و القاعده و امثالهم در منطقه خاورمیانه ، با براه انداختن حمام خون از مردم مظلوم و بیگناه آن صورت میگیرد، وجدانهاى بیدار را به درد مى آورد تا جایى که تحمل این وضعیت حتى براى خود اربابان و دستور دهندگان و تأسیس و تأمین کنندگان همین گروههاى تروریستى چه سخت و دشوار کرده است … 

لینک به منبع

جنگ سوریه و سیرت روباه صفتى رجوى

جنگ هایى که اربابان ثروت و سلاح و با اهرم تروریستهایى چون داعش و القاعده و امثالهم در منطقه خاورمیانه ، با براه انداختن حمام خون از مردم مظلوم و بیگناه آن صورت میگیرد، وجدانهاى بیدار را به درد مى آورد تا جایى که تحمل این وضعیت حتى براى خود اربابان و دستور دهندگان و تأسیس و تأمین کنندگان همین گروههاى تروریستى چه سخت و دشوار کرده است که در صدد رفع رجوع آن هستند.

جنگ سوریه نمونه بارز این بى عدالتى و دخالت در سرنوشت ملت آن است که با به راه انداختن جنگى خونین توسط وحشى ترین تروریست هاى دست پرورده خود یعنى داعش و القاعده و …. میباشد که قربانیان اصلى آن مردم مظلوم سوریه است. برخى از سران مرتجع کشورهاى عربى با هزینه کردن خرجهاى هنگفت از پول باد آورده نفت و روانه کردن آن به سمت این گروههاى تروریستى، این واقعیت را به اثبات میرساند که سران مرتجع این کشورها، سگهاى قلاده به گردن ارباب قدرت و سلاح خود هستند که ثروت هاى ملى آنها را به یغما برده و با استراتژى براه انداختن جنگ و کشتار میخواهند همچنان ثروت ملى مردم این منطقه را چپاول کرده و به این روند بى عدالتى ادامه دهند.

به این خاطر است که قدرتى چون آمریکا پشتیبان سران مرتجع این کشورهاست و با جو رعب و وحشت و سرکوب اجازه نداده اند که مردم خود حق تعیین سرنوشت داشته باشند و ارباب آنان که خود ادعاى آزادى و دمکراسى دارد، فقط و فقط به تأمین منافع خود فکر میکند و ارزشهایى چون آزادى و دمکراسى بهانه چپاول مردم این کشورهاست که سرشار از طلاى سیاه هستند. این همه لشکرکشى و تروریست پرورى و کشتارهاى وحشیانه و قتل عام براى تأمین همین نیت شوم بوده و تأمین هزینه مالى و لجستیگى و تسلیحاتى در همین راستاست. اما بشارت است بر اینکه دیگر نمیشود حق و عدالت را کشت و سر برید و سرکوب کرد. همین قرن و از اواسط همین دهه است که جٓرٓس پایان بى عدالتى بتدریج نواخته شده و مردم صاحب سرنوشت خود خواهند شد، نمیشود با زور منافع نامشروع از جیب دیگران تأمین کرد، حتما ملتها خود سرنوشت خود را رقم خواهند زد و خود سرنوشت خود را بدست خواهند گرفت و مردم مظلوم منطقه خاورمیانه از شر حکام مرتجع خود رها شده و در سایه آسایش و برابرى و برادرى زندگى مسالمت آمیزى را شاهد خواهند بود.

ورود روسیه در ماجراى سوریه ابتداى راهى است که تعادل را بر ضد تروریستها رقم زده است و آنها در این کشور ضربه اساسى خورده اند و اینجا آن نقطه و شالوده اى است که پایه هاى تروریسم و دخالت سست میشود و هیچ قدرتى دیگر نخواهد توانست با دست باز از تروریسم و تروریست پرورى حمایت کند.

کشاندن تروریستها و حکومت سوریه پاى میز مذاکره، پذیرفتن بناچار اربابان قدرت و تأمین کنندگان تروریستها به واقعیتهاى موجود، صحت این تحلیل را واضح میکند.

اما در این روزها در پى جدى شدن این روند و ضربه اساسى بر پیکره تروریسم در کلیت آن و عزم روسیه و آمریکا بر ادامه مذاکره و نفوذ بر دو طرف دعوا، هر چند که این مذاکرات شکننده است و به کندى پیش میرود، اما در نهایت به توازنى در توافق منجر خواهد شد که واقعیات و خواست ملت سوریه را در بر میگیرد. آتش بس شکننده اى که در جریان است، بازى این دو سر طیف را نشان میدهد که کار دشوار است اما شدنى و بنده هم به شخصه آرزوى به ثمر نشستن این مذاکرات را دارم که مردم سوریه خودشان انتخاب کنند و سرنوشت خودشان بدست خود رقم بخورد و دیگر از کشتار و قتل عام نه فقط در این کشور مصیبت زده بلکه در تمام جهان این آفت و بلاى تروریسم اثرى نباشد.

در این میان باید به فرقه رجوى نگاهى انداخت که بخاطر کشتار حلب سوریه چطور اشک تمساح میریزد و در بوق تبلیغاتى خود آنرا برجسته میکند. کسى که خودش پدر و مادر خوانده تروریسم باشد(رجوى) و این وحشیگریهاى داعش از وراثت اعمال خودش و حزب بعث عراق و امنیت و استخبارات آن است، چطور الان چنین وقیحانه براى مردم حلب سینه درى میکند( بماند که منظور رجویها از مردم حلب تروریستهاى داعش است) آیا هدف مردم است یا تروریست به درک واصل میشود؟. اگر واقعا شما مردمى و مردم دوست هستید، چرا در قتل عامهایى که اربابتان صدام حسین از کردهاى عراق در شمال و شیعیان در جنوب داشت، همدست و مجرى آن سیاست غیر انسانى شدید؟

اى تف بر این همه حیله گرى و بى وجدانى که در شما انسان نماها وجود دارد، الحق که وحوش درنده هم در ترحم از شما جلوتر هستند، آنجا که یک شیر وحشى یک نوزاد غزال را در پناه خود میگیرد و بطور واقعى از او حمایت میکند، اما شما بى رحم ترین موجودات روى کره زمین هستید، جایى که قتل عام کردید بى کناهان را و زیر شکنجه بردید، مخالفین را سر به نیست کرده و در بیرون از خود دست به کشتار میزدید و الان با فریب و ریا چهره خود را انسانى نشان میدهید، ولى همه واقف هستند در پس این چهره بزک شده یک گرگ درنده خو خوابیده است.

خانم رجوى اینقدر از کشتار در حلب که مأمن تروریستهاست آه و فغان میکنى! آیا از کشتار زن و مرد و کودک و پیر یک کشور به اسم یمن که توسط پیشرفته ترین سلاحهاى اربابانت روزانه به خاک و خون کشیده میشود، یادى خواهى کرد؟

خانم و آقاى رجوى، اینقدر چهره خودتان را مظلوم نشان ندهید و داد حلب و فریاد حلب سر ندهید، مگر شهر حلب چقدر جمعیت دارد، با مقایسه اى گذرا با تمامیت مردم مظلوم عراق که زیر شدیدترین کشتارهاى داعش قرار دارند یا مردم مظلوم یمن که توسط مؤسسین داعش و القاعده روزانه زیر شدید ترین بمباران بودند و در عرض چند ماه به هزار برابر مردم حلب کشته داده است و کودک و پیر و جوان مردم بیگناه قربانى هستند، چى میگوئى؟ آیا چهره ریا و نیرنگتان هویدا نیست؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : تحقیق و پژوهش

مصاحبه احسان بیدی با روزنامه “دیتا” در آلبانی

مصاحبه احسان بیدی  با روزنامه “دیتا” در آلبانی

گفته بودیم که استقامت وایستادگی ما مسعودرجوی را خواروذلیل خواهد کرد مصاحبه من با یکی از روزنامه های اینجا که درمورد مجاهدین وتهدیدات انها صحبت کردم احسان بیدی ـ 8 اسفند 1394 منبع : فیس بوک آقای احسان بیدی مصاحبه احسان بیدی با روزنامه “دیتا” (تبعات ورود تعداد کثیری از مجاهدین به آلبانی را جدی بگیریم) نجات …

حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود?

مصاحبه احسان بیدی  با روزنامه “دیتا” در آلبانی

حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود? مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:… محمد تعریف میکرد در پروژه رفع ابهام سال ۷۳ و ۷۴ زیر شکنجه بود به دستور حاج مسعود رجوی و از محمد زیر شکنجه برگه ای گرفته اند که نوشته بود نفوذی هستش …

وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین بخش ششم خودکشی فائزه اکبریان

وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین بخش ششم خودکشی فائزه اکبریان

وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین بخش ششم خودکشی فائزه اکبریان محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، بیست و پنجم فوریه ۲۰۱۶:… تمام زنان را جمع می کنند و مادرش را هم به عمد به این نشست می اورند نام واقعی این نشست ها دادگاهی کردن فرد است . در این دادگاه ها هر آچه لایق …

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ مسعود رجوی در اشرف دنبال ” خون” بود. قسمت ۴

وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین بخش ششم خودکشی فائزه اکبریان

سازمان مجاهدین خودتون میدونید که با دجالیتهای خاص خودش و نشستهایی که مسعود رجوی می گذاشت، کتمان یکسری حقایق را میکرد ولی توی محفلهای درونی خب من مهرداد بهره وند رو دیدم که بنگال و اتیش زد اومدم بعدشم یخه شو گرفتم  و گفتم مهرداد  ببین تواین بنگال و اتیش …

کانون وبلاگ نویسان مستقل:گردانهای زنان انقلابی از نظر مجاهدین

کانون وبلاگ نویسان مستقل:گردانهای زنان انقلابی از نظر مجاهدین

گردانهای زنان انقلابی از نظر مجاهدین (نحوه خبررسانی فرقه رجوی) کانون وبلاگ نویسان مستقل ایرانی، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۶:…  اخباری که مجاهدین منتشر میکنند معمولا از سوی هیچ فرد و گروهی بعنوان منبع خبری موثق قرار نمیگیرد ،دیرگاهی است که اخبار مجاهدین را فقط هوادارانشان حسب الامر در سایتهای اجتماعی و نیز سفارش دهندگانی همچون …

سازمان مجاهدین خلق حقوق ماهانۀ حیدر ملا (نماینده سابق عراقی) را قطع کرد

سازمان مجاهدین خلق حقوق ماهانۀ حیدر ملا (نماینده سابق عراقی) را قطع کرد

سازمان مجاهدین خلق حقوق ماهانۀ حیدر ملا (نماینده سابق عراقی) را قطع کرد پیوند رهایی، پاریس، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۶:… سازمان مجاهدین خلق ایران از ژانویۀ گذشته (۲۰۱۶) حقوقی را که به عضو رهبری اتحاد نیروها می داد به علت اینکه او دیگر حرفی در دفاع از این سازمان و حضورش در خاک عراق نمی زند …

چه کسی هزینۀ تظاهرات پر طمطراق مجاهدین خلق را تأمین کرده بود؟

چه کسی هزینۀ تظاهرات پر طمطراق مجاهدین خلق را تأمین کرده بود؟

برایم سؤال شد که چرا مریم رجوی خودش در این تظاهرات شرکت نکرده؟ او که خودش صاحب عله است زحمت حتی حضور در تظاهرات و ایراد سخنرانی با درود به تظاهر کنندگانی که گلوهایشان در ستایش او باد کرده بود به خود نداده است. تظاهرات ایرانیان علیرغم اینکه ضد روحانی بود و کار زیادی برای جلب عربها به …

خاطرات علی جهانی ـ قسمت ۱۱: پول شویی در بخش مالی اجتماعی سازمان مجاهدین و …

چه کسی هزینۀ تظاهرات پر طمطراق مجاهدین خلق را تأمین کرده بود؟

خانه گردی بدین ترتیب بود که در شهر های کوچک وقتی غروب می شد و شهر خلوت می گشت بایستی به خانه های مردم مراجعه کرده و تا ساعت ده شب به اینکار ادامه می دادیم. اینکار مالی اجتماعی علاوه بر اینکه در تمام طول سال ادامه داشت ولی در ماه های نوامبر و دسامبر و تا پانزده ژانویه …

روایت جوان آلمانی؛ بازگشت از ‘جهنم’ سلفی‌ها

روایت جوان آلمانی؛ بازگشت از ‘جهنم’ سلفی‌ها

دومینیک موسی شمیتز در هفده سالگی به سلفی‌ها پیوست. او سالها شهر به شهر سفر می‌کرد تا جوانان را به آیین سلفی که برداشتی خشک و تعصب‌آمیز از اسلام است، جذب کند. اکنون که ۲۸ ساله شده، باز همچنان شهرهای آلمان را زیر پا می‌گذارد و این بار در شهرهای گوناگون به مدرسه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و اماکن تفریحی می‌رود …

دانشیان و گلسرخی در بیدادگاه نظامی شاه

دانشیان و گلسرخی در بیدادگاه نظامی شاه

به نوشته ی «تاریخ ایرانی» برخلاف تصور ساواک اما خسرو گلسرخی که در ابتدا کمترین ارتباطی با موضوع پرونده نداشت در دادگاه بیش از دیگران مقاومت نشان داد. وی وقتی برای دفاع از خود پشت تریبون قرار گرفت، گفت: «من در دادگاهی که نه قانونی بودن و نه صلاحیت آن را قبول دارم …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید