مجید روحی:حاج مسعود رجوی بزرگترین برده دار قرن

0
1077

حاج مسعود رجوی بزرگترین برده دار قرن (به مناسبت اول ماه می. روز جهانی کارگر) 

مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۶:… حاج مسعود رجوی بعد از راه اندازی ترورها و بمب گذاریها در سال ۶۰ مدعی شد که برای سرنگون کردن آخوندهای دجال باید سر انگشتان حکومت جمهوری اسلامی ایران را هم ترور کرد حاج مسعود رجوی به همین خاطر دستور داد جوخه های ترور در زدن کاسبهای محل و کارگران هم فعال باشند و در پی این دستور تشکیلاتی حاج مسعود رجوی به تیمهای ترور درکوچه و … 

لینک به ایران اینترلینک

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی در قرن حاضر بزرگترین برده داری و بهره کشی از انسانهای بی گناه را داشته و دارد

 مجید روحیهر ساله در دنیا اول ماه می برابر با ۱۱ اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر را گرامی می دارند

حاج مسعود رجوی و فرقه اش که دستانشان در خون ۱۱۹۲ کارگران بی گناه آغشته است در سایتهای رسمی چند روز مانده به روز کارگر اطلاعیه های رنگارنگ صادر می کنند و کارگران را به قیام دعوت می کنند.

حاج مسعود رجوی بعد از راه اندازی ترورها و بمب گذاریها در سال ۶۰ مدعی شد که برای سرنگون کردن آخوندهای دجال باید سر انگشتان حکومت جمهوری اسلامی ایران را هم ترور کرد حاج مسعود رجوی به همین خاطر دستور داد جوخه های ترور در زدن کاسبهای محل و کارگران هم فعال باشند و در پی این دستور تشکیلاتی حاج مسعود رجوی به تیمهای ترور درکوچه و خیابانها و حتا دم درب خانه ها هزاران نفر کارگر ؛ یا کاسب تنها به دلیل داشتن ریش و یا طرفداری از آخوندهای دجال مشغول ترور شدند و جان هزاران کارگر و کاسب خرده پا را گرفتند حاج مسعود رجوی و فرقه اش تا قبل از سقوط صدام دیکتاتور همه ساله فقط در حدی یک خبر و درج مقاله روز جهانی کارگر را یاد اور می شدند بعد از سقوط صدام دیکتاتور حاج مسعود رجوی قاتل هزاران کارگر بی گناه هر سال با نزدیک شدن روز جهانی کارگر اطلاعیه صادر می کند و از کارگران میخواهد که دست به قیام بزنند ولی تاکنون در داخل ایران از بین ملیونها کارگر و کشاورز یک نفر هم گوش به حرفهای و یاوه های حاج مسعود رجوی و فرقه اش نداده است

اما حاج مسعود رجوی و فرقه اش در عالم هپروت و حسرت بدلی روزگار خود را می گذرانند امسال به مناسبت روز جهانی کارگر ؛ کارگران ایران را به قیام دعوت کرده اند

روز جهانی کار و کارگر

“حاج مسعود رجوی خانواده های که پشت درب فرقه ات به انتظار ملاقات با فرزندانشان هستن همان کارگران هستند”

حاج مسعود رجوی دم از کدوم روز کارگر میزنید شما که ضوابط برای برخورد با کارگر عراقی گذاشته بودید و ممنوع کرده بودید به آنها غذا و چای و آب خنک بدهند در فرقه ات و رسماً ابلاغ کردید حاج مسعود رجوی که ماکزیمم بهره کشی از کارگران صورت بگیرد و * برای فرقه ات هرچقدر ممکن است از آنان کار کشیده شود *

حاج مسعود رجوی این ضابطه شما  بسیاری از اعضای اسیر در فرقه ات  را از همان ابتدا متناقض کرده بود وقتی که مقدار زیادی غذا را  دورمیریختید اما از دادن آن به کارگران امتناع می کردید

در چنین وضعیتی، هر روز ضوابط کار برای کارگران عراقی سخت تر می شد و بخصوص مسائل امنیتی نیز بر سنگینی آن می افزود برخی محدودیت های امنیتی موجب می شد که حاج مسعود رجوی به سوء استفاده از کودکان عراقی روی بیاورد از ورود انبوهی کارگر کم سن و سال بین ۸ تا ۱۶ سال که مجبور بودند پا به پای نیروهای جوان و مسن کار کنند و در مورد آنان هیچگونه مسامحه ای صورت نمی گرفت این کودکان در کارهای سنگین ساختمانی و حمل و نقل مواد بکار گرفته می شدند در حالی که دمای هوا به بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد می رسید

یکی از مسئولین با افتخار تعریف میکرد کارگران سودی که در اسارتگاه فرقه کار میکردن به دستور حاج مسعود رجوی اگر کارگری از زیر کار در میرفت و یک دقیقه استراحت میکرد با ترکه درخت جوری میزدن که پاهایش بنفش بشود بعد هم اخراجش میکردن

در نشست عمومی در قرارگاه باقر زاده عباس داوری پشت میکروفون داشت به حاج مسعود رجوی تعریف میکرد که اعضای ناراضی که در زندان فرقه رجوی هستن اگر زندانی آنها با کار باشد فرقه رجوی تا بتواند از زندانیان ناراضی خود کار بکشد بعد از دو سال چند دلار به زندانی بدهند تا اینکه رفت زندان ابوغریب قسمت امانتی های فرقه رجوی پولی داشته باشد برای خرید غذا بعد حاج مسعود رجوی عباس داوری را تشویق میکرد که این کار عباس داوری خیلی فکر خوبی است که زندانی را وادار میکند کار کند

حاج مسعود رجوی دوران فریبکاری گذشته است کارگران زحمت کش ایران را نمی توانید با این شعارهای کودکانه فریب بدهید

 حاج مسعود رجوی شما در برابر صدها سوآل بی پاسخ قرار دارید و قبل از هرچیز باید شما را به محاکمه بکشند و از اینهمه جنایت که در حق کارگران ایرانی هموطن وعراقی و سودانی مرتکب شدید یاد کنید و به مجازات برسید

حاج مسعود رجوی کارگران کشورمان خود قادر به احقاق حقوق خود هستند و به کسانی که خود شدیدترین جنایت ها را در حق کارگران مرتکب شده اند نیازی ندارند

حاج مسعود رجوی که برای ادامه حیات کثیفش که دیگر رمقی نیز برای وی نمانده از هر مناسبتی و از هر راهی برای مشغول نگه داشتن اذهان گرفتاران خود استفاده میکند ، حال آنکه در کشور ما هیچ فرد و هیچ شخصی دیگر به فکرش هم نمیرسد که در مورد حاج مسعود رجوی و فرقه اش بخواهد فکر نماید و بخواهد برای آنها وقتی گذاشته و به چرندیات حاج مسعود رجوی و فرقه اش توجه کند

روز جهانی کار و کارگر

 “در پایان”

حاج مسعود رجوی و در قرن حاضر بزرگترین برده داری و بهره کشی از انسانهای بی گناه را داشته و دارد

حاج مسعود رجوی هزارن انسان را به نام مبارزه در فرقه اش بصورت ۲۴ ساعته در اسارت نگه داشته است و تنها با دادن وعده های غذایی بصورت غیر انسانی از انها کار می کشد

یک برده داری که نمونه اش در هیچ کجای دنیا در قرن حاضر پیدا نمی شود

 به دستور حاج مسعود رجوی از ساعت ۶ صبح بیگاری کشیدن از اعضای فرقه اش در اسارتگاهاهایش شروع می شود و تا ساعت ۱۱ شب ادامه دارد  یعنی ۱۸ ساعت بیداری و بیگاری و اگر از ان فقط ۲ ساعت برای صرف ناهار یا شام و کار فردی حساب کنیم هر اعضا باید در روز ۱۵ تا ۱۶ ساعت باید کار یدی بکند انهم بدون هیچ دست مزدی و بدون حق هیچ اعتراضی

خوب با این حساب ایا حاج مسعود رجوی و دیگر مسئولین فرقه اش که شیره جان و عمر اعضای اسیر را برای منافع خود کشیده اند و در مقابل ان از صدام و شیوخ مرتجع عربستان و … دلار دریافت کرده اند و برای خودشان در اروپا و امریکا بهترین امکانات فراهم اورده اند مثل شاهان برای خودشان زندگی می کنند و هنوز هم اعضای اسیر در فرقه اش را همچون برده در اسارت خود دارند می توانند دم از حقوق کارگر بزنند؟

بهتر حاج مسعود رجوی و مسئولین فرقه اش با دلارهایی که از شیره جان و عمر اعضای اسیر بدست اورده اند به جای پرداختن به شهردار و نماینده سابق و برگزاری شوهای مسخره و بی محتوا و به جای خرج زیبایی و لباسها مریم رجوی حد الامکان برای رسیدگی به اوضاع اعضای نگون بخت که هم اکنون هم در اسارت و برده داری نوین فرقه رجوی هستند خرج کند راه اندازی قیام و شورش پیش کش خودشان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : نفی خشونت، تروریسم و فرقه گرایی

کودکان سرباز

کودکان سرباز

در پیش‌نویس کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، “کودک سرباز” به کسی گفته می‌شود که کمتر از ۱۸ سال سن دارد و به عضویت ارتش یا نیروهای شبه‌نظامی در می‌آید. این تعرف تنها شامل کسانی نمی‌شود که اسلحه به دست می‌گیرند یا مین خنثی می‌کنند، بلکه مواردی چون آشپزی، باربری، پیام‌رسانی، جاسوسی، سوءاستفاده جنسی و ازدواج اجباری را نیز …

ابراهیم خدابنده: مروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن (۸)

ابراهیم خدابنده: مروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن (۸)

مروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن (۸) ابراهیم …

مسعود بنی صدر: زندگی در یک فرقه تروریستی و فرار از آن

ابراهیم خدابنده: مروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن (۸)

زندگی در یک فرقه تروریستی و فرار از آن مسعود بنی صدر، فیر آبزرور، هفدهم ژانویه ۲۰۱۶:… مجاهدین خلق در سال ۱۹۶۵ در ایران در ضدیت با امپریالیسم آمریکا تأسیس شد. این گروه، در حالیکه مارکسیسم و اسلام را ترکیب کرده بود، در انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ شرکت نمود. بهرحال، بعد از گسستن از دولت …

وفا یغمایی:سقوط ویاداشتی برای علی خراشادی.

ابراهیم خدابنده: مروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن (۸)

سقوط ویاداشتی برای علی خراشادی. اسماعیل وفا یغمائی، دریچه زرد، چهاردهم ژانویه ۲۰۱۶:… میدانم باور میکنی یا نمی کنی. من برای شماها در بسیاری موارد هنوز غمگینم.از وضعیت دردناک و تراژیکی که در آن هستید و راهی که پایانش فارغ از رویاهای تو و امثالهم ره به سرابی میبرد که بر راههایش اجساد سه نسل، هزاران در …

تهدید واقعی تروریسم : انسان هایی که تبدیل به فداییان رجوی شدند

ابراهیم خدابنده: مروری مختصر بر فرقه های مخرب کنترل ذهن (۸)

جرمیا گولکا یکی از مولفین گزارش رند درباره ی مجاهدین خلق ، در مقاله ای در سال 2012 با عنوان ” فرقه ی مجاهدین” از سیاستمداران سرشناس امریکایی که از این فرقه حمایت می کردند و بالاخره آن را از فهرست تروریستی حذف کردند، انتقاد کرد. گولکا به حامیان مجاهدین هشدار داد:” سخنرانان مراسم مجاهدین، تصادفاً یا عمداً …

محمد حسین سبحانی: ” ترور و خشونت ” یا ” پرهیز از خشونت “

محمد حسین سبحانی: ” ترور و خشونت ” یا  ” پرهیز از خشونت “

ترور و خشونت یا پرهیز از خشونت در مبارزه مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت، رهبران اولین قربانیان هستند و فدای هزاران میشوند، اما در استراتژی “خشونت و ترور”، رهبران هزاران نفر را قربانی میکنند، و خود را به اروپا وخانه های امن میرسانند. مقاله ” ترور و خشونت ” یا  ” پرهیز از خشونت ” …

محمد حسین سبحانی: دستاورد فرهنگی فرقه ها

محمد حسین سبحانی: دستاورد فرهنگی فرقه ها

و در این بستر فرقه ها بطور خودجوش و آتودینامیک محصولات ایدئولوژیک و سیاسی و فرهنگی خود را تولید و پرورش می دهند، که بعد ها این محصولات  تبدیل به” ویژگی های” یک فرقه می شوند و در فرقه به عنوان “روش ومنش” نهادینه می شوند. یکی از ویژگی های برجسته فرقه ها “عدم تحمل و ظرفیت انتقاد پذیری” …

محمد حسین سبحانی: ” روز حقوق بشر” برگ چهارم از برگی از تاریخ

محمد حسین سبحانی: ” روز حقوق بشر”  برگ چهارم از برگی از تاریخ

این مطالب از آن جهت یادآوری شد که نگرانی عدم رعایت حقوق بشر، ریشه در تاریخ دارد و صرفاً به مقطع کنونی اختصاص ندارد. سایت قلم یادآوری می کند که مرور نوشته هایی از کوروش، به معنی تایید ارزش گذاری ویژه برای ایرانیان نسبت به سایر ملل و تقویت روحیه شووینیستی نیست . ما اعتقاد داریم که بدون …

مسعود بنی صدر:گروه های تروریستی و فرقه ها چگونه نیرو جذب می نمایند؟

مسعود بنی صدر:گروه های تروریستی و فرقه ها چگونه نیرو جذب می نمایند؟

گروه های تروریستی و فرقه ها چگونه نیرو جذب می نمایند؟ مسعود بنی صدر، فیرآبزرور، هفتم دسامبر ۲۰۱۵:…  در جنگ علیه گروه های تروریستی یا فرقه ها، باید دقت کنیم که به هیچ عنوان موجب تقویت آنها نشویم یا کاری نکنیم که جذب نیرو را برایشان ساده تر نمائیم. اولین خط دفاعی ما باید درک نقاط …

سوءاستفاده از کودکان توسط داعش

سوءاستفاده از کودکان توسط داعش

خانواده ای که کودکان خود را به «داعش» بدهد ، ماهانه ۱۴۰۰ دلار در ازای هر کودک دریافت خواهد کرد. این مبلغ هنگفتی برای این خانواده هاست، زیرا ساکنان دو شهر فوق الذکر از زمانی که شبه نظامیان «داعش» آنجا را تصرف کردند با گرسنگی شدیدی روبرو شدند. اگر والدین با دادن فرزندان خود مخالفت کنند آنها را …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید