میرباقر صداقی:یک خاطره, اسمش اخراج بود

0
406

یک خاطره, اسمش اخراج بود 

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، بیست و ششم آوریل ۲۰۱۶:… لحظه ای بعد محمد رضا با چند فرمانده (اف آ) وارد شد همه بچه یک صدا پا شدند با فحش و ناسزا و تف از محمد رضا استقبال کردند تمامی این صحنه ها فیلم برداری میشد بعد از اینکه تمام غرور محمد رضا در آن جمع له شد زهره لب به سخن گشود که محمد رضا ما تو را اخراج میکنیم تو باید بروی ایران و با اسرا مبادله خواهی شد و سازمان هم برکتش را از تو … 

لینک به منبع

یک خاطره, اسمش اخراج بود

سال هفتادو هفت بود یکروز بعد از شام همه را توی سالن غذا خوری جمع کردند گفتند بیائید محمد رضا چاواری را میخواهیم اخراج کنیم آن سال برادر مجاهد مسعود رجوی در کتاب قانون خط داده بود بریده مزدور خارج برو نداریم باید همه بریده ها را رژیم مال کنیم هر که خواست برود اول جلوی دوربین لباس ارتش آزادیبخش را ازتنش بکنید سند و مدرک بگیرید که توان مبارزه ندارد و بعد هم ایران.( محمد رضا سال ۶۸ از کمپ اسرا به سازمان پیوسته بود )Mirbagher Sedaghi

من محمد رضا را از سال هفتاد میشناختم سال هفتادو چهار میخواست پیش خانواده اش برود بخاطر این چندین ماه ایزوله شده بود در این مدت بدون اینکه حق تماس با دیگران داشته باشد در قسمت کشاورزی مرکز یازده در انتهای خیابان صد بیگاری میداد عصر ها محورما (محور ۲) از مرکز یازده در این مسیر ورزش میکرد مسئولین وقت به همه سپرده بودند که حق سلام و احوال پرسی با محمد رضا را در خیابان صد را نداریم و اگر ببینند برخورد خواهند کرد تا اینکه روزی متوجه شدیم دیگر از محمد رضا خبری نیست زمان گذشت تا اینکه در نشستهای حوض سال هفتادو چهار بعد از شکنجه های هفتادوسه که برادر مسعود میخواست ارتش را منحل و مواسسان دوم ارتش آزادیبخش ارتش را مجدا تاسیس کنند باز محمد رضا را در سالن بهارستان در بغداد دیدم تقریبا پایان مجموعه نشستها و متینگهای مسعود رجوی با مرکز یازده بود .

گویا اصغر خیر اندیش پادرمیانی کرده تا محمد رضا را از زندان مجاهدین به مرکز برگردانند و در نشست حوض برادرمحمد رضا با دادن گناهان و دیدن خودش در آینه خواهر مریم دوباره غسل گرفته و تطهیر شد به جمع رزمندگان برگشت آنجا در نشست محمد رضا اعتراف کرد که در بخش اسکان قرارگاه اشرف مدتها تنها در یک اتاق نگهداری میشد و بجز زندانبانها با هیچ کس دیگری تماس نداشت و اگر حوض برادر نبود معلوم نبود از کدام ناکجا آباد سر در میآورد .

زمان گذشت و گذشت تا اینکه سال هفتادو هفت باز محمد رضا در خواست خروج کرد وباز دیوارها وحصار های بلند قرارگاه اشرف با خفقان بیشتر اینبار محمد رضا اسیر خونخواری به اسم زهر قائمی بود همان زنی که دستش در خون محمد علی آبادیان و فرمان بود آنشب بصورت فرمایش محمد رضا را با اسکورت داخل سالن غذا خوری مرکز سی وپنج از قرارگاه پنجم آوردند قبل از آوردن محمد رضا زهره مختصرا خط داد که بچه ها بریده مزدور نداریم ما میخواهیم محمد رضا را اخراج کنیم لباس ارتش را از تنش میکنیم و بعد میفرستیم بره ایران دولت عراق او را با اسرا مبادله خواهد کرد تا محمد رضا داخل آمد معطل نکنید دیگ را هر چه بیشتر داغ کنید . (دیگ یعنی حمله وهجوم با انتقاد وفحش و ناسزا)

زهره قائمی

زهره قائمی

لحظه ای بعد محمد رضا با چند فرمانده (اف آ) وارد شد همه بچه یک صدا پا شدند با فحش و ناسزا و تف از محمد رضا استقبال کردند تمامی این صحنه ها فیلم برداری میشد بعد از اینکه تمام غرور محمد رضا در آن جمع له شد زهره لب به سخن گشود که محمد رضا ما تو را اخراج میکنیم تو باید بروی ایران و با اسرا مبادله خواهی شد و سازمان هم برکتش را از تو دریغ نمیکند و سیصدهزارتومان به تو کمک مالی میکند که راحت بروی ایران زندگی کنی زود باش این سند اخراج و کمک مالی را امضا کن بعد از امضای محمد رضا زهره به سرعت محمد رضا را برداشت و برد و باز مدتهای زیادی از محمد رضا خبری نبود تا اینکه مجددا محمد رضا را سال هشتاد دیدم آخر سر محمد رضا بعد از سرنگونی دیکتاتور عراق صدام حسین همراه بیش از هفتصد نفر درخواست خروج از سازمان کرد به زندان تیف رفت و در نهایت از طریق صلیب سرخ به ایران پیش خانواده اش رفت .

بعد از سرنگونی صدام حسین با درخواست خروج بیش از چهارونیم سال در زندان ساخته شده تیف بودم این زندان به تبانی مجاهدین و پنتاگون ساخته شده بود تا مقاومت ما را در بلاتکیفی بشکنند تا مجبور شویم به ایران برویم . متاسفانه بیش از پانصد نفر تاب تحمل زندان تیف را نداشتند و به درخواست خود از طریق صلیب سرخ به ایران رفتند و حدودا صدونودهفت نفر تا آخر زندان تیف پایدار ماندیم چند ماهی بود که در سوئیس درخواست پناهندگی داده بودم که در سایت پاسارگاد سیتی و افشاگر مجاهدین در مقاله از کرم اسلامی و سیروس وفا و علی پاک دیدم که آنها نوشته بودند که ما برگ خزان بودیم تحمل مبارزه و شرایط سخت مبارزه را نداشتیم باد آمد و ما را برد راستی چرا فرقه رجوی نیاز دارد نشان دهد که هر که از آنها جدا شده است اخراج شده اند و این اخراج ناشی از ضعف نفرات در مبارزه است .

با این کار پیام بیرونی فرقه رجوی این است که هیچ کمبود و خلل و فرجی در مبارزه ندارند و آنها معصوم هستند در حالیکه همه ما خوب میدانیم دراصل فرقه رجوی مبارزه و مقاومتی را نمایندگی نمیکنند فعالیتهای آنها تنها مزدوری و وطن فروشی است .و خوشا به حال ما که در نهایت با درک این واقعیت از این فرقه تبری جستیم و از آنها جدا شدیم حال بگذار رجوی هر چه میخواهد دروغ بگوید که ما میر باقر و میر باقر ها را اخراج کردیم

میر باقر صداقی بیست وششم آوریل دوهزاروشانزده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : حقوق بشر

ایران قلم: زنده یاد عباس محمد رحیمی با رفتن خود مشت دروغگویان را نیز باز کرد + چند پیام تسلیت

ایران قلم: زنده یاد عباس محمد رحیمی با رفتن خود مشت دروغگویان را نیز باز کرد + چند پیام تسلیت

عباس محمد رحیمی در روزهای اخر زندگی خود پیام آخر را نیز داد، پیامی که با آن  مشت دروغگویان را باز کرد تا در کفت دست رهبری آن همگان ببینند ، چه عفونت و چرکی نشسته است. بدون تردید تاریخ  در مورد رهبری سازمان مجاهدین خلق قضاوت  خود را خواهد کرد، رهبری که در دم مرگ نیز انسان ها …

آیا سئوالات آقای ایرج مصداقی به اسم گزارش ۹۳ را باید به فراموشی بسپاریم قسمت دوم

ایران قلم: زنده یاد عباس محمد رحیمی با رفتن خود مشت دروغگویان را نیز باز کرد + چند پیام تسلیت

آیا سئوالات آقای ایرج مصداقی به اسم گزارش ۹۳ را باید به فراموشی بسپاریم قسمت دوم میر باقر صداقی، ایران ستارگان، هجدهم ژانویه ۲۰۱۶:… فرمانده قرارگاه حسین ادیب بود و مسؤل پاسبخشی عبدل بود آنجا عبدل ما را توجیه کرد که اینجا مهمانسرای خروجیهای سازمان است ( مهمانسرا اسم مستعار زندان بود) اکیپ ما مسئولیت حفاظت از …

مبارز انقلابی عباس محمد رحیمی به خواهران و برادران و یارانش پیوست

ایران قلم: زنده یاد عباس محمد رحیمی با رفتن خود مشت دروغگویان را نیز باز کرد + چند پیام تسلیت

مبارز انقلابی عباس محمد رحیمی به خواهران و برادران و یارانش پیوست پژواک ایران، هفدهم ژانویه ۲۰۱۶:…  عباس محمدرحیمی یکی از اولین زندانیان سیاسی پس از انقلاب ضد سلطنتی، در ساعت یک بامداد ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ به خاموشی گرایید. عباس محمدرحیمی یکی از شناخته شده ترین زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و جان به دربردگان کشتار ۶۷ …

وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین خلق بخش دوم

ایران قلم: زنده یاد عباس محمد رحیمی با رفتن خود مشت دروغگویان را نیز باز کرد + چند پیام تسلیت

وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین خلق بخش دوم محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، پانزدهم ژانویه ۲۰۱۶:… ایا اینها جزئ از حقوق بشر تعریف می شود یا خیر ؟سعید تصمیم نهائی خود را گرفته بود خارج شدن از سازمان به هر قیمتی . از آن موقع به بعد تمامی مسئولیت های وی گرفته شده بود و تحت …

دویچه وله: دولت آلمان مصمم به تشدید قوانین پناهندگی است

دویچه وله: دولت آلمان مصمم به تشدید قوانین پناهندگی است

وزیر کشور آلمان، توماس دمزیر از حزب دموکرات مسیحی نیز خواهان حضور بیشتر نیروهای پلیس در خیابان‌ها شد. او همچنین اظهار داشت دادگاه خارجیانی که مرتکب جرم می‌شوند باید سریع‌تر برگزار شود. به گفته وزیر کشور آلمان این سخت‌گیری‌ها شامل طرفداران فوتبال که دست به خشونت می‌زنند هم می‌شود. دمزیر پیشتر در گفت‌وگو با شبکه دوم تلویزیون آلمان (ZDF) …

کریم غلامی:از اردوگاه اشرف تا اردوگاه پناهندگی (قسمت بیست و هفتم)

دویچه وله: دولت آلمان مصمم به تشدید قوانین پناهندگی است

از اردوگاه اشرف تا اردوگاه پناهندگی (قسمت بیست و هفتم) کریم غلامی، ایران فانوس، دهم ژانویه ۲۰۱۶:… خائنانه ترین طرح در این نشست چند ماهه اجرای طرح “غسل هفتگی” بود. بخاطر موضوعی از سالن خارج شده بودم. وقتی برگشتم دیدم که تعداد زیادی دوباره پشت میکروفون جمع شده اند. از یکی سئوال کردم که موضوع چیست، گفت …

محمد کرمی:وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین خلق بخش اول

محمد کرمی:وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین خلق بخش اول

وضعیت حقوق بشر درون سازمان مجاهدین خلق بخش اول محمد کرمی، وبلاگ عیاران، پاریس، دهم ژانویه ۲۰۱۶:… از مسولین سوال کردم چی شده است چکار می شود کرد ؟ گفت یکی از بچه در برج تیر خورده دنبال بالابر هستیم که آن را پائین بیاوریم . پیشنهاد دادم گفتم الان که بالابر نیست می شود آن را …

محمد حسین سبحانی:علل ادامه نقض جقوق بشر در سازمان مجاهدین خلق

محمد حسین سبحانی:علل ادامه نقض جقوق بشر در سازمان مجاهدین خلق

همچنین اریک فروم اعتقاد دارد افرادی که به طور مستقیم در سرکوب، شکنجه شرکت می کنند، یا دچار انحراف شخصیتی هستند و یا این که در کودکی از کمبودهای عاطفی و نارسایی های تربیتی رنج برده اند. اریک فروم …

محمد رزاقی:شمس الله گل محمدی به دستور مستقیم مریم قجر کشته شد !

محمد رزاقی:شمس الله گل محمدی به دستور مستقیم مریم قجر کشته شد !

شمس الله گل محمدی به دستور مستقیم مریم قجر کشته شد ! محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، نهم ژانویه ۲۰۱۶:…  افشین علوی با فریاد به شمس الله می گفت به خاطر حرفی که زدی زبانت را از پس گردنت بیرون می کشیم ؛ و مدام شمس الله را به مرگ تهدید می کرد . چند خاطره …

مروری بر یک تجربه تلخ ـ خاطرات علی جهانی ـ قسمت ۹ : خط آموزش های تاکتیک و مانور های پوشالی

محمد رزاقی:شمس الله گل محمدی به دستور مستقیم مریم قجر کشته شد !

زندانبانی نظیر عادل سادات در بند و مختار و قادر عزتی آنجا را اداره می کردند و افرادی که بیشتر مقاومت می کردند به دستور شخص رجوی به زندان ابوغریب در غرب بغداد در زمان صدام حسین که بدترین زندان عراق بود می فرستادند که اگر آنجا زنده می ماند بعد از هشت سال به ایران می فرستادند. …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید