فرقه رجوی و تهدید جدا شده ها در آلبانی

0
1011

فرقه رجوی و تهدید جدا شده ها

انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۶:…  تحت تاثیر اندیشه های فرقه ای، اعضای بریده از فرقه ها  هراس خروج از فرقه و رویارویی با دنیای خارج از فرقه را دارند و این جاست که باید مجامع بین المللی  و حقوقی دنیا به رسالت های بشر دوستانه خود عمل کرده و به کمک اعضای جداشده از فرقه ها بیایند تا این افراد بتوانند در شرایط مناسبی با زندگی خارج از فرقه روبه رو شده و با برخورداری از حما یتهای بین المللی بدون … 

احسان بیدی سیاوش رستارمعامله هیلاری کلینتون با آلبانی تضمین میکند که اعضای مجاهدین خلق (فرقه رجوی) همچنان تروریست بمانند.

لینک به منبع

فرقه رجوی و تهدید جدا شده ها

اسارت در افکار و القائات فرقه ای به گونه ای است که برای رهایی از آن باید نخست حصارهای ذهنی را درهم شکست و سپس برای خروج از حصارهای فیزیکی چاره ای اندیشید. چنانچه عضو فرقه نتواند از اندیشه ها و باورهای فرقه ای رها شود هرگز نخواهد توانست از موانع فیزیکی عبور کند و از فرقه خارج شود و هیچ عامل خارجی هم نمی تواند موجب رهایی او شود. فرقه ها تلاش می کنند که عضو فرقه دچار تردید و شک نسبت به اصول القایی فرقه نشود و فرصتی برای اندیشیدن به واقعیات نیابد. رهایی اعضای فرقه ها از قیود ذهنی و فیزیکی فرقه نیازمند همت و تلاش روشنفکران و بشر دوستان سراسر دنیاست که فضایی بدون فشار روانی و جسمی، به منظور  بیداری و آگاهی اعضا فرقه ها ایجاد کنند و به عضو فرقه کمک کنند که بتواند موانع ذهنی را کنار بزند.

تحت تاثیر اندیشه های فرقه ای، اعضای بریده از فرقه ها  هراس خروج از فرقه و رویارویی با دنیای خارج از فرقه را دارند و این جاست که باید مجامع بین المللی  و حقوقی دنیا به رسالت های بشر دوستانه خود عمل کرده و به کمک اعضای جداشده از فرقه ها بیایند تا این افراد بتوانند در شرایط مناسبی با زندگی خارج از فرقه روبه رو شده و با برخورداری از حما یتهای بین المللی بدون ترسی از تهدیدهای فرقه، زندگی جدیدی را شروع کنند. با این کار از توسعه و تقویت افکار و اندیشه های فرقه ای و آسیب ها و تهدیدهای فرقه ها در سطح دنیا جلوگیری می شود همچنین گامی در جهت مبارزه با تروریسم و بنیاد گرایی است.

فرقه مجاهدین خلق از جمله فرقه هایی است که از هر شیوه ای برای جلوگیری از خروج اعضا بهره می گیرد و به ابزارهای تهمت، تهدید، شکنجه، قتل، پرونده سازی .. متوسل می شود. در سال های گذشته خبرهای بسیاری راجع به آزارهای فرقه مجاهدین نسبت به جداشده ها را شنیده ایم که نمونه دردناک آن سناریوی قتل مسعود دلیلی می باشد.

بر اساس توافق سال ۲۰۱۳ که بین وزیر خارجه سابق آمریکا هیلاری کلینتون و نخست وزیز وقت آلبانی سالی بریشا صورت گرفت تاکنون تعدادی از اعضای مجاهدین از اردوگاه لیبرتی در عراق به تیرانا منتقل شده اند. در طی این سه سال افرادی از این فرقه جدا شده اند ولی ازگزند فشارها و تهدیدهای فرقه در امان نبوده اند. آقای احسان بیدی بارها اعلام کرده که فرقه مجاهدین او را تهدید به قتل کرده اند. از آنجا که اعضای فرقه مجاهدین بدون رعایت شرایط پناهندگی و به عنوان وابسته به مجاهدین خلق به آلبانی منتقل شده اند قادر به دریافت خدمات پناهندگی نیستند و برای ادامه زندگی مجبورند که از فرقه مجاهدین خارج نشوند. و افرادی که در آلبانی از این فرقه جدا شده اند علاوه بر آنکه تهدید به قتل شده اند بدون مسکن و هیچ گونه امکانات مالی می باشند و بعضی از جدا شده ها در اثر فشارهای مالی مجبور شده اند که به کمپ فرقه در آلبانی بازگردند.

خانواده اعضایی که به آلبانی منتقل شده اند خواهان فراهم شدن شرایط برای ملاقات با فرزندانشان هستند تا بتوانند قدمی در جهت رهایی عزیزانشان از قید این فرقه شیطانی بردارند. خانواده اعضا بارها از مجامع بین المللی استمداد نموده اند که امکان ملاقات برای آنان میسر شود. خانواده ها از نهادهای بشردوستانه و سازمان ملل تقاضا دارند که اعضای جداشده فرقه مجاهدین را حمایت مالی و جانی نمایند تا جدا شده ها مجبور نشوند تحت فشار های مالی و امنیتی، بار دیگر به اسارت این فرقه درآیند.

محمدی

***

احسان بیدی تیرانا سازمان مللFormer MEK member Ehsan Bidi staged a sit-in outside the UNHCR office in Tirana, Albania

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید