جهانگیر قائم مقامی، و نگاهی به مصاحبه ی او

0
1108

جهانگیر قائم مقامی، و نگاهی به مصاحبه ی او

کانون آوا، بیست و ششم آوریل ۲۰۱۶:… رجوی که با استعمار کاری ندارد وبه تبع آن چرا کار جهانگیر قائم مقام فراهانی که زمانی بعنوان یک فرد مرفه درآمریکا تحصیل میکرده ویک هوادار ساده ی سازمان بوده وسپس با انقلاب مریم ( انقلابی ضدارزش های مردم ایران و درراستای خلع ید ازکادرهای سازمانی وبرقراری دیکتاتوری فردی رجوی و راه گشایی برای حرمسرا سازی و… ” تماما در رجوی حل شده ، باید مهمتر … 

لینک به منبع

مقاله ارسالی از صابر باتشکر

انجمن نجات مرکز استان آذربایجان شرقی – ۰۶/۰۲/۱۳۹۵

جهانگیر قائم مقامی، و نگاهی به مصاحبه ی او

مجاهدین خلق در زنجیر

این نوه ی قائم مقام فراهانی( صدراعظم وطن دوست وواقع بین سلطان محمد شاه قاجار) مصاحبه ی مفصلی با سیمای رجوی انجام داده که دراین بررسی عاجل، قسمت های اساسی تر سخنان وی، مورد توجه وانتقاد اصولی قرار گرفته است.

تیتر مصاحبه که پیاده شده اش در رسانه های مجازی رجوی هم آمده، ” گفتگوی سیمای آزادی با جهانگیر قائم‌مقامی، از نوادگان قائم‌مقام فراهانی، شهید راه آزادی ایران ” نام دارد که ازجمله آمده است:

” مجری: حدود ۱۸۰سال بعد از قتل «قائم مقام فراهانی» بزرگ، حالا در یکی از دیگر از فرازهای تاریخ مبارزات مردم ایران، در برابر مجاهدی نشسته‌ام که از نوادگان قائم‌مقام فراهانی است و سودای همان بزرگ‌ مرد تاریخ ایران را در مداری بسا بالاتر دنبال می‌کند. آقای جهانگیر قائم مقامی. با تشکر از شما به‌خاطر این‌که دعوت ما را پذیرفتید “.

مدار بزرگتر چه باشد ، این را عقل یک انسان عاقل و زمینی نمیتواند درک کند و البته ممکن است که در دنیای هذیان تب آلود مریدان رجوی ، معنا ومفهومی داشته باشد!!

چرا باید مدار حرکت یک نوچه ی رجوی ، بالاتر از یک صدراعظم فاضل وواقع بین وضد استعمار باشد؟!

رجوی که با استعمار کاری ندارد وبه تبع آن چرا کار جهانگیر قائم مقام فراهانی که زمانی بعنوان یک فرد مرفه درآمریکا تحصیل میکرده ویک هوادار ساده ی سازمان بوده وسپس با انقلاب مریم ( انقلابی ضدارزش های مردم ایران و درراستای خلع ید ازکادرهای سازمانی وبرقراری دیکتاتوری فردی رجوی و راه گشایی برای حرمسرا سازی و… ” تماما در رجوی حل شده ، باید مهمتر ازقائم مقانم فراهانی باشد؟!

این نوه ی ناخلف قائم مقام شهید راه استقلال ایران مینویسد:

“… در گذشته این پرسشی بود که همیشه از خودم می‌پرسیدم: «راز ماندگاری نام قائم‌مقام فراهانی»، اما هیچ وقت به پاسخ نرسیدم؛ تا زمانی که به مجاهدین پیوستم و خودم هم درگیر نبرد آزادیبخش شدم “.

دراین مورد باید به اختلافات موجود بین آن دسته ازروشنفکران دوران قاجار که تجدد را تبلیغ میکردند و باوجود حس میهن دوستی و آزادیخواهانه ی کافی ونیت خیر ، متاسفانه متوجه این نکته نبودند که تجدد بدون ترقی تقربا غیر ممکن ویا شکننده است!

آنها به سادگی براین تصور بودند که گرفتن افکاروآداب ورسوم غربی وبکار بستن آن وبدست آوردن آزادی فرمال غرب ، تمام مشکلات ایران را حل خواهد کرد که عملا دستآورد مهمی نداشت وبلکه ” غرب زدگی ” و ” مصرف گرائی ” رادرکشور رواج میداد!

اما دسته ی دیگر که خیلی هم متاسفانه کم تعداد بودند ، با ملاحظه ی افکار عمومی وتحلیل واقع بین تر اوضاع ، بررشد تولید صنعتی وکشاورزی که پایه های اجتماعی لازم را بوجود آورده و کشور را آرام آرام به سمت قطع وابستگی ببرد، تاکید درجه اولی داشتند ودرعمل اهمییت زیادی به آزادی نمیدادند ومیدانستند که این آزادی بشدت شکننده است و اقدامات محمد علی شاه وسپس رضا شاه بردرستی شناخت این بزرگان ، صحه گذاشت!

بلی! قائم مقام وامیر کبیر، براین مسئله آگاه بودند که بدون توجه به پی ریزی استقلال کشور ورشد نیروهای تولیدی ( ماشین آلات، کارگر متخصص و… ) تجدد خیر وبرکتی برای ایران نخواهد داشت وبرسر آن بلایی خواهد امد که دردوران رضاشاه تجربه شد!

این دوبزرگوار،علم وتکنیک غربی را میخواستند که پایه ی این علم وتکنیک ازشرق به یونان، ازیونان به امپراطوری اسلامی وازآنجا به اروپا رفته و درهر مرحله بر دامنه ی آن افزوده شده بود

اگر به این شخصییت ها ” غربگرا ” بگوییم ، باین معنی است که ازپروسه ی این انتقال علوم آگاهیم ومیدانیم که تمدن فعلی غرب، محصول کارو کوشش تمامی بشریت و مخصوصا شرقی ها هستند و این بزرگان نه غربزده، که غربگرایانی با آن مشخصات یاد شده بوده اند!

آنها انسان های بانبوغی بوده ومیدانستند که درموقعیتی که مردم نان برای خوردن وصنعت برای رفع ورجوع مسائل زندگی شان نداشته باشند، دارای استقلال نبوده وهرگونه آزادی اعطایی!! راه حل مشکلات آنها نخواهد بود!!!

این سوء استفاده کنند ه ازنام بزرگان، اینگونه میخواهد بیعتی برای رجوی بگیرد:

” …تضمین را اگر واقعاً از من بپرسید می‌گویم یکی «تشکیلات پولادین مجاهدین» و دیگری «رهبری پاکباز و ذیصلاح» آنهاست. آخر این دو اهرم، کمبود جدی مبارزات معاصر مردم ایران بوده. به دوران امیرکبیر نگاه کنید؛ به مبارزات مشروطه و دوران ستارخان نگاه کنید. ما الآن شورای ملی مقاومت را داریم که فی‌الواقع دیرپاترین تشکل سیاسی فراگیر در تاریخ معاصر ایران است. نه تنها در ایران، بلکه در هیچ جای دیگر سابقه ندارد که در دوران مقاومت، چنین تشکلی با افکار مختلف، این‌قدر دوام بیاورد … و اگر بپرسید آیا شکست ناپذیر است؟ من می‌گویم بله شکست ناپذیر است. به وسیله انقلاب ایدئولوژیک که خواهر مریم خالق آن است… ابزاری که خواهر مریم برای این کار به مجاهدین داد، انقلاب ایدئولوژیک بود. این انقلاب باعث شد آنها پاکیزه‌تر بشوند. موانع درونی‌شان کنار برود و تشکیلات آنها پولادین و یکدست شود و اتفاقاً هر ضربه‌یی که می‌خورد، به دشمن برمی‌گرداند” .

این تضمین ها به درد عمه جان ازدنیا رفته ی من میخورد!

احزاب وشخصیت های انقلابی دوران مشروطه، هم ازنظر میل شدید به استقلال وآزادی وحب وطن وهم ازنظر تشکیلاتی دردرجه ای از موقعیت بودند که قیاس آنها با تشکیلات فرقوی رجوی، قیاسی مع الفارق بوده وتوهین بزرگی است به این فرهیختگان وقهرمانان وطن!!

بازهم درجواب سئوال چرا مریم توانست این تشکیلات را روئین تن کند، حرف حسابی مطرح نیست وشعارهای تکراری وتوخالی است که به وفور داده میشود!

من به این نوه ی مرحوم فراهانی توصیه میکنم که اگر حرف نزند، سرسنگین تر میشود وگرنه باو با این وضع روحی وطرز تفکر خواهند گفت:

گیرم پدر تو بود فاضل

ازفضل پدر ترا چه حاصل؟

ما پسر ستارخان را داریم که تبدیل به یک ژاندارم شاه پرست شده بود و درسالگرد مشروطیت اورا پای رسانه ها حاضر میکردند که مجیز شاهی را بگوید که این شاه در تکمیل کار پدرش ، بنیان مشروطیت را برانداخته بود با مجلس های فرمایشی ودولتی که هویدا آنها را جان نثار شاه میگفت و همواره تاکید داشت ما شخص اول ودومی درمملکت نداریم وتنها شخص اول وجود دارد که شاه است ومحیط به همه ی امور کشور!!!

البته میزان پاکبازی وپاک دستی رجوی – هم دردوران شاه وهم اکنون- بر اغلب مردم ایران روشن است ولازم نبود که شما تاکید مجددی براین موضوع میکردید جهانگیر عزیز!!

درقسمتی دیگر ازاین مصاحبه، مجری با طرح مسائل تجاری ونشان دادن بیسوادی مطلق خود دراین مورد، از جهانگیر خان فراهانی میپرسد که دلیل مخالفت جدش با تجارت آزاد چه بوده واوهم بصورت نابخردانه ای جواب داده که تجارت آزاد بنفع روس وانگلیس بوده و جدش از بابت وطن دوستی با این کار مخالفت میکرد!! که نشان میدهد که طرفین مصاحبه ابدا درباغ نیستند وچرا؟

هیچ فرد وطن دوستی با تجارت آزاد مخالفت نمیکند ومخالفت او با تجارت یکطرفه وغیر آزاد است!

امیر کبیر و قائم مقام ، مانند هر انسان استقلال طلب ومیهن دوست، با این نوع رویه مخالف بودند وچگونه؟

انگلیس ها وروس های تزاری، با بستن قرادادهای شرم آوری با ایران ، حقوق گمرکی به ما نمی پرداختند ودرعوض تعرفه های سنگینی برروی کالا های صادراتی ما وضع میکردند تا گرانتر بدست مردم اروپا وروسیه برسد وایران بازار صادرات خود ودرنتیجه کارگاه های صنعتی و منابع کشاورزی خود را ازدست میداد وبا فروش مواد خام صرف، مایحتاج روزانه ی خود را تامین میکرد وتبدیل به یک کشور پیرامونی با وظیفه ی صادرات مواد خام تک محصولی ومصرف کننده ی فرآورده های صنعتی دیگران ، موقعیت خودرا که دویست سال قبل ازآن ، درسطح چهانی ممتاز شمرده میشد ، ازدست میداد ونتیجه ی آن انحطاطی برای ما میشد که شاهدش هستیم.

بلی قائم مقام ها با این نوع تجارت مخالف بودند وتلاش برای تجارت آزاد وبرابر بود که آنها را به کشتن داد!!

صابر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : آلبانی

فرقه رجوی و تهدید جدا شده ها در آلبانی

ویدئو و متن گفتگوی آقای احسان بیدی با  آقای رستار

فرقه رجوی و تهدید جدا شده ها انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۶:…  تحت تاثیر اندیشه های فرقه ای، اعضای بریده از فرقه ها  هراس خروج از فرقه و رویارویی با دنیای خارج از فرقه را دارند و این جاست که باید مجامع بین المللی  و حقوقی دنیا به رسالت های بشر …

احسان بیدی: ایستادگی ما و پاسخی به جیغ های بنفش مسعودرجوی

ویدئو و متن گفتگوی آقای احسان بیدی با  آقای رستار

مسعودرجوی این را خوب توگوشهایت فروکن .من احسان بیدی هستم و درس ایستادگی و مقاومت را خوب می دانم  واین توهستی که جلوی من به زانو درامدی. من همچنان درالبانیا درتیرانا هستم و …

عاطفه اقبال:جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟

عاطفه اقبال:جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟

جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟  عاطفه اقبال، وبلاگ یادداشت ها، بیست و سوم آوریل ۲۰۱۶:… چرا حتی در آلبانی با مذاکرات پشت پرده، کمیساریا پول جدا شدگان از مجاهدین را قطع میکند تا شما آنرا به عهده بگیرید؟ چرا از هر کس که جدا میشود یک برگه امضا شده میگیرید مبنی …

علی جهانی: چرا فرقه رجوی از جدا شدگان در کمپ تیرانا ـ آلبانی می ترسد؟

علی جهانی: چرا فرقه رجوی از جدا شدگان در کمپ تیرانا ـ آلبانی می ترسد؟

رجوی و باندش در صدد هستند که کمپ تیرانا را جایگزین کمپ اشرف بکنند و در این رابطه مستمراً با مقامات کشور آلبانی در حال ملاقات و مهمانی دادن و هدیه دادن هستند و با مدره نمایی می خواهند دولتمردان کشور آلبانی را متقاعد سازند که با اهداف سازمان در رابطه با طرح جایگزینی اشرف با کمپ …

نامه سرگشاده ۷۱ نفر از اعضای سابق سازمان مجاهدین به رئیس کمیساریای عالی پناهندگی

علی جهانی: چرا فرقه رجوی از جدا شدگان در کمپ تیرانا ـ آلبانی می ترسد؟

نامه سرگشاده ۷۱ نفر از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق در اروپا و آمریکای شمالی به رئیس کمیساریای عالی پناهندگی  فریاد آزادی، نوزدهم آوریل ۲۰۱۶:… جناب آقای فیلیپ گراندی رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل : اقای مسعود رجوی اخیر ا در پیام رادیویی ، به اعضای تشکیلات دستور داده است که همه اعضای جدا …

مسعود خدابنده: معامله هیلاری کلینتون با آلبانی تضمین میکند که اعضای مجاهدین خلق …

علی جهانی: چرا فرقه رجوی از جدا شدگان در کمپ تیرانا ـ آلبانی می ترسد؟

معامله هیلاری کلینتون با آلبانی تضمین میکند که اعضای مجاهدین خلق (فرقه رجوی) همچنان تروریست بمانند.  وقتی افرادی مانند بیدی و رستار تصمیم میگیرند که عضویت در این گروه تروریستی را رد کنند، نه تنها آنان با تهدید و ارعاب مجاهدین خلق روبرو میشوند – که آنان تهدید کردند که به طور خاص بیدی را …

بیدی:از لیبرتی تا آلبانی، از زندان کوچک تا زندان بزرگ

بیدی:از لیبرتی تا آلبانی، از زندان کوچک تا زندان بزرگ

دوستان :مسعودرجوی از این فرصت استفاده کردوبا دیگر دوستانمان تماس گرفت ومتاسفانه نفرات بدلیل اینکه کمیساریا  این حامی بزرگش پولش را قطع کرده بودند به سمت سازمان کشیده شده اند. دوستان …

تبانی کمیساریای عالی پناهندگان با مافیای مجاهدین در آلبانی

بیدی:از لیبرتی تا آلبانی، از زندان کوچک تا زندان بزرگ

تبانی کمیساریای عالی پناهندگان با مافیای مجاهدین نادر کشتکار، وبلاگ کشتکار، چهاردهم آوریل ۲۰۱۶:… سازمانی با آنهمه ادعا در مبارزه با امپریالیسم امریکا،وحکومت ایران و با هدف برپایی جامعه بی طبقه توحیدی،کارش به جایی رسیده است که از ترس الگوگیری سایر نفرات مستقر در آلبانی از آقایانی چون بیدی و رستار درجدایی از این فرقه و …

ویدئو و متن گفتگوی آقای احسان بیدی با آقای رستار

ویدئو و متن گفتگوی آقای احسان بیدی با  آقای رستار

ویدئو و متن گفتگوی آقای احسان بیدی با آقای سیاوش رستار ناگفته نماند ازمدت زمانیکه کمیساریا پول مارا قطع کرد تعداد نفراتی که ازکمیساریا پول میگرفتن بخاطرمشکلات مالی متاسفانه به سمت سازمان کشیده شده اند و سازمان دارد با  تطمیع وخریدن این نفرات زنگ میزنه به انها و پیشنهاد پول میدهد که بیایین ازما پول بیگیرید درصورتیکه …

نامه سرگشاده ادوارد ترمادو به وزیر خارجه آلبانی

ویدئو و متن گفتگوی آقای احسان بیدی با  آقای رستار

نامه سرگشاده ادوارد ترمادو به وزیر خارجه آلبانی ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، هفتم آوریل ۲۰۱۶:… متآسفانه اخیرآ اخبار انتشار یافته در دنیای مجازی حکایت از زیر پا گذاشتن حق و حقوق کسانی را دارد که تصمیم به ترک تشکیلات مجاهدین در کشور شما گرفته اند، عده ای از اعضای مجاهدین درآلبانی که تصمیم به ترک تشکیلات …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید