حنیف بالی،سندی دیگر ازنابخردیها و خیانتهای بیشمار رجوی

0
524

حنیف بالی،سندی دیگر ازنابخردیها و خیانتهای بیشمار رجوی

نادر کشتکار، وبلاگ کشتکار، نوزدهم آوریل ۲۰۱۶:… وقتی به صحبتهای حنیف گوش میکنیم ،متعجب میشوم ازباصطلاح هواداران این فرقه و همه کسانی که این خیانتها،ظلمها و نا بخردیهای رجوی و باندش ، که بعد از گذر سه دهه به همگان ثابت شده را میبینند و میشنوند اما همچنان اصرار دارند خود را در بی خبری و جهالت وبا عرض معذرت در خریت نگهدارند.وباز با روشن شدن هر حقیقتی برای آنها مجددأ با توجیه ای هر چند سطحی و غیر منطقی … 

حنیف بالی ، کودکی که خاکستری نشد

حنیف بالی ، کودکی که خاکستری نشد

لینک به منبع

حنیف بالی،سندی دیگر ازنابخردیها و خیانتهای بیشمار رجوی

صحبتهای بی ریا،صادقانه وبی آلایش آقای حنیف بالی را امکان ندارد کسی بشنود و آتش نفرتش از رجوی و همه کسانی که او را در این خیانتها و جنایتها یاری کرده و میکنند بیشتر نشود.همانطور که خود حنیف هم در صحبتهای زیبا و دلنشینش اشاره کرد،او خیلی خوش شانس بوده که توانسته از چنگال رجوی و باندش گریخته و بدام نیافتد.چه بسا در غیر اینصورت ممکن بود سرنوشتش میشد ،سرنوشت آلان محمدی،یا شاید یاسر اکبری نسب،یا دها میلیشیای در بند دیگر در چنگال رجوی و در بیابانهای عراق یا در تاریکخانه ای در آلبانی وشاید هم میشد میثم پناهی که رجوی و باندش در طرحی و سناریویی از قبل آماده و طراحی شده برای زهر چشم گرفتن و ترساندن سایر میلیشیا های ساکن اروپا و جلوگیری از باج خواهیهای بیشتر آنان از سازمان، قربانی کرد.

وقتی به صحبتهای حنیف گوش میکنیم ،متعجب میشوم ازباصطلاح هواداران این فرقه و همه کسانی که این خیانتها،ظلمها و نا بخردیهای رجوی و باندش ، که بعد از گذر سه دهه به همگان ثابت شده را میبینند و میشنوند اما همچنان اصرار دارند خود را در بی خبری و جهالت وبا عرض معذرت در خریت نگهدارند.وباز با روشن شدن هر حقیقتی برای آنها مجددأ با توجیه ای هر چند سطحی و غیر منطقی خود را قانع میکنند و همچنان حاضر به قبول این واقعیت ساده نیستند که رجوی لیاقت رهبری را هیچوقت نداشته و ندارد و هر چه دیرتر این واقعیت پذیرفته شود سازمان باصطلاح مجاهدین بواسطه حماقتها و بی لیاقتی وی بیشتر و بیشتر به باتلاق خیانت و گمراهی کشیده میشود.

حنیف تنها فرزندی نبود که از والدینش بالاجبار جدا و به اروپا فرستاده شد.صدهها کودک بی گناه تنها بخاطر حماقت و جاه طلبیهای رجوی در خانه های مختلف دست بدست میشدند. و یا در یتیم خانه ها که بعضأ بعضی از آنها توسط خانواده های اروپایی به فرزندی قبول میشدند نگهداری میشدند.فرزندانی که در پانسیونها یا در خانواده های هوادار دست بدست و یا نگهداری میشدند ،همانطور که حنیف بالی نیز به آن اشاره کرد همچنان تحت مغز شویی باند رجوی قرار داشتند و کسانی که در این خیانتها و ظلمها رجوی را کمک میکردند وظیفه داشتند به هر شکل و با هر ترفندی آنها را به قتلگاه عراق بکشانند.

همین ریل را با حنیف هم رفتند و سعی کردند او را هم توسط پدرش واز طریق رابطه عاطفی به عراق بکشانند.و چقدربی شیله پیله و در عین حال صادقانه ،حنیف تمام تلاش فرقه رجوی برای فریب خودش را در یک کلام بیان میکند.آنجا که میگوید چرت میگفتند.اما متأسفانه سازمان هزار و یک ترفند دیگر برای جذب آنها داشت.یکی از این راهها این بود که سازمان بعضی از آنها را به اسم ملاقات با دوستان و والدین به عراق میکشاند و با ادامه مغز شویی و در صورت لزوم با تهدید و ارعاب آنها را در قلعه الموت رجوی نگه میداشت.

صدها هزار تن ،بلکه صدها هزار خانواده قربانی، جاطلبی ،غرور و نخوت کسی شدند که با شیادی خود را به رهبری سازمان مجاهدین رسانده بود ونفس قدرت طلبش به او القاء کرده بود که میتواند با ادامه شیادی و ریا کاری و جنایت به رهبری کشور هم برسد.از اینرو راهی را رفت وبه اعمال و خیانتها یی دست زد که ما حصلش را امروز شاهدیم.اما از آنجا که نه بر حق بود نه راستگو و مصلح،و نه فردی لایق رهبری حتی در سطح همان سازمانی که با شیادی به ارث برده بود ،هم خودش و هم هر کس که با او همراهی کرد را به اوج خفت و خیانت و رذالت کشاند و همچنان میکشاند.

به قول معروف خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج.نیت رجوی از روز نخستی که با سازمان آشنا شد بی شک نیت پاک و برای رضایت خدا نبوده است.این وعده جق است .که کسی که در راه او بکوشد را صاحب عزت میکند،یعنی در ست همان چیزی که امروزه هیچ اثری از آن را در رجوی و باندش نمیتوان دید و جست.

نوکری و مزدوری برای صدام و حزب بعث عراق در طول جنگی که به مردم کشورش تحمیل شده بود برای به قدرت رسیدن به هر قیمت،تشویق به بمباران کشور، مردم و وطنش توسط کشوری که روزی ادعای مبارزه ونابودیش را میداد،تمجید از گروهها و طرز تفکری که ریختن خون شیعیان،مسیحیان و سایر ادیان را حلال میدانند،جاسوسی و تروردانشگاهیان و هموطنان برای اثبات نوکری به این و آن کشورو در نهایت دامن پوشیدن رجوی و همپالگیهایش هر چیزی را در ذهن میتواند متبلور کند بجزآزادگی و عزت را.

نادر کشتکار

آلمان ۱۹/۴/۲۰۱۶

Ex Member Nader Keshtkar mosahebe ba iran ghalam 

*** 

 نامه ای به امیر یغمایی (شبه نظامی ارتش آزادیبخش رجوی در سن ۱۵ سالگی)

کودکان سرباز در قرارگاههای مجاهدین خلق و صدام حسین

کودکان فرقه

*** 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید