حاج مسعود رجوی سناریو به قتل رساندن یاسر اکبری نسب به دستور شما …

0
1026

حاج مسعود رجوی سناریو به قتل رساندن یاسر اکبری نسب به دستور شما در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟ 

مجید روحی، ایران اینترلینک، چهاردهم آوریل ۲۰۱۶:…  حاج مسعود رجوی پس یاسر اکبری نسب خودسوزی نکرده بلکه به دستور شما یاسر اکبری نسب را به قتل رسانده اند و این سناریو را برای سرپوش گذاشتن این موضوع ساخته اید. حاج مسعود رجوی آرزو می کنی که کاش فرقه ات خلع سلاح نشده بود تا باز برای بقیه هم بگویید مثل  یاسر اکبری نسب در تنظیف سلاح تیر به زیر چانه اش اصابت کرده یا شلیک ناخواسته بوده؟ … 

لینک به صفحه فیسبوک آقای روحی

حاج مسعود رجوی سناریو به قتل رساندن یاسر اکبری نسب به دستور شما در راستای سرنگونی آخوندهای دجال بود؟

به نام آنکه جان داد و زندگی و بنام خدایی که همیشه حقایق را روشن می سازد و ظالم را رسوا می نماید

گرگ صفتی و شقاوت خصیصه اصلی حاج مسعود رجوی است

 مجید روحیحاج مسعود رجوی  اسب کهر چه شد؟ توی نشست های عمومی در قرارگاه باقرزاده  قمپز در می کردید،  اسب کهر را کجا بستید؟ رفتید تو سوراخ موش جزو اصحاب کهف شدید؟

حاج مسعود رجوی اینجانب قربانی فرقه ی بنیادگرای شما هستم که در زندانهایتان حکم اعدام مرا صادر کردید .

 دیدید که چطور موضوع یاسر اکبری نسب را بیرونی کردم؟ حاج مسعود رجوی چرا واقعیت پشت پرده کشته شدن  یاسر اکبری نسب را نمیگوید تا کی میخواهید سکوت کنید؟

حاج مسعود رجوی یاسر اکبری نسب از اعضای ناراضی و مخالف تشکیلات فرقه ات بود  و  همیشه با اصرار می خواست از فرقه ات جدا شود . مرتضی پدرش هم خوب می دانست.

در کمپ تیف بودم در تحصن که یکی از میلیشیاهای که به ملاقات خانواده اش به اسارتگاه اشرف رفته بود برگشت به کمپ  خیلی خیلی ناراحت بود و عصبانی. گفتم فلانی چه شده که انقدر گرفته و ناراحت و عصبانی هستی ؟

گفت می گویند یاسر اکبری نسب خودسوزی کرده .

گفتم پسر مرتضی که در آشپزخانه کار می کرد؟

 گفت آره.

خیلی ناراحت شدم.  گفتم چرا این کار را کرد ؟

گفت یاسر اکبری نسب یکی از ناراضیان و مخالفان تشکیلات حاج مسعود رجوی بود و چند بار درخواست جدا شدن از فرقه حاج مسعود رجوی کرده بود  ولی مسئولین در فرقه رجوی خیلی اذیت و آزارش میکردن و تحت فشار گذاشته بودن.

یاسر اکبری نسب کلی هم نامه به حاج مسعود رجوی فرستاده بود که از فرقه اش میخواهد جدا شود ولی جواب درستی حاج مسعود رجوی بهش نمیداد.

یاسر اکبری نسب خود را آغشته به بنزین کرده بود و داخل یکی از سنگرها خودسوزی کرد که کسی اون اطراف نبود و خیلی وحشتناک جزقاله شده بود  و زمانی که یاسر اکبری نسب خود سوزی میکرد همه در ورزش بودن.

باید از حاج مسعود رجوی سوال کرد که اگر اعضای در فرقه اش ناراضی و مخالف تشکیلاتش بود با آن اعضای ناراضی چگونه برخورد میکردن به دستور حاج مسعود رجوی در تشکیلات ؟

حاج مسعود رجوی اگر اعضایی ناراضی بودند  بیست چهار ساعت تحت کنترل و زیر ذره بین مسئولین بودند

حاج مسعود رجوی اگر اعضایی ناراضی بودند وقتی میخواست برود توالت دو تا مسئول پشت درب توالت منتظرش می ایستادند

حاج مسعود رجوی اگر اعضایی ناراضی بودند و زیاد طول میکشید از جمع جدایش  میکردید و به زندان انفرادی منتقلش میکردید تا ترکشش به بقیه اعضای فرقه اصابت نکنه.

حاج مسعود رجوی اگر اعضایی ناراضی بودند و درخواست جدای از فرقه ات را میکردند برایش دادگاهی تشکیل میدادید و سیصد نفر در دادگاهی شرکت میکرند تا نفر را به تشکیلات برگردانند

حاج مسعود رجوی اگر اعضایی ناراضی بودند و شدیدا زیر میکروسکوب مسئولین بودند و آن موقع بنزین جیره بندی شده بود. یاسر اکبری نسب بنزین را از کجا تهیه کرده بود برای خودسوزی؟

حاج مسعود رجوی اگر اعضایی ناراضی بودند و شدید زیر میکروسکوب و ذرهبین مسئولین هستند چطور اتفاق در ساعت ورزش رخ میدهد؟

حاج مسعود رجوی خبر مرگ یاسر اکبری نسب را من ۷ سپتامبر بیرونی کردم  پس چرا شما و فرقه ات خبر مرگ یاسر اکبری نصب را با تاخیر در ۱۲ سپتامبر بیرونی کردید با سناریو دروغ؟

حاج مسعود رجوی چرا در اطلاعیه خبر مرگ یاسر اکبری نصب فرقه ات اعلام کرد که یاسر اکبری نسب در اعتراض به نحوه رفتار آمریکائیان در اسارتگاه اشرف خود سوزی خودسرانه کرده است  چند روز بعد در سیمای سازش آزادی در پانزده سپتامبر برا ی قانونی جلوه دادن سر به نیست کردن یاسر اکبری نسب‌ فرقه ات اعلام میکند که افسران آمریکائی از جنازه بازدید کرده اند و گواهی دفن را صادر کرده اند.

حاج مسعود رجوی از اطلاعیه خبر مرگ یاسر اکبری نسب خنده ات نمیگیرد؟

حاج مسعود رجوی اگر یاسر اکبری نصب خودسوزی کرده بود و خودسوزی وی در اعتراض به حضور آمریکائیان بود حتما بایستی یادداشت اعتراض آمیز و شاهدان عینی وجود داشته باشد. حاج مسعود رجوی با دستور مستقیم شما یاسر اکبری نسب را سوزانده اند زیرا شکی نیست که یاسر اکبری نسب مخالف ادامه حضورش در فرقه ات بوده است چون چندین بار در نشستهای جمعی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و مارک نفوذی و مزدور و خائن  به یاسر اکبری نسب زده بودی.

حاج مسعود رجوی اگر یاسر اکبری نسب قصد خودسوزی یا اعتراض داشت پس چرا خودش را در سنگر پشت زمین فوتبال آتش زده و بعد به سمت زمین فوتبال می دود؟  عقل سلیم حکم می کند که یاسر اکبری نسب این عمل را درجلوی محل استقرار آمریکا ئی ها انجام بدهد.

حاج مسعود رجوی گشت فرقه ات و گشت بلغاری ها در آن موقع کجا بودند؟

حاج مسعود رجوی مسئولین فرقه ات چه اقدامی برای نجات جان یاسر اکبری نسب انجام دادند؟

حاج مسعود رجوی اگر یاسراکبری نسب قصد خودسوزی داشته است چگونه با کسی دراین مورد محفل نزده بود ؟

حاج مسعود رجوی نکته ای که قابل توجه است دیدگاه غیر انسانی شما است که انسا نها را بر اساس یک تقسیم بندی کلیشه ای که هر کس با مانیست بر علیه ماست بر خورد میکند

حاج مسعود رجوی در نشستهای عمومی در باقرزاده می گفتید در سر در فرقه ات نوشته شده فدا و صداقت در حالی که می بایست می نوشتید وقاهت و جفا ، پررویی و دورویی همان گونه که همه می گویند

 حاج مسعود رجوی به دستور شما یاسر اکبری نسب را به قتل رساندید و جسدش را سوزاندید آن هم در ساعت ورزش که همه مشغول ورزش کردن بودند و این بهترین سناریو بود که ساختید و به خورد اعضای اسیر در فرقه ات دادی

حاج مسعود رجوی می دانم که می ترسی که اگر اعتراف کنید یاسر اکبری نسب را به قتل رساندید باید جواب گوی قتل اعضای ناراضی و معترض دیگر فرقه ات هم باشید

حاج مسعود رجوی خوب خودتان میدانید که اعضای ناراضی و معترض در فرقه ات بخواهد خودکشی کند در سنگری که هیچ کس در آن نیست نمی رود. حاج مسعود رجوی  مطمئن باشید یاسر اکبری نسب می آمد داخل سالن غذا خوری یا یک جا جمعی که همه ببینند و اعتراض خودش را نشان میداد.

حاج مسعود رجوی پس یاسر اکبری نسب خودسوزی نکرده بلکه به دستور شما یاسر اکبری نسب را به قتل رسانده اند و این سناریو را برای سرپوش گذاشتن این موضوع ساخته اید

حاج مسعود رجوی آرزو می کنی که کاش فرقه ات خلع سلاح نشده بود تا باز برای بقیه هم بگویید مثل  یاسر اکبری نسب در تنظیف سلاح تیر به زیر چانه اش اصابت کرده یا شلیک ناخواسته بوده؟

حاج مسعود رجوی من مصاحبه ی موسی و مرتضی اکبری نسب را گوش کردم.  همه دیکته شده فرقه ات بود که طوطی وار می گفتند و چهره هایشان نشان میداد که تحت فشارشان گذاشته اید.

حاج مسعود رجوی چرا رنجیده می شوید از من و در سایتهای فرقه تان به من مارک میزنید که همه لایق خودتان است؟ اگر ما مبلغ زندگی و نشاط و رهایی از اسارت ذهنی و بازسازی هویت انسانی هستیم و به عنوان یک ایرانی مایل نیستیم که شما از احساسات انساندوستانه اعضای اسیر در فرقه ات سوء استفاده کنید و اعضای اسیر در فرقه ات تاوان این خفت و خواری شما را پس بدهند کار بدی می کنیم؟

در پایان

لیست اولیه از نام و مشخصات اعضای که در سرکوب های داخلی فرقه رجوی جان باختند

با نگاهی به قتل های مشکوک که اکثراً با صحنه سازی ساختگی صورت گرفته اند و بررسی سوابق قربانیان فرقه رجوی به این واقعیت پی می بریم که حاج مسعود رجوی مرگ اجباری را برای کلیه مخالفان، ناراضیان و منتقدان انقلاب ایدئولوژیک تجویز کرده، حتی کسی را که با انتصاب مریم به مسئول اولی و یا رئیس جمهوری مخالفت کرده، مستحق مرگ می داند

در سال ۱۳۷۵ مصطفی عبدلی آشتیانی متولد ۱۳۴۳ در تعمیرگاه قرارگاه ۱۲ اسارتگاه اشرف بر اثر اصابت جسم سخت به سرش در هنگام کار در تعمیرگاه به قتل رسید، وی از سال ۱۳۵۷ هوادار فرقه رجوی بود، اما انتصاب مریم رجوی به عنوان مسئول اول مجاهدین را قبول نداشت

در سال ۱۳۷۶ مونا نوروزی متولد۱۳۶۰ در منطقه عمومی اسارتگاه اشرف، بر اثر تصادف ساختگی به قتل رسید، وی هنگام گشت در حوالی اسارتگاه اشرف در زمین باز بطور مشکوکی ماشینش دچار سانحه می شود

در سال ۱۳۷۴ علی خوشحال اهل گیلان، متولد ۱۳۴۶ با شلیک گلوله به قتل رسید، علی خوشحال بسیار شوخ طبع و سرحال، ولی فشارهای زیادی از طرف فرقه رجوی روی او بود، چون آشکارا می گفت که مواضع فرقه رجوی را قبول ندارد. قتل های مشکوک خاص نارضیان و مخالفان حاج مسعود رجوی است، اگر قتل ها را پیگیری و بررسی کنیم خواهیم دید که هر کدام از قربانیان جان باخته به نحوی با حاج مسعود رجوی و تشکیلات فرقه اش مشکل داشته و مسئله دار بوده اند

در سال ۱۳۷۷ فرزاد سیفی متولد۱۳۵۱ در اسارتگاه اشرف به طرز مشکوکی به قتل رسید، اما حاج مسعود رجوی و فرقه اش اعلام کردند که سکته کرده است

در تاریخ ۲۵ آذر۱۳۷۹، کاظم عابدینی متولد ۱۳۴۶ در منطقه مرزی عراق با ایران از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل رسید، وی مدت ها درخواست خروج از فرقه رجوی را داده بود که چند بار هم به او وعده هایی دادند، اما عمل نشد، در نهایت وی را به یک مأموریت ساختگی فرستاده و در درگیری پیش آمده از پشت مورد اصابت قرار دادند

در اردیبهشت ۱۳۷۸ کریم پدرام متولد۱۳۴۶ در محل ضلع غربی اسارتگاه اشرف با شلیک گلوله کلاشینکف به قتل رسید. وی قصد خروج داشت که با نشست های متوالی به او فشار زیادی وارد کرده بودند و از او می خواستند، اعتراف کند که نفوذی رژیم ایران است، در فرقه رجوی به هر کسی که تقاضای جدا شدن می کرد برچسب بریده و خائن و پاسدار و نفوذی رژیم می زدند. همین  هم کافی بود که او را به قتل برسانند

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید