مریم سنجابی :به آقایان محمدرضا روحانی و قصیم و یغمایی و مصداقی و … افتحار میکنم

1
1209

بزرگترین شر برزگترین افسون و بزرگترین درد تاریخ معاصرما در ایران افسون و سحر فرقه رجوی با سرکردگی شخص ایشان است و لاغیر و امید دارم روزی تمام دوستان ما از این سحر رها شوند. من جز تاریخی از سراسر اعتماد و انسانیت در تمامی جدا شدگان و در مقابل ازبین بردن رنج و زحمت و خیانت به آنان ندیدم و هر کسی در این میانه روزی به یمن اقبال و شانس و یا کمک خداوند از این سحر بیرون می کشد. مبارک است و به همه آنان افتخار می کنم.

مسبب ویرانی و از بین رفتن مبارزه و اعتماد ما شخص رجوی است.

به آقایان محمدرضا روحانی و کریم قصیم و یغمایی و ایرج مصداقی و … افتحار می کنم

مریم سنجابی ــ 09.02.2015     پس از خروج شجاعانه آقایان محمدرضا روحانی و دکتر کریم قصیم و شاعر توانمند آقای اسماعیل وفا یغمایی و آقای ایرج مصداقی از بند و اسارت فرقه رجوی به نظر اینجانب راه خروج بسیاری ازدوستان دیگر در بند هموار شده است.

و شخصا” به نظرم تنها خروج و اعلام جدایی این عزیزان بالاترین کار و بیشترین ارزش است. و شایسته نیست با قلم و نظر خود و حتی یادآوری گذشته همدیگر را برنجانیم.

دردنیای بیرون هر کس آزاد است و بخوبی آقای روحانی اشاره کردند که مناعت طبع و شرافت انسانی اجازه نخواهد هر کس به صرف انتقام و در اختیار داشتن قلم و امکان انتشار هر گونه پرده دری کند همان روشی که رجوی بکار می گیرد و در نوع خود در تاریخ بیسابقه است.و به همین دلیل هرروز انسانیت ها، دلها و قلم های پاک را ازخود دور می کند.

بزرگترین شر برزگترین افسون و بزرگترین درد تاریخ معاصرما در ایران افسون و سحر فرقه رجوی با سرکردگی شخص ایشان است و لاغیر و امید دارم روزی تمام دوستان ما از این سحر رها شوند.

من جز تاریخی از سراسر اعتماد و انسانیت در تمامی جدا شدگان و در مقابل ازبین بردن رنج و زحمت و خیانت به آنان ندیدم و هر کسی در این میانه روزی به یمن اقبال و شانس و یا کمک خداوند از این سحر بیرون می کشد. مبارک است و به همه آنان افتخار می کنم.

منبع : فیس بوک خانم مریم سنجابی 

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویاعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15744

اطلاعیه های متوالی اخیر فرقه رجوی و چند نکته

مریم سنجابی، ندای حقیقت، بیست و سوم ژانویه ۲۰۱۵:…  چند روز اخیر اطلاعیه هایی در سایتهای فرقه درج شده مبنی بر اینکه تعدادی برای شناسایی لیبرتی اقدام نموده اند. و در اطلاعیه ای دیگرنیز به ناسزاگویی به یک سری جدا شدگان پرداخته اند همانطور که من و اکثر دوستان جدا شده همنظر هستیم که اینگونه اطلاعیه ها نه ارزش حقوقی و نه ارزش مستنداتی دارند و متفق القولیم که صرف زمان های متمادی …

گزارش کمپ لیبرتی 4Iran Interlink Fourth Report from Baghdad

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید